Den sociale brevkasse: Min søn blev revet fra mig, da han var to år

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Foto: Lina Arvidsson
Foto: Lina Arvidsson

Kære Puk

Jeg er mor til fire børn. Jeg er uddannet danselærer og har arbejdet som pædagogmedhjælper i nogle år. I oktober 2009 kørte jeg selv min toårige søn til Billund Lufthavn, da jeg havde givet faderen lov til at få vores søn til Færøerne på efterårsferie for at besøge sin far og bedsteforældre der i ti dage – han kom aldrig hjem igen!

Der er nu gået knap seks år. Lige siden den dag i oktober 2009 har min søn aldrig overnattet hos mig eller holdt weekend eller ferie. Jeg føler, at han er blevet kidnappet fra mig. Hvis jeg skal se min søn, skal det foregå på Færøerne hos hans farmor efter forudgående aftale med hans far.

Jeg har aldrig boet sammen med min søns far, som ikke er far til mine tre andre børn. Jeg har desværre ingen del i forældremyndigheden, hvilket gør, at jeg står helt uden nogen former for medindflydelse. Jeg føler mig sat helt udenfor som mor og menneske. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Hvad tænker du om min situation?

Med venlig hilsen E

Kære E

Med forældre-ansvarloven i 2012 forsøgte man at beskytte børn i højkonflikts-sager ved at indføre en lov, der som udgangspunkt ikke længere gør det muligt at anmode om ændring af bopæl, forældremyndighed og samvær. Der var før eksempler på, at der blev søgt om ændringer op til fire gange årligt, hvilket gjorde, at børnene befandt sig i konstant uro. Derfor er det nu kun muligt, hvis der er kommet nye og væsentlige ændringer i sagen, der er til det bedste for barnet. Denne afgørelse beror på en individuel vurdering. Mange oplever, at Statsforvaltningen, der har ansvaret for at behandle sagerne, blot afviser anmodninger, der i virkeligheden er  væsentlige for barnet – og derfor ikke tilgodeser, hvad der måske i virkeligheden er bedst for barnet. Der kan dog klages over afgørelsen. Den stærkeste vinder.

Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup

Et afgørende princip i forældre-ansvarsloven er også, at barnet skal høres og inddrages. At barnet har initiativret, fra de er ti år gamle, og at de i sager SKAL høres, hvis de skønnes modne nok. Dette oplever flere børn desværre tilsidesættes i praksis. De høres ikke, hvilket undersøgelser på området også påviser.

Din søn må være omkring ni år nu. Du oplyser, at du ikke har haft ham boende ved dig i de sidste seks år. Der er nok ikke så meget, du kan stille op. Der er et problematisk samarbejde imellem Færøerne og Danmark på det familieretslige område. Der har været flere tilfælde af højkonflikts-sager, hvor de juridiske stridigheder landene imellem har ført til, at børn og familier er blevet splittet og har mistet kontakten. Jeg ved, at det færøske landsstyre netop nu forbereder en overtagelse af person-, familie- og arveretten fra 2018. Forhandlingerne med den danske regering skal være færdige denne sommer – og forslaget om overtagelsen skal fremsættes for Lagtinget 29. juli 2016. Det er svært at sige, hvilken betydning det konkret får på området.

Det er hårdt at sige, men jeg tror ikke, at der i din situation er så meget at gøre, da der er gået så mange år, hvor du ikke har været primær omsorgsperson. Desværre er det børnene, der er taber. Systemet har svært ved at opfylde det helt eksistentielle princip – børn har ret til begge forældre – og at alle beslutninger skal træffes ud fra, hvad der er det bedste for barnets trivsel og udvikling. Der skal meget til, før et barn helt skal fratages denne ret

– konflikt-niveauet har nok været så højt, at faderen har fået den fulde forældremyndighed. Denne vurdering kan være rigtig svær at stille noget op imod rent retsligt, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer – og kun tiden kan give svaret – når din søn bliver stor nok til selv at udtrykke sine behov og ønsker. Jeg håber, han bliver hørt – det er hans ret.

De bedste hilsner fra Puk