Den sociale brevkasse: Kan jeg få mere kontanthjælp som psykisk syg

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Man kan faktisk få forhøjet kontanthjælp, hvis man er under 25 og har en psykisk diagnose, svarer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, en brevskriver, der både slås med psykiske lidelser OG en voldsomt anstrengt økonomi. Foto: Shutterstock.com
Man kan faktisk få forhøjet kontanthjælp, hvis man er under 25 og har en psykisk diagnose, svarer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, en brevskriver, der både slås med psykiske lidelser OG en voldsomt anstrengt økonomi. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg er på kontanthjælp og har efterhånden været det i nogle år. Jeg har altid haft problemer i mit liv og har derfor været gennem mange ting. Det har betydet, at jeg aldrig rigtig er kommet i gang med en uddannelse eller har kunnet have et arbejde.

Jeg har været på alle mulige kurser og praktikforløb i kommunen, men de har aldrig rigtig ført til noget. Sidste gang, jeg var ude i en praktik – et par år siden – knækkede jeg helt sammen. Siden da har jeg gået til opfølgningsmøder på jobcentret.

En ting er at hænge fast i det her system, hvor jeg skal til alle de her møder med forskellige sagsbehandlere, der ikke aner noget om mig og mit liv, og som aldrig kan hjælpe mig videre. En anden ting er min helt elendige økonomi, der efter så mange år virkelig har slidt på mig.

Det har gjort mig ekstremt isoleret, da jeg aldrig har råd til hverken en busbillet eller en kop kaffe ude i byen. Jeg er heldigvis med i en gruppe, der ’skralder’ mad, så på den måde klarer jeg med hjælp fra nogle søde mennesker, der kommer forbi med det, de selv har i overskud.

Men der var en, der fortalte mig, at hvis jeg var psykisk syg, kunne jeg få mere i kontanthjælp. Det har jeg bare aldrig hørt om før – det er der aldrig nogen i jobcenteret, der har fortalt mig. Kan det være sandt?

For en sikkerheds skyld vil jeg lige høre dig, for er det sandt, kan det da forandre mit liv totalt. Bare 500 kroner ekstra om måneden mere vil få mit liv til at hænge bedre sammen. Her tæller hver en 25-øre.

Med venlig hilsen S.K.

 

Kære S.K.
Din ven er ikke helt galt på den – det er faktisk ikke en vandrehistorie.

Man kan få en højere ydelse på kontanthjælp/uddannelseshjælp, hvis man har en psykiatrisk diagnose, men det er bare ikke så ligetil. Loven er skruet sådan sammen, at det på underlig og uretfærdig vis kun er nogle diagnoser, der udløser den højere ydelse, hvis man er under 30 år og derfor sat på lav ydelse.

 

Du har ikke har oplyst din præcise diagnose, så jeg kan jeg ikke sige, om du er i målgruppen. Men jeg kan oplyse om følgende regler – så kan du selv se, om du hører til en af de få grupper, der har den ’rigtige’ diagnose, som udløser den højere takst.

Efter lov om aktiv social politik paragraf 23, stk. 3, nr. 4 og 5 (uddannelseshjælp) og paragraf 25, stk. 3, nr. 4 og 5 (kontanthjælp) er det følgende dokumenterede psykiske lidelser/diagnoser, der giver ret til en højere ydelse:

Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose, emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetypen.

Det er ikke nok, at du blot oplyser, at du har en af ovenstående diagnoser. Du skal kunne dokumentere det i form af en lægeerklæring, en speciallægeundersøgelse eller for eksempel med udskrifter af journaler fra et sygehus.

Al held og lykke til dig.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Størrelsen på kontanthjælp afhænger af, om man er forsørger eller ej. I 2018 var satsen forsørgere 14.993 kroner før skat. For ikke-forsørgere og udeboende var taksten 11.282 kroner før skat.

Et flertal i Folketinget har fundet, at de økonomiske incitamenter ikke har samme effekt over for psykisk syge unge i forhold til at komme i arbejde.

De unge psykisk syge, der modtager kontanthjælp på ungesatserne, herunder den nedsatte sats, har svært ved at få kontanthjælpen til at række til de faste udgifter som bolig, mad, medicin og andet herunder udgifter til socialt samvær. Den pressede økonomi kan stresse den psykisk syge unge og dermed være en medvirkende årsag til, at sygdommen bliver forværret.

Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet med 25 procent i forhold til det samlede sygdomsbillede. Kræft står for 17 procent, og kredsløbssygdomme for 15,2 procent.

Kilde: Psykiatrifonden