Derfor kan man ikke sammenligne landes coronadødstal

Det kan give store skævheder, hvis man eksempelvis sammenligner dødstal fra Storbritannien og Belgien

Det er forskelligt fra land til land, hvordan antallet af coronadødsfald tælles op. Derfor skal man være varsom med at sammenligne dødstallene, understreger lektor på Aarhus Universitet. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Det er forskelligt fra land til land, hvordan antallet af coronadødsfald tælles op. Derfor skal man være varsom med at sammenligne dødstallene, understreger lektor på Aarhus Universitet. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Der er stor interesse for, hvordan coronapandemien udvikler sig verden over.

Men det kan være svært at vide, om man sammenligner æbler og pærer, når man kigger på dødstallene fra forskellige lande.

Der er flere faktorer, man bør være opmærksom på, inden man sammenholder landes dødstal relateret til coronavirus, påpeger eksperter.

Hvordan gøres dødstallene op?
Først og fremmest skal man gøre sig klart, hvordan dødstallene gøres op.

Det fortæller Christian Wejse, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitetet, som beskæftiger sig med et globalt perspektiv på epidemier.

- For der er store forskelle, som kan give anledning til skævheder, når man sammenligner tallene, siger han.

Eksempelvis har Storbritannien indtil slutningen af april kun opgjort dødsfald på hospitaler, mens Frankrig fra start har talt dødsfald på både hospitaler og plejehjem.

Derudover er der også stor forskel på, hvilke dødsfald der tælles med fra hospitaler og plejehjem i de officielle corona-statistikker.

- Belgien har for eksempel været nævnt som et land med meget høj dødelighed, siger Christian Wejse.

- Men de har også især ved plejehjemsdødsfald valgt at tælle alle med, som man bare har haft mistanke om kunne være smittet med coronavirus. Eksempelvis personer, der er døde af ukendte årsager på et plejehjem, hvor der har været et bekræftet smittetilfælde.

Befolkningssammensætning er vigtig
Ifølge Lone Simonsen, der er pandemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, er det også vigtigt at holde sig et lands befolkningssammensætning for øje.

- Hvis man ser på dødeligheden i forhold til populationen, så er en vigtig faktor alderssammensætningen i befolkningen. Hvis der for eksempel som i Italien er rigtig mange over 80 år, så er det en anden situation, fordi dødeligheden stiger eksponentielt med alderen, siger hun.

Derudover skal man tage højde for, hvor langt et land er i virusudbruddet, da der ikke er ret mange dødsfald i starten af en bølge, påpeger Lone Simonsen.

- Det er svært at sammenligne dødstallene fra to lande, der er i forskellige faser af deres pandemibølge, siger Lone Simonsen.

Det kan på grund af usikkerhederne derfor give mere mening at kigge på overdødeligheden i hvert enkelt land, hvis man ønsker at sammenligne dem, vurderer Christian Wejse.

Alligevel er dødstallene fra de forskellige lande på ingen måde ubrugelige, understreger han.

- Jeg vil mene, at man godt kan sammenligne dødstal fra eksempelvis Danmark og Sverige, som også normalt er lande, der kan sammenlignes, siger han.

- Og derudover giver stigninger og fald i landenes dødstal en god indikation på, hvordan coronavirusset udvikler sig i det enkelte land.