Den sociale brevkasse: Syg på femte år og stadig uden pension

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til den socialebrevkasse@eb.dk

Benny har været syg i fem år. Alligevel kan han ikke få førtidspension.
Arkivfoto: Niels Hougaard/Polfoto
Benny har været syg i fem år. Alligevel kan han ikke få førtidspension. Arkivfoto: Niels Hougaard/Polfoto

Hej Puk

Jeg har et stort problem i forhold til kommunen og min sag, hvor jeg ikke føler, de vil hjælpe mig videre. Nu har jeg været syg i over fem år med ryggen, der er helt ødelagt. Jeg er blevet opereret fire gange og skal under kniven igen til september.

Min sagsbehandler i jobcenteret siger, at de sagtens kan finde et job til mig, men jeg forstår det ikke, da jeg næsten ikke kan gå eller for den sags skyld stå ret lang tid af gangen. De har oplyst mig om, at de ikke vil give mig førtidspension. Det kan jeg overhovedet ikke forstå. Der er andre, der får pension ved mindre handikap end mig.

Hjælp, hvad gør jeg?

Med venlig hilsen Benny fra Kastrup

 

Kære Benny

Med de nye reformer, som daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen stod i spidsen for, er der kommet centrale ændringer i loven. For eksempel kan man som udgangspunkt ikke søge om førtidspension, når man er under 40 år.

Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup
 

Såfremt man opfylder alderskriteriet, fremgår betingelserne for at få tildelt førtidspension tydeligt i pensionslovens paragraf 16, stk. 3. Her står der: ’Hvis personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning – herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.’

Det vil altså sige, at du, før du kan få tildelt førtidspension, skal have været afprøvet i samtlige muligheder i den sociale lovgivning. Kommunen skal altså først skal have dig igennem aktivering, løntilskudsjob, lønnet praktik, revalidering, ressourceforløb og fleksjob – det er en lang ørkenvandring i hånden med skiftende sagsbehandlere. Det er indhentelser af lægefaglige erklæringer, det er tilbud om fitness, fysioterapi, kostvejledning og behandling.

Hvis du vælger denne model, da søger du efter paragraf 18 i pensionsloven – og det kan tage år.

Alternativt kan du selv indhente alle de lægelige oplysninger, du har i din sag, der kan dokumentere, at din arbejdsevne er varigt nedsat i ethvert erhverv.

Hvis du har skaffet nok beviser for, at din arbejdsevne er varigt nedsat i ethvert erhverv, kan du selv anmode om at søge om førtidspension efter paragraf 17 i pensionsloven. På den måde slipper du for at blive trukket igennem afklarings-rettede tilbud. Din sag vil dog kun blive vurderet ud fra din nuværende situation – og de aktuelle dokumenter.

Hvis du vælger den vej, er det meget vigtigt, at du sørger for, at du har ALT dokumentation samlet, som du kan vedlægge din ansøgning. Kommunen skal herefter træffe en afgørelse inden for seks måneder.

Ofte gives der afslag grundet manglende dokumentation – fordelen er dog, at du får din sag prøvet.

Jeg tror dog, at kommunen vil anbefale, at du kommer i et ressourceforløb for derigennem at blive udviklet og afklaret.

Ønsker om god bedring.

De bedste hilsner fra Puk

37 kommentarer
Vis kommentarer