Den sociale brevkasse: Kommunen snager i mit liv

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Helt uden om brevskriveren, har kommunen indhentet oplysninger om hans helbred, men det er klart ulovligt, fastslår Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Kim Nielsen
Helt uden om brevskriveren, har kommunen indhentet oplysninger om hans helbred, men det er klart ulovligt, fastslår Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Kim Nielsen

Hej Puk

Må kommunen godt indhente oplysninger om mit helbred hos min egen læge uden at spørge mig om lov først? Det har de nemlig gjort!

Jeg har sagt til dem, at jeg ikke kan forstå, at det kan være rigtigt, men en sagsbehandleren sagde, at det var, så de kunne komme videre i min sag – det vil jeg også gerne have, men nu er der nogle oplysninger, de har indhentet, som jeg ikke havde lyst til, at de skulle have.

Er der ikke en lov om, hvad kommunen må og ikke må?

Med venlig hilsen L.B.

 

Kære L.B.

Det lyder, som om din sagsbehandler gerne vil have, din sag kommer i omdrejninger, og det er jo godt. Men det er ikke godt, hvis han/hun ikke har sikret sig dit samtykke inden.

Jeg ved ikke, hvilke oplysninger det er, du ikke har ønsket, at kommunen skulle få indsigt i, men som udgangspunkt skal du sende en klage over forløbet og udbede dig, at de oplysninger, som kommunen har fået, bliver slettet, da de er indhentet uden dit samtykke.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Der gælder helt faste regler for, hvordan og hvornår en kommunal sagsbehandler kan indhente helbredsmæssige oplysninger om en borger. Du skal ALTID først give samtykke. Samtykke til indhentning af oplysninger betyder helt konkret, at kommunen kun må indhente RELEVANTE oplysninger.

Samtykket kan altid trækkes tilbage af dig. Det er et helt grundlæggende retssikkerheds-princip.

Hvis du ikke vil give samtykke til indhentning af oplysninger, må kommunen træffe afgørelse på de foreliggende oplysninger i sagen. Du skal dog være bevidst om, at manglende samtykke kan betyde, at kommunen træffer afgørelse, uden at de måske har alle de væsentlige oplysninger, og det kan derfor få betydning for din sags udfald i sidste ende.

Det er kommunens ansvar at kunne belyse en sag og at indhente relevante helbredsmæssige oplysninger. Enten ved at anmode læge og hospitaler om status, speciallægeerklæringer eller journaler.

Nogle bliver også bedt om at tage deres NemID med til samtale på kommunen, så sagsbehandleren kan hente helbredsmæssige oplysninger fra sundhed.dk. Det vil jeg dog fraråde, da man måske ikke har overblik over, hvilke oplysninger der indhentes. Det kan betyde, at man ikke bliver partshørt i sagen, inden de bruger oplysningerne til at træffe en bestemt afgørelse.

Det kan godt være, din sagsbehandler havde de bedste intentioner med at indhente helbredsmæssige oplysninger, men det er bekymrende, at han/hun ikke sørgede for at have dit samtykke – og det er en helt klar overtrædelse af loven og reglerne på området.

Hvis du ikke kan få kommunen til at slette de oplysninger, de er kommet i besiddelse af uden tilladelse, kan du kontakte Datatilsynet for at få råd og vejledning til, hvordan du får dem slettet fra din journal, hvis sagsbehandleren ikke gør det af sig selv. Datatilsynet kan pålægge kommunen at slette oplysninger, der enten er indhentet ulovligt, eller som ikke er korrekte.

Jeg håber, at du med en klage kan få slettet det, du ønsker.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Datatilsynet er den centrale, uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes.

Datatilsynets opgaver er blandt andet rådgivning og vejledning, behandling af klager, ligesom de gennemfører inspektioner hos myndigheder og virksomheder.

Hvis du oplever at kommunens sagsbehandler har videregivet eller indhentet oplysninger uden dit samtykke, kan du klage til ledelsen, der er ansvarlig for personalet – eller til de lokale politikere.

149 kommentarer
Vis kommentarer