Den sociale brevkasse: Kommunen sender mig i formålsløse ressourceforløb

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Poul forstår ikke, hvorfor han skal gennemføre ressourceforløb – da slet ikke når også kommunens lægekonsulent heller ikke ser nogen grund til det. Foto: Shutterstock.com
Poul forstår ikke, hvorfor han skal gennemføre ressourceforløb – da slet ikke når også kommunens lægekonsulent heller ikke ser nogen grund til det. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

For over et år siden blev jeg sendt i ressourceforløb, selvom kommunens lægekonsulent var kommet frem til, at det ville være nytteløst.

Jeg stillede i den forbindelse tre spørgsmål, som kommunen jo burde kunne svare på.

1. Hvilken ressource er det, rehabiliteringsteamet ser i mig? Alle, der kender mig, ser nemlig IKKE en – ej heller jeg selv.

2. Hvilken ressource er det, der skal arbejdes på i forløbet?

3. Hvad skal der ske i ressourceforløbet?

Det er ikke lykkedes mig at få svar på nogen af de tre spørgsmål, ikke engang hos sagsbehandleren!

Kan du hjælpe mig?

Med venlig hilsen Paul E.A.

 

Kære Paul
Jeg kender hverken dig eller din sag indgående nok til at vide, hvilke ressourcer du har. Men jeg kan da fortælle, hvad du kan gøre. For du har fuldstændig ret i, at der skal være et formål med en indsats, hvilket også fremgår af loven om ressourceforløb.

Loven om aktiv beskæftigelsesindsats paragraf 68 a, styk 2, siger, at ’personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb, er undtaget ...’. Det vil altså sige, at loven netop peger på, at såfremt et ressourceforløb vurderes at være formålsløst, skal det ikke tildeles.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Fra 1. juli 2017 til 1. juli 2019 har alle borgere, som er i et ressourceforløb ifølge forsøgsbekendtgørelsens paragraf 10 d, ’ret til at få vurderet en konkret indsats af en sundhedskoordinator’. Det fremgår blandt andet, at personer i et ressourceforløb kan anmode kommunen om at få en sundhedskoordinator inddraget i tilrettelæggelsen af et konkret tilbud.

På baggrund af sundhedskoordinatorens rådgivning tager kommunen stilling til, om tilbuddet skal tilpasses, eller om der skal iværksættes et andet tilbud. Her ser jeg din mulighed for at få prøvet, om det overhovedet giver mening med et ressourceforløb og de indsats-planer, der er lagt.

Du kan også klage over de forskellige indsatser og/eller tilbud, som er i indsatsdelen, efter de almindelige regler om klageadgang – det fremgår af bemærkninger til loven om aktiv beskæftigelsesindsats paragraf 30 a. Så hvis du ikke er enig i de indsatser, der er beskrevet i din plan, så klag.

Problemet på dette område er generelt, at loven mest var udtænkt for mennesker under 40 år med komplekse problemer ud over ledighed, men i stedet bliver ressourceforløb brugt til folk over 40 år, der desværre ofte parkeres syge i meget lange forløb, hvor muligheden for at udvikle en arbejdsevne er lig nul og derfor helt formålsløs, hvilket jo strider mod de tanker, der egentlig var med loven, da den blev lavet.

Jeg håber, du kan bruge mine svar.

Med venlig hilsen Puk

Ressourceforløb

1. Forløbet skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

2. Forløbet er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

3. Forløbet kan vare fra et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at personen har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt for personen at komme for eksempel under revalidering eller begynde i et fleksjob.

 

107 kommentarer
Vis kommentarer