Annonce:
Annonce:

Den sociale brevkasse: Kommunen sjusker med mine fortrolige oplysninger

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Trine har modtaget svaret på en forældrekompetence-udersøgelse fra kommunen. Problemet er, at det er en komplet fremmed persons papirer ... Nu er Trine blevet nervøs, for hvor er hendes papirer, mon røget hen? Modelfoto: Shutterstock.com
Trine har modtaget svaret på en forældrekompetence-udersøgelse fra kommunen. Problemet er, at det er en komplet fremmed persons papirer ... Nu er Trine blevet nervøs, for hvor er hendes papirer, mon røget hen? Modelfoto: Shutterstock.com
Annonce:
Følg Samfund

Hej Puk

Jeg har igennem flere år været klient i systemet, og da jeg fik et barn, sagde kommunen, at fordi jeg selv havde været anbragt som barn, anså de mine forældreevner som svækkede, og de var i tvivl, om jeg kunne fungere som mor. Derfor gennemgik jeg en forældrekompetence-undersøgelse.

Den gik desværre ikke så godt, og det endte med, at kommunen anbragte min datter uden for hjemmet. Det er jeg dybt ulykkelig over, da jeg ikke føler, jeg fik en ærlig chance, men blev dømt på, at jeg selv er tidligere anbragt.

Jeg er nu i evig brev- og dokumentudveksling med kommunen – og i den forbindelse har jeg et par gange oplevet, at jeg har fået tilsendt andre menneskers sagsakter, eller at der er klippet noget ind i mine journaler fra andres sager – for eksempel er der konsekvent skrevet andre børns navne og andre oplysninger, som jeg slet ikke kan genkende – midt i teksten om mit eget barn.

Annonce:

Forleden modtog jeg en fuld forældrekompetence-undersøgelse, der tilhørte en helt fremmed kvinde. Jeg skulle havde modtaget min egen, men fik altså hendes – og jeg er meget nervøs for, om hun så har fået min?

Er det overhovedet lovligt, at kommunen fremsender så private oplysninger til helt fremmede mennesker? Der står jo alt om en person i en sådan undersøgelse. Skal jeg kontakte kommunen, eller hvad skal jeg gøre?

Med venlig hilsen Trine J.

 

Kære Trine
Jeg har desværre oplevet flere sager, hvor kommuner ved en fejl har tilsendt fortrolige og personfølsomme oplysninger i en andens e-boks. Det må simpelthen ikke ske, men det gør det.

Det er mit indtryk, at fordi sagsbehandlerne ofte skiftes ud, og der er alt for mange sager og systemer at arbejde i, begås flere og flere af disse fejl. Jeg har ingen dokumentation, men kan blot konstatere, at det er noget, jeg hører stadig oftere.

Det gør selvfølgelig ikke din situation bedre eller bekymring mindre.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Annonce:

En person, der uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, kan straffes efter straffelovens paragraf 152. Det er dog et krav, at videregivelsen er uberettiget. En berettiget videregivelse eller udnyttelse kan for eksempel være en videregivelse efter reglerne om partshøring eller til andre myndigheder efter reglerne herfor.

For offentligt ansatte kan konsekvensen af uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger – ud over det strafferetlige – være disciplinære reaktioner. Da det, som i din sag, sikkert beror på en fejl, vil man nok ikke rejse tiltale efter straffeloven. Fejlen vil nok højst give en disciplinær straf af den pågældende medarbejder og forvaltning.

Jeg vil opfordre dig til at tage kontakt til Datatilsynet og her få råd og vejledning til den videre proces, for jeg kan godt forstå, du er bekymret for, at en anden kan have modtaget din forældrekompetence-undersøgelse – og at du har det skidt med at havde fået en andens.

Du kan også kontakte kommunens borgerrådgiver, hvis der er en sådan tilknyttet. Borgerrådgiveren kan også hjælpe dig med at undersøge sagen.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du går videre med dine oplysninger til de personer og instanser, der kan gøre noget ved det, så det ikke sker igen.

Med venlig hilsen Puk

Straffelovens § 152, stk. 1:
Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel i seks måneder. Straffen kan stige til to år under særligt skærpende omstændigheder.

Forvaltningslovens paragraf 27, stk. 1:
Den, der virker inden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt, jf. straffelovens paragraf 152 og paragrafferne 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Datatilsynet rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder. Læs mere på datatilsynet.dk.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*
Annonce:
Nyttig idiot for islamister
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce: