Den sociale brevkasse: Kan jeg presse kommunen til at behandle en pensionsansøgning

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Trods flere alvorlige problemer – blandt andet voldsom overvægt – vil jobcenter ikke hjælpe en borger til førtidspension. Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, giver sit bud på en løsning af problemet. Modelfoto: Shutterstock.com
Trods flere alvorlige problemer – blandt andet voldsom overvægt – vil jobcenter ikke hjælpe en borger til førtidspension. Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, giver sit bud på en løsning af problemet. Modelfoto: Shutterstock.com

Kære Puk

Jeg skriver til dig i desperation over den kommunale sagsbehandler i jobcenteret, der på tredje år nægter at give førtidspension til en borger, jeg er partsrepræsentant for.

Borgeren har følgende lægeligt dokumenterede sygdomme og psykologiske udfordringer:

Senhjerneskade grundet epileptiske anfald, svær nedsat indlæringsevne, moderat ordblind, lettere demens, lettere mental retardering, ekstrem overvægt med bmi på 43+, PCOS/PCO, nedsat gangafstand grundet overvægt, nedsat balanceevne, nedsat arbejdsintensitet, kan ikke koordinere flere end to opgaver samtidigt.

Borgeren har fra 2001 til 2015 været arbejdsprøvet i 15 forskellige erhverv, som alle har resulteret i progressionsrapporter (beskrivelser af borgerens udvikling på forskellige områder, red.), hvor borgeren ikke er erkendt egnet. Borgeren har fra 2001 til 2005 været på revalidering, og fra 2006 til 2014 på kontanthjælp, og siden 2015 i et ressourceforløb.

Kommunen har fra juli 2015 og indtil dags dato ikke iværksat nogen form for aktivering eller jobafprøvninger, på trods af at der i ressourceforløbets handleplan står beskrevet, at borgeren skal afprøves i flere længerevarende jobafprøvninger samt deltage i et ordblindeforløb og have en støttekontaktperson.

Borgeren har fået tildelt ny sagsbehandler for otte måneder siden – en nyansat på 23 år uden erfaring – som i alle otte måneder har udvist passivitet, men dog fjerner borgerens støttekontaktperson. Borgeren har de seneste tre år, mistet den sidste rest af tiltro til systemet og orker ikke længere at kæmpe for sin sag, hvorfor hun nu har udnævnt mig som partsrepræsentant.

Mit spørgsmål er, hvad kan jeg gøre for at ’tvinge’ kommunen til at behandle borgerens ønske om førtidspension?

Med venlig hilsen

Martin Thagaard

 

Kære Martin
Hvis jeg var dig, ville jeg sørge for at hjælpe borger med at få ’pakket’ sin sag med al den dokumentation, der er på den nedsatte arbejdsevne, samt alle de opdaterede lægelige dokumenter, der påviser den helbredsmæssige tilstand.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Gå sammen med borger ind på sundhed.dk, hvor I finder alle borgerens lægejournaler samt epikriser (et kort sammendrag af en patients sygehistorie, red.) og undersøgelser. Udskriv disse, og læg dem ved sagen.

Når du har gjort dette store stykke arbejde, hjælper du borgeren med at ansøge om førtidspension på det foreliggende grundlag efter paragraf 17 i lov om social pension. For hvis sagen er tilstrækkelig oplyst – og der findes den dokumentation i sagen, der kræves – så ville jeg ikke tøve med at få den sendt til rehabiliteringsteamet, der så må vurdere, om borger er i målgruppen for en indstilling.

Ellers kører borgeren jo bare rundt i den evige jobcenterkarrussel, hvor skiftende, inkompetente sagsbehandlere forhaler sagen, så alle de oplysninger, der er, atter en gang bliver forældet.

Ved at søge efter paragraf 17 får borgeren en hurtig afgørelse, og såfremt borgeren får afslag, kan det ankes til Ankestyrelsen, der så i sidste ende må vurdere, om borgeren er i målgruppen.

Godt du er der – og held og lykke til med det hele.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Hvis du selv søger om førtidspension efter paragraf 17 i lov om social pension, så skal kommunen rejse sagen efter din ansøgning – og træffe afgørelse senest tre måneder efter.

Det er en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at arbejdsevnen er dokumenteret via en arbejdsprøvning. Denne form for dokumentation kan kun udelukkes i situationer, hvor det er formålsløst at gennemføre en arbejdsprøvning, idet det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres væsentligt og bringe borgeren til selvforsørgelse.

Hvis du selv søger om førtidspension, er kommunen kun forpligtet til at tage stilling til muligheden om førtidspension, og altså ikke, om du er beret-tiget til for eksempel et ressource-forløb eller et fleksjob.