Den sociale brevkasse: Tvunget i ressource-forløb

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Trods en smadret ryg, bliver Heidi sendt på nok en rundtur i det offentlige resourceforløb-cirkus. Modelfoto: PantherMedia / Andriy Popov
Trods en smadret ryg, bliver Heidi sendt på nok en rundtur i det offentlige resourceforløb-cirkus. Modelfoto: PantherMedia / Andriy Popov

Hej Puk

Jeg er enlig mor på 43 år til to børn og på kontanthjælp. Jeg er ramt af junglen omkring ressourceforløb og førtidspension. Jeg har tre påviste skader i ryggen og er slidt helt ned, har smerter alle døgnets timer og kan ikke klare et almindeligt 8-16 job længere. Jeg kan ikke engang klare en halv time om ugen. Jeg blev sygemeldt i 2013, hvor kommunen ulovligt stoppede mine sygedagpenge. Den sag vandt jeg i Ankestyrelsen.

Jeg har været i det første ressourceforløb på et år, som blev overskredet med otte måneder. De har nu sat mig i et andet ressourceforløb, denne gang på to år. Jeg kan få en seng stillet til rådighed på praktikstedet. Før ressourceforløb var jeg ’parkeret’ sammen med andre i en lignende situation, hvor vi puttede skruer i kasser. Efter halvandet år har kommunen afskrevet det forløb – de kan ikke bruge det til noget, siger de.

Kommunen, sagsbehandler, jobkonsulent og kommunens læge i ressource-teamet nægter at høre på min læges udtalelser, speciallæges udtalelse fra rygcenteret, smerteklinikkens udtalelse, og de ignorerer MR-scanninger og røntgenresultater.

En rapport vurderer, at de intet kan gøre for at hjælpe mig til at komme i arbejde igen, og at jeg måske ville have gavn af massage. Det er jo galimatias. Hvorfor fik jeg ikke massage i de 12 uger, jeg var henvist til nogle fysioterapeuter, som jeg selv foreslog? Hvorfor skal jeg nu selv betale en fysioterapeut, som jeg ikke har råd til?

Min sagsbehandler har sagt, at ressource-teamet kan afvise min sag, hvis jeg ikke har afprøvet massage som en mulighed. Jeg får hele tiden at vide: Du har sådan et godt hoved, er veluddannet og kan så mange ting, og det vil være synd, hvis du bare skal gå derhjemme, du er jo så ung. Jeg skal gennemføre en jobpraktik, ellers kan jeg ikke komme videre i systemet, siger de.

Min egen læge ryster på hovedet over det hele. Bliver det for meget, skal jeg sygemelde mig og blive hjemme. Hvad kan jeg gøre ? Jeg vil gerne klage til Ankestyrelsen over min sagsbehandling, eller hvad kan jeg ellers gøre?

Med venlig hilsen Heidi

 

Kære Heidi
Jeg vil råde dig til at søge om at blive afprøvet i forhold til et fleksjob. Hvis det nuværende ressourceforløb, med de forslåede indsatser, ikke fører til noget, da må og skal en sagsbehandler indstille dig til en anden indsats, da det jo ellers er formålsløst at udvikle din arbejdsevne i et ressourceforløb.

Du skal sørge for at få sat flueben ved de enkelte indsatser i din rehabiliteringsplan, så du ikke igen risikerer, at de bare giver dig et nyt ressourceforløb. Til sidst kan de jo ikke forslå flere nye indsatser.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Det er desværre normalt, at kommunen vurderer, at tidligere arbejdsprøvninger/praktikker bliver forældede, og dermed ender mange ofte i en ’afprøvnings-karrusel. Jeg kan ikke finde noget i loven, der peger på, at en arbejdsprøvning kan blive for gammel. Hvis din tilstand er stationær og arbejdsevne før er vurderet som varigt nedsat, da er den vel ikke blevet bedre, hvorfor din praktik stadig må være ’gyldig’.

Hvis de siger andet, så klag over det, og udbed dig svar på, hvor i loven det fremgår, at en arbejdsprøvning/praktik kan blive for gammel? I forhold til at belyse din sag? Det er jo et retssikkerhedsmæssigt sort hul, hvis en sagsbehandler ud fra en konkret vurdering kan blive ved med at sige, at en arbejdsprøvning eller en praktik er for gammel.

Med hensyn til massagen, der må din sagsbehandler indhente dokumentation, der påviser, at massage ikke kan forbedre din helbredstilstand. På den vis kan den del undlades.

Tag om muligt en bisidder med til de kommende møder, da det nogle gange gør, at flere øjne og ører får kommunen/sagsbehandler til begynde at tænke over sagsbehandlingen fremadrettet.

Held og lykke!

Med venlig hilsen Puk

Noter

Alle borgere har ret til at søge om visitation til fleksjob og få en skriftlig afgørelse.

Loven siger ikke noget om, hvor længe kommunen må være om at afklare, om du kan visiteres til fleksjob. Men det fremgår af retssikkerhedsloven, at kommunen skal behandle ansøgninger så hurtigt som muligt og angive en forventet sagsbehandlingstid.

Hvis din sag er veldokumenteret med lægeudtalelser og arbejdsprøvninger, så har du mulighed for at få en afgørelse på baggrund af de oplysninger, der allerede er i sagen.