Den sociale brevkasse: Kommunen kan tage sønnens børneopsparing

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Lars er bange for, at kommunen vil modregne hans søns børneopsparing, så drengen begynder på helt bar bund, hvis han som autist kommer på bistandshjælp. Modelfoto: Shutterstock.com
Lars er bange for, at kommunen vil modregne hans søns børneopsparing, så drengen begynder på helt bar bund, hvis han som autist kommer på bistandshjælp. Modelfoto: Shutterstock.com

Hej Puk

Vi har en søn på 15 år, som har en diagnose som infantil autist. Han er normalt og godt begavet, men med en diagnose inden for autisme-spektret er der jo altid en vis ’risiko’ for, at han måske ender med at skulle tage en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) eller måske ender på offentlig forsørgelse.

I den forbindelse er vi lidt usikre på, hvordan det forholder sig med de penge, vores søn har på sin børneopsparing. Vil dette beløb blive modregnet som personlig formue – og skal de bruges først, før vores søn kan modtage økonomisk bistand fra det offentlige?

Vi finder det lidt underligt/uretfærdigt, hvis vores søn skal miste den buffer, vi har givet ham. Det er ikke rimeligt, at opsparingen pludselig bliver en belastning for ham, hvis han skulle få særlige udfordringer i sit ungdomsliv.

Vi overvejer faktisk helt at opgive hans børneopsparing af samme grund.

Med venlig hilsen Lars

 

Hej Lars
Der ligger en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der klart siger, at børneopsparing er at betragte som formue. Kommunen kan derfor – i henhold til lov om aktiv socialpolitik, paragraf 14, betragte børneopsparing som en reel formue. Og reglen er, at kommunen kan modregne al formue, der overstiger 10.000 kroner, hvilket er grænsebeløbet for enlige.

Og ja, man kan diskutere, om børneopsparing skulle være undtaget af formuereglerne, men begrundelsen er, at kontanthjælp er det nederste sikkerhedsnet, vi har, hvorfor alle midler over 10.000 kroner skal realiseres.

Men jeg kan godt forstå, hvorfor det føles som at blive ramt med en systemhammer i hovedet, når man har gået alle de år og spinket og sparet, så ens barn kunne få glæde af det samlede beløb på én gang, frem for at pengene skal bruges til forsørgelse.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg har tidligere her i brevkassen fortalt, at flere i jeres situation har fravalgt at modtage offentlige ydelser i en periode, indtil de har fundet ud af at ’investere’ opsparingen på anden vis. Jeg skal dog ikke gøre mig klog på, om det er moralsk korrekt ...

Derudover skal man huske, at kommunen ofte kræver tre måneders bankudskifter, hvis og når man ansøger om uddannelses- og kontanthjælp, og kommunen vil næppe ignorere, hvis det her fremgår, at man har brugt en hel opsparing på én gang – så vil de i mange tilfælde modregne opsparingen. Så der er flere ting, I skal være opmærksomme på, hvis I har en børneopsparing og samtidig modtager uddannelseshjælp.

Jeg ville dog ikke droppe at spare op – man kan aldrig vide, hvad morgendagen bringer. Det kan jo være, at jeres søn klarer det hele superfint – og unge i STU-forløb er siden 2014 ikke omfattet af formuereglerne, når de er på kontanthjælp.

Så der er håb forude.

Med venlig hilsen Puk

Noter

STU den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse blev vedtaget ud fra en forventning om, at langt størstedelen af eleverne ville modtage førtidspension. Men det har vist sig, at knap hver tredje er på kontanthjælp, hvilket svarer til knap 1600 unge.

Siden reformerne på beskæftigelsesområdet trådte i kraft i 2013, skal unge på STU ikke længere bruge deres børneopsparing, før de kan få kontanthjælp. Fremover er de fritaget for formuereglerne.

Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der – ud over minimumsbeløbet på op til 10.000 kroner – er grundlag for at se bort fra en sådan formålsbestemt formue, herunder hvor meget der er grundlag for at se bort fra.