Den sociale brevkasse: Kan kommunen hjælpe mig når jeg er på SU

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Mange kommuner er temmelig strikse, når de skal yde hjælp efter paragraf 81 i aktivloven. Men de kan ´bløde op – især hvis der er mindreårige børn i boligen, fortæller Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, i sit svar til en enlig mor på SU. Foto: Shutterstock.com
Mange kommuner er temmelig strikse, når de skal yde hjælp efter paragraf 81 i aktivloven. Men de kan ´bløde op – især hvis der er mindreårige børn i boligen, fortæller Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, i sit svar til en enlig mor på SU. Foto: Shutterstock.com

Kære Puk

Jeg er for nylig blevet alenemor og er under uddannelse på SU. Jeg modtager her tillæg som enlig forsørger, men der er stadig ikke meget at gøre godt med. Jeg har derudover måttet optage SU-lån og har også det ekstra tillægslån, man kan få som forsørger. Så jeg modtager alt, jeg maksimalt kan i min situation.

Da jeg var sammen med børnenes far, var han jo med til at betale huslejen, men siden han flyttede, har det været rigtig svært for mig at få pengene til at slå til.

For et par måneder siden væltede min økonomi helt på grund af julen og nogle ekstra regninger. Derfor stod jeg med et uventet overtræk på min konto – uden at jeg vidste det, da det bare var blevet trukket automatisk – og pludselig var der ikke penge til huslejen.

Jeg kontaktede mit boligselskab, der sagde, at de godt kunne udsætte betalingen til den næste første, hvis jeg lovede så at betale det, jeg skyldte.

Nu er jeg kommet så meget bagud med det hele, at jeg ikke kan betale huslejen til den næste første, hvis jeg også skal betale den måned, jeg skylder. I så fald vil jeg slet ikke have penge til mad til børnene, og jeg kan ikke få mig selv til at sætte dem i den situation.

Jeg har hørt et sted, at man kan søge kommunen om hjælp til husleje, men jeg er ikke sikker på, om jeg kan som SU-modtager? Er der andre muligheder for mig i denne pressede situation?

Med venlig hilsen Tine K.

 

Kære Tine
Nej, man bliver ikke rig på SU , og det er jo ikke alle, der har mulighed for at arbejde ved siden af og på den måde at supplere SU’en med løn – slet ikke når man har børn. Enlige forsørgere på SU er en overset gruppe i forhold til det at have brug for hjælp, og det er du jo et godt eksempel på.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Man kan godt ansøge om en enkeltydelse efter paragraf 81 i aktivloven som SU-modtager. Men kun hvis man har været udsat for ændringer i sine forhold. Ifølge loven er ændringer, hvis du for eksempel er blevet skilt, separeret, eller hvis din samlever er flyttet fra lejligheden, og du derfor har fået en højere husleje eller er kommet bagud med huslejen.

Som du beskriver din sag, opfylder du betingelserne, også selvom du er på SU, da børnenes far er flyttet fra boligen.

Mange kommuner er dog ret krakilske i forhold til at træffe afgørelser om enkeltydelser efter paragraf 81 i aktivloven. De holder sig benhårdt til de situationer, der er beskrevet som betingelser for at få hjælp.

En af de mest afgørende bestemmelser er, at der normalt ikke kan ydes hjælp til udgifter, der kan forudses – og da husleje er en forudseelig udgift, er denne betingelse som udgangspunkt ikke opfyldt.

Kommunen har dog mulighed for at dispensere fra kravet i helt særlige situationer. For eksempel hvis man ikke har haft mulighed for at spare op til udgiften, eller hvis betaling af udgiften er af helt afgørende betydning for ansøgers livsførelse. Derudover er nogle kommuner er mere fleksible, når der er mindreårige børn i boligen, hvis livsførelse også påvirkes.

Hvis kommunen giver dig et afslag, vil jeg råde dig til at kontakte dit boligselskab og bede dem om at få din huslejerestance delt op i for eksempel fire rater, som du kan betale af på over de næste måneders opkrævninger. Hvis du er ærlig over for dem, vil de mange gange komme dig i møde, da de ikke er interesserede i en dyr fogedsag.

De bedste hilsner Puk

Noter

Lovgivningen giver muligheder for at yde hjælp til betaling af husleje:
1) Hjælp til huslejerestance som enkeltydelse.

2) Tilskud til betaling af huslejen i en kortere periode, til man har fået en lejlighed til en billigere husleje.


Som udgangspunkt
er enkeltydelse til huslejeudgifter ikke tilbagebetalingspligtige, men kommunen kan kræve, at du betaler ydelsen tilbage, hvis du:
1) Har udvist uforsvarlig økonomi.

2) Har givet urigtige oplysninger til andre offentlige myndigheder, som har betydning for udbetalingen af offentlige ydelser.

3) Selv har råd til at betale udgiften inden for kort tid.

4) Modtager en erstatning eller anden formue, som kan dække udgiften.

5) Uden grund opsiger dit arbejde eller nægter at lade dig aktivere i henhold til loven mere end to gange inden for 12 måneder.


Det er muligt at klage over kommunens afgørelse om enkeltydelse efter paragraf 81 i aktivloven, hvis man ikke er enig. Sagen bliver herefter revurderet, og hvis kommunen fastholder sin afgørelse, vil sagen blive sendt videre til Ankestyrelsen.