Det betyder skolelukningen: Her er konsekvenserne for børnene

Mens der forhåbentlig bliver taget hånd om de børn, der er ekstra udsatte, når skolen er lukket, så er der mindre fokus på de konsekvenser det har for de 'almindelige' børn

Tomme klasselokaler over hele landet. Børnepsykolog advarer om, at det ikke kun er de allersvageste elever, der bliver ramt under coronakrisen med skolelukninger og hjemmeundervisning. Foto: Marie Ravn.
Tomme klasselokaler over hele landet. Børnepsykolog advarer om, at det ikke kun er de allersvageste elever, der bliver ramt under coronakrisen med skolelukninger og hjemmeundervisning. Foto: Marie Ravn.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag satte på et pressemøde i forrige uge fokus på alle de særligt udsatte børn, der nu - måske mere end nogensinde - har brug for den nødpasning, som er stillet til rådighed.

Og det er rigtig godt, lyder det fra børnepsykolog Niels Morre.

- Det er de børn, hvor familierne er i 'systemet' i forvejen. Og dem skal vi naturligvis passe rigtig meget på. Der er nødt til at være fokus på deres manglende trivsel - og den mistrivsel vil efter al sandsynlighed blive mere udtalt under coronakrisen, lyder det.

Men - påpeger Niels Morre - vi skal ikke glemme, at det også har konsekvenser for en masse andre børn, at de ikke kommer i skole eller børnehave hver dag.

- De børn, der ikke umiddelbart har problemer, men som enten har det alligevel - uden at vi er klar over det, eller som får problemer under daginstitutions- og skolelukningsperioden. Der er jo familier, hvor eksempelvis en skilsmisse har ligget og luret under overfladen, og hvor denne situation får det til at eskalere. Særligt hvis disse nedlukninger bibeholdes en tid endnu.

- De kan få det svært, siger Niels Morre, der, ud over have en børnepsykologisk praksis, er ansat i Familie- og ungekontakten i Silkeborg kommune og er formand for de kommunale psykologer i Danmark.

Han ser i sin hverdag og hører fra andre kommuner – herunder fra PPR-kontorerne, hvilken forskel et afbræk skoledagen kan give for de hårdest pressede børn og unge.

- Vi må skelne mellem de børn, som var almindeligt godt kørende, og de svageste.

- Det gælder også fagligt. Det er 'kun' tre uger, det her har stået på, så de, der ikke er ramt i forvejen, skal nok indhente det tabte. Men de, der hang fagligt eller med noget andet, kan helt klart komme bagud af både faglige og selvværdsmæssige grunde, advarer Niels Morre.

- Hvad med hele hjemmeskolings-situationen. Kan det være årsag til problemer for nogle børn?

- Den manglende struktur på skoledagen er en betydelig udfordring for mange børn. Situationen kan også give knæk på selvtilliden hos nogle. Især de meget pligtopfyldende børn vil blive ramt her. Hvornår er godt, godt nok, tænker de måske.

- Hvilken aldersgruppe vil blive hårdest ramt?

- Det rammer umiddelbart de ældste klassetrin hårdest. For eksempel alle de, der går i 9. og 10. klasse. De bliver enormt pressede af ikke at vide, om de skal til eksamen eller ej, og hvis de skal, om de så er fagligt stærke nok. De vil være mest i klemme.

- Hvad ville du sige til dem, hvis de opsøgte dig?

- At de skal tro på, at skolerne gør deres ypperste for, at de nok skal blive klædt ordentlig på. Derudover skal de have at vide, at 'de voksne' - og her mener jeg ikke forældrene - har styr på det. Det skal nok blive godt, og det der bliver gjort, bliver gjort, fordi det er det rigtige.

- Hvad tror du, at I som børnepsykologer kommer til at skulle hjælpe børn med efterfølgende?

- I både behandlings- og PPR-regi vil psykologerne opleve et efterslæb af trivselsvanskeligheder. Meget vil være banket tilbage. Og det kan gælde alle klassetrin. Der kommer noget reparationsarbejde.

- Hvad skal vi som medmennesker gøre for at passe på alle de børn, som systemet ikke i forvejen har øje på?

- Vi kan jo ikke give dem et kram.

- Det, der virker allerstærkest på børn, er at udvise spontan omtanke. I det spontane oplever børn sig værdsat og elsket. Skriv et sjovt brev, tegn en tegning eller køb noget chokolade, eller vær 'sammen' over nettet via for eksempel Skype.

- Man siger at forældrene i en klasse er 'den usynlige klassekammerat'. Det er der masser af chancer for at vise nu.