Den sociale brevkasse: Kan jeg tvinges til at fortsætte i arbejdsprøvning?

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

En ødelagt ryg har holdt Bo ude af arbejdsmarkedet i ti år. Men trods adskillige arbejdsprøvninger og ressourceforløb, er det stadig ikke afklaret, om han skal i fleksjob eller have en pension. Modelfoto: Shutterstock.com
En ødelagt ryg har holdt Bo ude af arbejdsmarkedet i ti år. Men trods adskillige arbejdsprøvninger og ressourceforløb, er det stadig ikke afklaret, om han skal i fleksjob eller have en pension. Modelfoto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg har været i systemet som sygemeldt i mange år – faktisk siden jeg brækkede ryggen på mit arbejde for over ti år siden.

Kommunen har hele tiden sagt, at jeg skulle afprøves i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Men jeg har mange lægeerklæringer, som siger, at jeg ikke længere kan arbejde inden for mit fag som håndværker, men det er, som om min sag begynder forfra, hver gang kommunen sætter noget i gang.

For tre år siden kom jeg i et ressourceforløb, hvor man ville forsøge at udvikle min arbejdsevne, men der er intet nyt sket i den tid. Jeg har haft en mentor, og jeg er gået til den sædvanlige behandling med min ryg, der går ud på at vedligeholde den, så godt jeg kan.

Her lige før mit ressourceforløb udløb, fik jeg så en ny sagsbehandler.

Hun sagde, at jeg skulle gennem endnu et praktikforløb, før min sag kan afgøres. Jeg valgte at samarbejde og har altså derfor deltaget i endnu et praktikforløb, hvor min arbejdsevne skulle udvikles og afprøves.

Den praktik har nu varet i over tre måneder, og min sagsbehandler lovede mig, at den ikke skulle vare længere, men nu siger hun, at praktikken skal forlænges, indtil at min sag skal op i det nævn, som afgør, hvad der skal ske.

Det kan jeg ikke forstå – vores aftale jo var en anden.

Har jeg pligt til at fortsætte i den praktik/arbejdsprøvning til, at mit ressourceforløb udløber? Og hvad sker der, hvis jeg ikke forsætter, selvom sagsbehandleren siger, jeg skal?

Med venlig hilsen Bo

 

Kære Bo
Jeg hører desværre alt for ofte om syge, der ikke bliver afklaret – og derfor ender med at blive kastet rundt i systemet, hvor de så aldrig får tildelt et fleksjob eller en førtidspension.

Hvis din arbejdsevne før har været vurderet i en dokumenteret praktik/arbejdsprøvning, og du har en speciallægeerklæring på, at din rygskade er så alvorlig, at du hverken nu eller i fremtiden kan arbejde inden for dit tidligere fag, så burde kommunen havde afklaret dig og forsøgt enten at revalidere dig, få dig visiteret til et fleksjob eller – som sidste mulighed – tildele dig en førtidspension.

At du har været gennem et treårigt ressourceforløb, uden at din arbejdsevne er blevet udviklet, og at din tilstand er den samme, så peger alt jo på, at du skal videre til enten fleksjob eller førtidspension.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Hvis du har lægeerklæringer, der siger, at din tilstand er varig og uden udviklingsmuligheder, og du dertil har flere praktikker bag dig, så har du slet ikke behov for endnu en praktik.

Men du har samarbejdet og medvirket til, at din sag er blevet yderligere belyst, så du har gjort din pligt.

Der er ikke noget fagligt belæg for, at din praktik skal forlænges, indtil din sag skal for et rehabiliteringsteam.

Og hvis den oprindelige aftale var 13 ugers praktik, og du har gennemført den, så er der ingen grund til at deltage i yderligere – medmindre din sagsbehandler kan begrunde, at en eventuel forlængelse har betydning for, at din sag bliver ordenligt belyst.

Men det lyder tværtimod, som om din sag er overbelyst og blot trukket i langdrag.

Du skal ikke være bange for, at du ikke kan få din sag for et rehabiliteringsteam.

Du skal kræve, at blive inddraget i det, der hedder ’min plan’, og du skal være indforstået med, hvad planen er, i forhold til at din sag igen skal op på rehabiliteringsmødet.

Der skal være en mening med en forlængelse, og det skal du kræve at få på skrift.

Held og lykke til med det hele.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Virksomhedspraktik bruges til at ledige kan afprøve et nyt arbejdsområde eller få nye kompetencer. I en virksomhedspraktik er det muligt at snuse til et nyt fagområde.

Virksomhedspraktik kan være begyndelsen på en ansættelse med løntilskud eller en ordinær ansættelse, hvor den ledige og arbejdsgiveren får lejlighed til at se hinanden lidt an. Der er dog rejst kritik af ordningen, da den sjældent fører til hverken løntilskud eller ansættelse, men i virkeligheden bliver misbrugt til at skaffe gratis arbejdskraft.

Praktik bruges ofte, når man skal vurdere arbejdsevnen hos syge på kontanthjælp. Før i tiden blev det kaldt arbejdsprøvning. I dag bruges praktik ofte til at afdække og dokumentere erhvervsevnen – enten i en intern praktik på et beskyttet værksted eller i en ekstern praktik i en virksomhed.