Den sociale brevkasse: Kommunen sylter igen og igen min ansøgning om førtidspension

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Selvom det er tydeligt, at brevskriveren har stor problemer, så er der ikke meget hjælp at hente hos kommunen. Arkivefoto: Ritzau Scanpix
Selvom det er tydeligt, at brevskriveren har stor problemer, så er der ikke meget hjælp at hente hos kommunen. Arkivefoto: Ritzau Scanpix

Kære Puk

Jeg har et kæmpe problem med kommunen. Jeg troede, de ville søge min pension. Min mor taler med dem, og de siger så, at jeg aldrig har søgt den.

Har haft seks sagsbehandlere, siden jeg mødte op engang i 2015 – første gang bad jeg dem søge den pga. mine 28 år i fængsel samt otte år i isolation – og på baggrund at jeg har angst, spiser en masse medicin og har Hortons-hovedpine.

Kommunen sendte mig til psykolog, som jeg så gik hos i cirka to år – og jeg har stadig kontakt til ham, når jeg skal have min medicin.

Mine forældre har fået fuldmagt til at tale med kommunen. De har været til møde tre gange, og første gang siger mine forældre, at de skal søge min pension – og siger, at kommunen må indhente en status hos psykologen, så de har et grundlag for at søge den.

Tre måneder efter nyt møde – og min far spørger til, om de har indhentet den som lovet. NEJ, siger de og bliver underlige. Nåh, men de indhenter den så i april 2018.

Jeg spørger mig selv i dag, da min mor fortæller, hun har snakket med dem, hvor de siger, førtidspensionen ikke er søgt. Hvorfor har de så i marts/april bedt om en status?

Nu vil de have min mor til møde igen. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg tror, du vil forstå, når jeg sender den status med, så du kan se, hvad det er. De lyver og laver ikke deres arbejde og er fuldstændig ligeglade.

Jeg er 51 år, og mine forældre er 73 og 74 og fatter ingenting af dette her system. Hjælp, og giv mig nogle råd. De lyver og tager pis på mig. Jeg har i teorien søgt to gange, mine forældre en gang – og psykologen har jo indstillet til, jeg får den, derfor kommunen bad om den – og nu påstår de, den ikke er søgt.

Håber, du kan hjælpe mig.

Mvh. R.S.

 

Kære R.S.
Nu har jeg læst den statusattest fra din læge, du har medsendt. Den kan vi af gode grunde ikke offentliggøre – i den fremgår det, hvor syg, du er. Og bare de diagnoser, som din læge anfører, burde i sig selv udløse en førtidspension uden forudgående arbejdsprøvning. Dertil din sociale historik taget i betragtning.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Det er desværre ikke første gang, at jeg er vidne til, at ’din’ kommune ignorerer og sylter ansøgninger om førtidspension fra syge borgere, når de søger mundtligt. Den eneste måde at sikre sig mod dette er at gøre det skriftligt – det behøver slet ikke være langt: Du skriver sådan her:

’Jeg, XXX cpr.nr. XXX, ansøger dags dato om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. paragraf 17 i lov om social pension. Jeg forventer at blive indkaldt til råd- og vejledningssamtale herom inden for de næste 14 dage fra dags dato. Derudover ønsker jeg en bekræftelse på, at denne ansøgning er modtaget og bliver behandlet.

Mvh. XXX’

Hvis det ikke virker, så kontakter du mig igen, og så skal jeg nok skrive til dem for dig.

Mvh. Puk

Noter

Man kan selv søge
Du har også mulighed for selv at rejse pensionssagen på det, man kalder det foreliggende grundlag. Det betyder, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for førtidspension ud fra de oplysninger, der allerede foreligger i sagen. Kommunen indhenter for eksempel ikke yderligere lægelige oplysninger, og din arbejdsevne bliver ikke yderligere belyst i form af arbejdsprøvning.

Du skal her være opmærksom på, at det med få undtagelser er en betingelse for tilkendelse af førtidspension, at arbejdsevnen er afprøvet og beskrevet i praksis via en arbejdsprøvning (se evt. pensionslovens paragraf 17, stk. 22.

Afgørelse inden tre måneder
Når pensionssagen er rejst, skal kommunen efter pensionslovens paragraf 21 senest tre måneder efter træffe afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for førtidspension,

Sådan klager du over afgørelsen
Du har klagemulighed på afgørelsen. Kommunen skal ved din henvendelse vejlede dig om de to måder at få behandlet en ansøgning om førtidspension på.

Kilde: (DUKH)

11 kommentarer
Vis kommentarer