Den sociale brevkasse: Skal tilbagebetale overlevelseshjælp

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Foto: Thomas Borberg
Foto: Thomas Borberg

Kære Puk

Jeg afsluttede grundforløbet på min uddannelse i juni 2015, og jeg fik sidste udbetaling fra SU i slutningen af juni. Jeg fik elevplads fra 1. september 2015. Det betyder, at jeg ikke havde haft nogen form for indkomst i august og frem til den første lønningsdag i slutningen af september.

Som enlig forsørger søgte jeg derfor økonomisk hjælp fra Frederiksberg Kommune. Jeg fik bevilget overlevelseshjælp i august i form af madpenge, cirka 4000 kroner, alle andre udgifter skulle jeg dække selv, fordi jeg fik børnecheck i juli.

I september fik jeg omkring 9000 kroner udbetalt – beløbet var regnet ud fra, at jeg skulle betale min husleje plus madpenge for tre personer, heraf en voksen og to børn. Det har ramt os hårdt, specielt fordi en af mine sønner går på privatskole, og min nuværende elevplads ligger i zone 3.

Kommunen har nu krævet penge for overlevelseshjælpen fra september tilbagebetalt med påstand om, at jeg blev ansat som elev fra 1. september 2015. Jeg har forklaret til kommunen, at de penge, jeg fik udbetalt i slutningen af september, skulle bruges til at dække udgifter i oktober. Kommunen har en anden mening, og nu skal jeg afbetale gælden.

Kan det være rigtigt, at man skal tilbagebetale overlevelseshjælp, specielt hvis man er enlig forsørger og på elevløn på cirka 12.500 kroner om måneden – og ikke mindst for en måned, hvor man reelt ikke har haft nogen indkomst?

Jeg håber, at du kan hjælpe os.

Sofia

 

Kære Sofia

Det er korrekt, at kommunen kan yde engangshjælp mod tilbagebetaling.

Engangshjælp ydes ofte uden krav om tilbagebetaling, men såfremt kommunen har skønnet, at du har haft et akut behov, men at du for eksempel står økonomisk bedre kort tid efter, da kan de godt på forhånd beslutte, at der ydes hjælp mod tilbagebetaling, hvilket de normalt skal oplyse om – og som du skal skrive under på, inden de yder hjælpen.

Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup
 

Ifølge loven ydes hjælpen til det allermest basale, men ikke til faste udgifter, som er erhvervet før henvendelsen til kommunen.

Det er en rigtig svær situation at ende i – det er så at sige et ’hul’, som rigtig mange falder i, når de overgår fra SU til kontanthjælp.

Problemet er, at den ene ydelse er forudbetalt, og den anden er bagudbetalt. Der er taget højde for det i loven, men man har politisk valgt ikke at lukke hullet helt til, hvilket jeg tror hænger sammen med, at man vil afholde folk fra at komme fra SU og over på kontanthjælp. Ved at gøre det svært at overgå fra den en ydelse til den anden, ’skræmmer’ man de mest ressourcestærke væk fra kontanthjælpssystemet.

Problemet er blot, at der vitterlig er en gruppe, der for eksempel har børn – og som måske har andre sociale udfordringer – der ender med at miste for eksempel bolig og optage tvivlsomme lån, der skader dem på sigt.

Hvis kommunen ikke har informeret dig om tilbagebetalingskravet, da kan du klage over det.

Med venlig hilsen Puk