Den sociale brevkasse: Skal min veninde sygemelde sig hver dag

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Folk, der er på for eksempel kontanthjælp, skal være opmærksomme på både syge- og raskmeldeinger og ikke mindst indkaldelser til samtaler på kommunen – også selv om der bare er tale om en gang influenza, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Jens Dresling
Folk, der er på for eksempel kontanthjælp, skal være opmærksomme på både syge- og raskmeldeinger og ikke mindst indkaldelser til samtaler på kommunen – også selv om der bare er tale om en gang influenza, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Jens Dresling

Hej Puk

Jeg har en kær veninde, som på nuværende tidspunkt er på kontanthjælp – hun er over 30 år. Hun er tilknyttet et aktiveringsprojekt, som hun indimellem må sygemelde sig fra.

Vi har brug for lidt afklaring, og måske kan du hjælpe os.

Skal man oplyse sin sygemelding til sin sagsbehandler og det kommunale aktiveringssted hver dag, selvom det ’bare’ er influenza eller lignende, man er syg med? Altså noget, der i hvert fald koster et par sygedage.

Jeg skal ikke på min egen arbejdsplads, men orienterer dem løbende ved længere fravær, og hvornår jeg forventes retur. Er det ikke det samme regler, der gælder, når man er i aktivering? Eller kan der rent lovmæssigt forlanges sygemeldinger dagligt – og til to af hinanden uafhængige steder, hvor min veninde er tilknyttet?

Vi er uenige, og jeg vil gerne hjælpe hende, så hun ikke kommer til at gøre noget forkert.

Med venlig hilsen Trolden

 

Hej Trold
Der er mange gange stor forvirring om dette emne, og der bliver vejledt i øst og vest ude i kommunerens jobcentre. Nogle kræver daglig dokumentation fra læge, mens andre er meget large og sygemelder blot i lange perioder uden yderligere dokumentation. Så jeg kan godt forstå, at I og mange andre stiller mig spørgsmålet jævnligt.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Man har som kontanthjælpsmodtager pligt til at kontakte kommunen og melde sig syg. Jeg vil anbefale, at man både gør det skriftligt og telefonisk, så man er på den sikre side. Man skal ikke kontakte kommunen og aktiveringsstedet hver dag, hvis man er langvarigt syg. Det forklarer man, når man sygemelder sig første gang.

Det er meget vigtigt, at din veninde er opmærksom på, at hun møder til den opfølgende ’jobsamtale’, som hun bliver indkaldt til, hvor sagsbehandler nok vil undersøge og vurdere, om din veninde kan stå rådighed fremadrettet. Såfremt kommunen – på trods af sygdom – vurderer, at din veninde skal stå til rådighed, er det vigtigt at vide, at kommunen her skal undersøge de helbredsmæssige forhold, før de træffer afgørelse om at stå til rådighed.

De skal altså indhente status fra for eksempel venindens egen læge, og hvis denne ikke er fyldestgørende nok, skal de indhente ved for eksempel speciallæge. Kommunen kan altså ikke bare presse syge kontanthjælpsmodtagere ud i arbejde – og det er ikke et krav, at man som borger skal kontakte både aktiveringssted og jobcenter hver dag, hvis man er langvarigt syg. En sygemelding er nok.

Sagsbehandleren har pligt til at rådighedsvurdere din veninde, og derfor vil hun helt automatisk blive indkaldt til samtale, hvor det er normalt, at man sammen med borgeren finder et passende tilbud, der tilgodeser de behov og skånehensyn, der måtte være, hvis han eller hun for eksempel har nogle hel-bredsmæssige udfordringer.

Med venlig hilsen Puk

Noter

4,7 procent af den erhvervsaktive befolkning mellem 16 og 64 år er på kontanthjælp.

Er du mellem 30 og 50 år, skal du aktiveres senest efter 26 ugers ledighed. Aktiveringen kan være vejledning, uddannelse, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcentret eller afdelingen henviser dig til.