Den sociale brevkasse: Kommunen nægter mig at søge pension

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Trods diverse stramninger på området, kan man altid selv søge om førtidspension – også selv om man ikke er fyldt 40 år. Modelfoto: Shutterstock.com
Trods diverse stramninger på området, kan man altid selv søge om førtidspension – også selv om man ikke er fyldt 40 år. Modelfoto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg hedder Samara og er født med et handikap, der har medført, at jeg har gennemgået ti operationer i alt.

Jeg har prøvet at tage en uddannelse som 17-årig – og har selv prøvet at finde et arbejde, men uden held. Jeg kunne ikke gennemføre dem, da mit helbred blev forværret. Jeg sidder nu fast i systemet, og min sagsbehandler vil ikke anerkende en førtidspension. Hun vil heller ikke have, jeg søger, da hun siger, at jeg får afslag. Alle mine lægelige papirer siger noget andet.

Min sagsbehandler fik mig i praktik for at teste min arbejdsevne, og det dokumenterede, at min arbejdsevne er meget lille – så lille, at jeg ikke kunne klare mere end en times arbejde om ugen. Men min sagsbehandler bliver alligevel ved med at ville sende mig i praktik.

Min krop kan ikke mere, og jeg er tilmed psykisk syg, jeg har virkelig brug for hjælp – hvad skal jeg gøre?

Med venlig hilsen

Samara

 

Kære Samara
Du vil gerne søge om førtidspension, men din sagsbehandler vil ikke hjælpe dig, da hun mener, at du vil få afslag. Det er ikke din sagsbehandler, der afgør, om du er berettiget til en førtidspension. Det er udelukkende kommunens rehabiliteringsteam, der kan vurdere det og lave en indstilling.

Din sagsbehandler burde vejlede dig i, at det fortsat er en mulighed for dig selv at ansøge om pension – hun har pligt til at oplyse dig om dine muligheder.

Din sagsbehandler har haft sendt dig i praktik med henblik på at få testet din arbejdsevne, og praktikforløbet viste, at du ikke kunne klare mere end én time om ugen. Hvis det er tilfældet, og du i øvrigt kan dokumentere dit varige og medfødte handikap samt psykiatriske diagnoser, så bliver det svært at udvikle din arbejdsevne, og så er du i målgruppen for enten fleksjob eller en førtidspension.

Dog vil jeg ud fra din beskrivelse mene, at med så lavt et ugentligt timetal må det anses for urealistisk med et fleksjob.

Du skriver ikke, hvad dit handikap og psykiatriske diagnoser er, men i dit tilfælde er det meget vigtigt, at du får udtaleler fra alle de speciallæger, som du har været hos. Deres udtalelser er med til at belyse og dokumentere din sag.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg kender ikke din alder, men går ikke ud fra, at du er over 40 år. Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få førtidspension, medmindre det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Hvis du kan dokumentere det, bør der tages stilling til, om du er i målgruppen for en førtidspension.

Under alle omstændigheder har alle lov til selv at søge om førtidspension efter paragraf 17 i lov om social pension. Din sag skal – hvis du selv ansøger – forelægges rehabiliteringsteamet, der så beslutter, hvilken målgruppe du tilhører, og hvad der er det rigtige for dig.

Når du selv søger efter paragraf 17, bliver der ikke indhentet nye papirer/dokumenter i din sag, og derfor skal du være opmærksom på, at alt, hvad du har af dokumentation på din sygdom samt dokumention fra din sidste praktik/arbejdsprøvning, bliver vedlagt ansøgningen.

Du ansøger om førtidspension ved at sige det til din sagsbehandler. Hvis hun fortsat ikke vil behandle din ansøgning, skal du enten sende den på mail eller aflevere den på kommunen.

Du behøver ikke skrive andet end:

’Jeg X søger dags dato om førtidspension efter paragraf 17 i lov om social pension.

Med venlig hilsen X’

Kommunen har efterfølgende tre måneder til at behandle sagen.

Jeg ønsker dig alt held og lykke til.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Man skal være fra 18 år og op til folkepensionsalderen for at få bevilget førtidspension.

1. juni 2018 blev der indført præciseringer i reglerne om førtidspension og ressourceforløb: Et ressourceforløb er aktuelt, når kommunen kan pege på nogle relevante indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren på sigt kan forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, for eksempel i et fleksjob.

Det blev også præciseret, at kommunen i særlige situationer, hvor det er dokumenteret eller helt åbenbart, at borgeren ikke kan forbedre sin arbejdsevne ved deltagelse i et ressourceforløb, har mulighed for at bevilge borgeren førtidspension, selvom denne ikke har deltaget i et ressourceforløb først.

57 kommentarer
Vis kommentarer