Den sociale brevkasse: Kommunen vil modregne mine feriepenge

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Fleksjobberen Aleksandra er løbet sur i feriereglerne – og hendes ferie er i fare. Foto: Polfoto
Fleksjobberen Aleksandra er løbet sur i feriereglerne – og hendes ferie er i fare. Foto: Polfoto

 

Hej Puk

Jeg ved ikke, hvor jeg kan henvende mig med mit problem – så jeg håber, at du måske kan hjælpe mig.

Jeg fik bevilget fleksjob fra 2013. I 2014 arbejdede jeg i nogle timer – og fik så tilskuddet fra kommunen. Tilskuddet var mindre, fordi kommunen fik mine lønsedler hver måned – og dermed modregnede det, som jeg tjente for meget.

I år skal jeg så have feriepenge fra de timer, jeg arbejdede i 2014, men kommunen vil nu modregne feriepengene i tilskuddet.

Jeg tror ikke, at kommunen har ret til at modregne mine feriepenge for det antal timer, hvor jeg arbejder uden at få tilskud fra kommunen.

Kan du hjælpe mig med at finde ud af, om de har ret til det?

Med venlig hilsen

Aleksandra

 

Kære Aleksandra

Først og fremmest vil jeg ønske dig tillykke med dit fleksjob. Det kan i sig selv være en kamp for mange, der er berettigede, at få tilkendt det.

Jeg har gennemlæst loven om ’ledighedsydelse ved ferie’. Som jeg læser loven i forhold til dit spørgsmål og de oplysninger, jeg har om din sag – altså om kommunen må trække dine optjente feriepenge fra et tidligere job, hvor du ikke fik noget tilskud – da fremgår der følgende:

’Ledighedsydelse med ferie er for dig, der ønsker at holde ferie i det første år, du søger – eller er ansat i et fleksjob, og som ikke – eller kun delvist, har optjent feriepenge i et tidligere job.’

Der står også: ’Du har ret til at afholde 25 feriedage i det følgende ferieår med ledighedsydelse.’

Hvis du har mere end 25 feriedage til gode, da kan kommunen modregne dine feriepenge, hvis de overskrider grænsen på de 25 dage. Det fremgår af loven med følgende tekst:

’Træk i feriepenge, du har optjent i et tidligere job: Der kan modregnes fra din ferieledighedsydelse, men kun, hvis din optjente ferie – og din ret til feriepenge med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.’

Så ud fra de oplysninger, du er kommet med i dit spørgsmål, da kan kommunen modregne, hvis du har ret til 25 feriedage – eller derudover. Hvilket du så selv må vide om er tilfældet. Hvis det er under 25 dage, og de modregner, da må du klage til kommunen inden fire uger, fra afgørelsen er truffet. De skal så genvurdere sagen inden for fire uger – fra de har modtaget din klage.

Til slut kan jeg dog oplyse, at der i lov om aktiv socialpolitik paragraf 12 stk. 17 står, at man ikke må modregne ledighedsydelse, når ’feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie – eller feriefridage efter ferieloven mv., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler’.

Jeg kan dog på grund af manglende oplysninger i din sag ikke se, om du er omfattet af denne paragraf. Det skulle dog kun være, hvis man f.eks. er blevet syg eller i øvrigt er omfattet af ferielovens regler – hvilket jeg ikke opfatter som tilfældet eller problemet i den sag.

Jeg håber, mit svar har bragt lidt mere klarhed over din sag.

 

De bedste hilsner fra Puk

Link til loven

10 kommentarer
Vis kommentarer