Den sociale brevkasse: Kommunen vil tvinge mig i jobtilbud

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Kommunen skal dokumentere, at borgeren ikke er syg, før de kan stoppe forsørgelse. Modelfoto: All Over
Kommunen skal dokumentere, at borgeren ikke er syg, før de kan stoppe forsørgelse. Modelfoto: All Over

Hej Puk

Jeg er på grund af længere tids sygdom blevet sendt i et aktivt tilbud af kommunen.

Det vil sige, at jeg stort set har mistet retten til at være syg, så jeg ikke kan få min uddannelseshjælp, da jeg ikke kan leve op til det tilbud, som kommunen vil have, jeg skal medvirke i – også selvom jeg fortsat er syg.

Der, hvor jeg er kommet i et forløb, er der en person, som jeg tidligere har haft en uheldig historie med, og jeg ved, det vil blusse op igen, når vi ser hinanden. Derfor vil jeg gerne holde mig væk fra problemer.

Min sagsbehandler siger til mig, at jeg skal blive derude – ellers trækker hun mig i penge.

Hvad kan jeg gøre?

Med venlig hilsen J

 

Kære J
Det er da en værre situation, du er endt i. Den er desværre meget velkendt for mig, når jeg hjælper syge på kontanthjælp, der blandt andet har psykiske og sociale problemer, og som derfor ikke kan møde i de lovpligtige tilbud grundet deres helbredsmæssige tilstand.

Men det passer altså ikke helt, hvad din sagsbehandler oplyser dig om. Der kan jo være flere årsager til, at du er syg. Det kan være kortvarigt eller langvarigt. Din sagsbehandler har pligt til at rådighedsvurdere dig.

Det vil sige, at hun først skal undersøge, om det nu også er rigtigt, at du er syg, og at du derfor ikke kan arbejde eller deltage i et aktivt tilbud som for eksempel praktik eller ved et forløb hos en udbyder.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Kommunen skal blandt andet indhente oplysninger, herunder en statusattest fra din egen læge, hvis de mener, at du IKKE er syg. De skal altså dokumentere det, før de overhovedet kan tage din forsørgelse fra dig.

Det har også betydning, om du er matchet ’aktivitetsparat’ – det vil sige, om du har problemer ud over ledighed – hvis du har det, så er du ikke ’uddannelsesparat’ – og så gælder der andre regler for dig.

Når du er matchet aktivitetsparat og syg, kan et aktivt tilbud ofte bestå i, at du modtager mentorstøtte som minimum. Mange af dem, jeg hjælper, har det som et ’aktivt tilbud’ – og så længe du ikke takker nej til det, så kan de ikke sanktionere dig, hvis du har kontakt til denne mentor.

Hvis du er syg, har du pligt til at kontakte jobcentret og sygemelde dig. Hvis kommunen vil sanktionere dig, skal de først undersøge, om du reelt er syg – og som sagt gøres dette ved at indhente dokumentation fra egen læge. Derudover skal du altid partshøres, før de kan sanktionere dig.

Du skal sørge for at dokumentere alt på skrift.

Det vil sige, at du skal sende en mail, når du sygemelder dig, så du har et bevis for, at du har gjort det, du skulle. For så længe du har gjort det, kan du ikke sanktioneres på grund af ulovligt fravær. En god idé ville også være, at du kontakter din egen læge og får ham til at sygemelde dig.

Hvis du har mulighed for det, så tag en bisidder med til dit næste møde med din sagsbehandler. En bisidder kan være hvem som helst. Det vigtigste er bare, at du ikke går alene derop igen.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Sanktioner
Det er altid en konkret vurdering, om kommunen skal give en aktivitetsparat person en sanktion. Rimelige grunde til ikke at give det kan for eksempel være svær psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer.

Hvis du er aktivitetsparat, skal kommunen kun give dig en sanktion, hvis sanktionen skønnes at fremme din rådighed.

Klager hjælper
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere fra 2016 viste, at der i 70 ud af 131 sager ville være sket en ændring i afgørelsen om sanktion, hvis borgeren havde klaget.

Læs mere her: Principafgørelse om sanktion af aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere