Danmarks mest kriminelle familie

I 1972 åbner Danmark armene for familien Levakovic. 45 år senere har samtlige myndige familiemedlemmer over 18 år i tre generationer begået kriminalitet. Gå på opdagelse i stamtræet, og få hele familiens dramatiske historie i Danmark.

Historien om familien Levakovic bygger på artikler fra Ekstra Bladet, Politiken og Weekendavisen. Herudover er mange af de faktuelle oplysninger om familiens kriminalitet og sociale forhold indhentet fra kilder hos politi og forvaltning.

Gå til stamtræet

Levakovic drab

Dusi til højre - Foto: Ole Steen

Dusi Petrovic

Født 1943, død 2005
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Tricktyveri

Til tonerne af komponisten Nino Rotas udødelige tema fra ’Godfather’-filmene bliver kisten sænket i jorden ved det overdådige gravsted i marmor.

Scenen kunne meget vel have været fra en begravelse af en mafiaboss på Sicilien, men den udspillede sig 16. marts 2005 på et særligt afsnit for sigøjnere på St. Barbara-kirkegården i Utrecht i Holland.

Manden i kisten var Dusi Petrovic også kaldet ’Papo’. Det ubestridte overhoved af Levakovic-klanen og hans død bliver endnu et skelsættende kapitel i familiens historie.

Dusi Petrovic gravsted

Foto: PRIVATFOTO

Den starter i Danmark i 1970. Her ankommer 27-årige Dusi og hans to år ældre hustru Rubinka sammen med en gruppe på i alt 69 sigøjnere til den gamle losseplads på Amager Fælled, hvor de ulovligt slår lejr op.

Dusi er født i Kroatien som søn af ungarske romi-forældre, men siden flyttede familien til Italien, hvor de senere blev udvist. Via Holland og senere Tyskland nåede familien til Skandinavien.

Med sig har parret de seks børn Diana, Gimi, Giovanni, Ringo, Stefano og Jura. To år efter ankomsten starter dramaet.

På vej hjem fra en sigøjnerkongres i Finland i 1972 bliver gruppen tilbageholdt i Norge for ulovlig indrejse.

Det lykkes dog efter stor mediebevågenhed at komme tilbage til Danmark, men her venter det daværende Fremmedpolitiet, der indstiller til Justitsministeriet, at gruppen skal smides ud af Danmark med et fem års indrejseforbud i bagagen.

Den store mediefokus gør dog, at Justitsministeriet først ville træffe en beslutning, efter at de har gennemgået sigøjnernes ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, som Dusi og de andre sigøjnere indleder med:

’Vi vil med glæde betale vores skatter, vi er arbejdsomme folk. Vi giver vort ord på at overholde de danske love som ingen i vort lille samfund i den forløbne tid har overtrådt.’ Kilde DR P6 (Åbner nyt vindue)

Ansøgningen bliver i først omgang afvist, da der på værende tidspunkt er et ’indrejsestop for fremmedarbejdere’. Derfor sender gruppen hurtigt endnu en ansøgning. Denne gang om politisk asyl. Den daværende politiinspektør i Fremmedpolitiet, Søren W. Sørensen, står dog fast.

– Skal gældende love og retningslinjer følges, kan vi ikke komme til anden konklusion, end at sigøjnerne må udvises af landet. Sagen har trukket i langdrag, fordi sigøjnerne først indgav ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, siden om politisk asyl, siger han.

Men det er op til justitsministeren og den daværende socialdemokratiske regering ledet af Jens Otto Krag at afgøre sigøjnernes skæbne.

På sidelinjen står flere græsrodsbevægelser og advokater og kæmper gruppens sag, og i Folketinget opstår en sigøjner-gruppe med SF’eren Kristine Heltberg, Meta Ditzel og Else-Merete Ross fra de radikale samt Ove Hansen og Knud Damgaard fra socialdemokraterne, der lægger pres på den daværende socialdemokratiske justitsminister K. Axel Nielsen.

10. november 1972 kommer svaret. Jens Otto Kragh har måneden før valgt at gå af og er afløst af partifællen Anker Jørgensen. Med Anker i spidsen beslutter regeringen, at sigøjnergruppen, der nu tæller 50, efter flere er rejst videre, kan få opholds - og arbejdstilladelse. Under visse betingelser, understreger justitsminister K. Axel Nielsen.

– (...) Vi kræver, at sigøjnerne er indstillede på at tage relativt permanent ophold i Danmark, ligesom de må tage lovligt arbejde. Deres børn må følge det normale skoleår, og i det hele taget må gruppen integreres i samfundet.

Anker Jørgensens regering nedsætter samtidig et udvalg, der skal stå for kontakten med Levakovic og de andre familier, og de bliver også ansvarlige for at finde ud af, præcis hvordan integrationen skal foregå

For familien Levakovic betyder det, at livet på Europas landeveje nu er slut. Måneden efter kan Dusi med resten af familien flytte ind i en lejlighed Moselgade i København.


Dusi – som i 70’erne og 80’erne omtales i pressen med Levakovic-efternavnet og senere Petrovic – holder dog ikke det løfte, som han sammen med de andre sigøjnere fra Amager Fælled gav til myndighederne.

Familien bliver aldrig integreret, og de har i alle årene i Danmark stort set kun levet af socialhjælp, viser registreringer fra de sociale myndigheder.

En intern revisionsrapport fra Københavns Kommune fra 2011 viste, at kommunen i løbet af fire år havde haft 16,8 mio. kroner i udgifter til familien. Blandt andet havde fire medlemmer af familien de seneste 52 måneder hver haft en månedlig indtægt fra Københavns Kommune på mellem 20.300 og 24.200 kroner – uden at røre en finger.

Samtidig begynder familien Levakovic at plyndre især ældre og handicappede med tricktyveri, som stadig i dag er familiens mest yndede kriminalitetsform.

Ifølge politikilder fungerer Dusi som chauffør ved flere af disse tyverier, og i 1984 bliver han også sammen med hustruen Rubinka og tre af deres børn tiltalt for at stå bag 50 tricktyverier i Københavns-området.

Da Dusi dør i 2005, mister Levakovic-familien ikke kun deres overhoved. De mister også samlingspunktet. Det fortæller flere kilder med kendskab til familien, Ekstra Bladet har været i kontakt med.

– Dusi var chefen over dem alle. Godt nok er de kriminelle, men han havde et vist styr på det.

– Det var ham, der havde kompetencen til at træffe afgørelser i familiens sager, og da han dør, skaber det stor splittelse og et opgør om magten i familien, siger en kilde fra politiet.

Dusis barnebarn Jimmi Levakovic bekræfter i 2011 over for Ekstra Bladet, at der har været en del kamp om magten, men slår fast, at hans far, Giovanni, der er Dusi og Rubinkas ældste søn, i dag er overhoved.

– Min far er den ældste af brødrene og en fornuftig mand. Det er ham, der tager de vigtige beslutninger, siger han.

Jimmi har stadig stor respekt for sin farfar:

– Han var den største leder i sigøjnerkredse – ikke bare i Danmark, men i Europa.

– Han var ligesom statsministeren for sigøjnere, siger han.

Det er dog ikke helt gået, som Jimmi forudsagde. I dag er det Jimmis onkel Gimi Levakovic, der udadtil er den toneangivende i familien, og som ifølge ham selv er overhoved i dag.

Foto: Privatfoto

Silvia Levakovic

Født 1978
Dansk statsborger
Kriminalitet: Tricktyveri og røveri

Det yngste af Dusi og Rubinkas børn, Silvia, har aldrig prøvet livet på landevejen som mange af sine søskende. Hun er født og opvokset i Danmark og er også indehaver af et rødbedefarvet pas.

Det har dog ikke afholdt hende fra kriminalitet. Hun har flere gange været på togter med andre familiemedlemmer.

Blandt andet i 2013, hvor hun ved Retten i Næstved bliver dømt for et tyveritogt i Slagelse sammen med storesøsteren Monika og deres nevøer Jimmi og Alpacino.

Banden har brudt ind i en lejlighed, hvor de stjæler mobiltelefoner, en iPod, smykker, parfume og kontanter. Ved anholdelsen konfiskerer politiet en gas-spray.

De seneste par år har der været stille omkring Silvia. Om det skyldes, at hun har lagt kriminaliteten på hylden, eller at hun bare ikke er blevet taget, er uvist.

Silvia har ifølge Ekstra Bladets oplysninger i hvert fald tre børn.

Familien Levakovic

Foto: Privatfoto

Rubinka Levakovic

Født 1941, død 2014
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Tricktyveri

Siden Rubinka ankom til Danmark med hendes mand Dusiog 6 børn i 1970, er Levakovic-klanen vokset støt, og Rubinka kunne frem til sin død i 2019 kalde sig både mor, bedstemor og oldemor.

I dag består Levakovic-klanen af 7 nulevende i 2. generation , mindst 25 børnebørn efter Dusi og Rubinka og over 15 oldebørn i familiens 4. generation, hvor de ældste i dag er omkring ti år.

Der har dog ikke været mange perioder de seneste 47 år, hvor Rubinka har kunnet samle hele familien.

Alle hendes børn og myndige børnebørn over 18 år har i dag begået kriminalitet og har ofte været bag tremmer. Eksempelvis sad fire af Rubinkas børnebørn og hendes datter i fængsel i september 2017.

Første sigøjnere i lejlighed uden hjul

Her ses Dusi siddende med barn på skødet og Rubinka stående, da Politiken besøger dem i 1972. Polfoto


For Rubinka har sigøjnerverdenen og kriminaliteten også haft en meget høj pris. Hendes ene søn Jura blev knivdræbt i 1983, 18 år gammel, efter en intern strid i sigøjnermiljøet, og to af hendes andre sønner Django og Stefano er blevet udvist af Danmark af bestandigt. Det gælder også hendes barnebarn Jura, mens et andet barnebarn, Alpacino, i oktober 2014 blev idømt udvisning fra Danmark i 12 år.

Rubinka selv har dog heller ikke holdt sig tilbage. Hun er dømt for tricktyverier - også hvor hendes egne børn har deltaget.

Ekstra Bladet skrev tilbage i 1984 om, at Rubinka og hendes nu afdøde mand Dusi sammen med tre af parret børn, den dengang 20-årige Stefano, 23-årige Giovanni og 15-årige Ringo blev fremstillet i Københavns Dommervagt sigtet for omkring 50 trick-tyverier mod ældre og handicappede borgere.

Tricket, de brugte dengang, var at bede lejlighedens beboer om et glas vand til en syg søster eller lign., og mens den hjælpsomme beboer fandt det frem, blev vedkommendes lejlighed plyndret.

De store problemer med at få familien Levakovic integreret bliver allerede forudset i 1983 i forbindelse med drabet på Jura. Her fortæller flere mennesker og eksperter, der har arbejdet med sigøjnere samstemmende, om familiens udsigter:

- Bliver sigøjnerne i Danmark, skal der mindst gå fem-seks generationer, før der er realitet i tanken om at integrere dem i det danske samfund. Vi står overfor et vældigt kultursammenstød (…)

Får eksperterne ret bliver det først Rubinkas tipoldebørn eller tiptip-oldebørn, der bliver integreret vellykket i det danske samfund.

EB SOLO FAMILIEN LEVAKOVIC

Foto: Privatfoto

Claudio 'Ringo' Petrovic

Født 1968, død 2014
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Tricktyveri, afpresning, vold, medvirken til flugt.

Claudio, med tilnavnet Ringo, er to år gammel, da han sammen med sin mor, far og fem søskende ankommer til Danmark, hvor de under kummerlige vilkår bosætter sig i en campingvogn på Amager Fælled uden el og vand.

13 år senere står han i dommervagten i København sigtet for omfattende tricktyveri sammen med sin mor, far og to brødre. Et velkendt mønster i Levakovic-familien, hvor kriminalitet går i arv og siver ned i gennem stamtræet.

Ringos egen søn Alpacino bryder heller ikke den sociale arv. I 2011 bliver Ringo sågar dømt for at have forsøgt at hjælpe Alpacino til at flygte under en retssag året før.

Under sagen kom det også frem, at han gennem årene har fået tre domme for bl.a. at have overfaldet betjente i forsøget på at hjælpe en bror, en bekendt og yderligere en person til flugt fra myndighederne.

Da Ekstra Bladet i 2011 for første gang sætter fokus på familien, aflægger Ringo sammen med sine to søstre Monika og Silvia avisen et besøg. Her raser han over, at familien bliver udstillet. Samtidig kommer han med et tilbud:

– Bare giv mig tre mio. kr., så skal min familie og jeg nok rejse ud af landet.

Tilbuddet bliver dog pure afvist af daværende integrationsminister Søren Pind (V):

– Den kan de godt glemme.

– Jeg kan ikke forstå, hvad de skal i Danmark. De hører ikke til her, og det kan godt være, at det falder nogen for brystet, at Danmarks integrationsminister siger det. Men de har ikke ønsket at bidrage fra begyndelsen af, og de har ligget samfundet til last (...)

Claudio ’Ringo’ Petrovic døde af sygdom i 2014 og ligger i dag begravet på samme kirkegård i Holland som sin afdøde far og bror Jura.

Alpacino Petrovic med flere

Her ses Alpacino i midten give fingeren til kameraet

Alpacino Petrovic

Født 1990
Kroatisk statsborger
Udvist af Danmark i 2015 i 12 år.
Kriminalitet: Tyveri, tricktyveri samt overtrædelse af færdselsloven og lov om euforiserende stoffer

I en rus af hash og heroin brager Alpacino tidligt om morgenen 3. oktober 2014 gennem Københavns gader i sin afdøde fars BMW.

Klokken 8.15 undlader han at stoppe bilen, selv om politiet kræver det. I stedet drøner han med politiet i hælene af sted ad Gammel Kongevej, hvor han overhaler løs og kører over for rødt, inden han ifølge anklageren er to meter fra at ramme en kvindelig cyklist.

Hun ungår med nød og næppe at blive ramt, da han drejer kraftigt til venstre mod Værnedamsvej.

Cirka fem minutter senere er det igen ved at gå galt, da han ifølge anklageren er under en meter fra at påkøre en kvinde, der er på vej over fodgængerfeltet ved Rolighedsvej og Falkoner Allé.

Jagten fortsætter ad Ågade. Her drøner Alpacino drøner af sted med 120 kilometer i timen, hvor den tilladte hastighed er 60 kilometer i timen, inden han med uændret fart drøner over Bispeengbuen. Her kører han slalomkørsel mellem de øvrige biler.

Alpachino Petrovic

Foto: Privatfoto

Biljagten ender ved Bispeengbuen, da han banker ind i en Fiat Punto og en Ford Focus, og hans marineblå BMW ikke kan køre længere på grund af skader.

Da den vanvittige biljagt slutter, har Alpacino ifølge politiet nået at overtræde loven 26 gange.

I februar 2015 fælder Østre Landsret dom efter vanvidskørslen: et år og tre måneders fængsel og udvisning af Danmark i 12 år.

Det er i øvrigt ikke første gang, Alpacino kører vanvittigt rundt i Københavns gader. Herunder kan du se ham lave en burn-out ved en tidligere lejlighed:

Privatvideo

Udvisningen holder dog ikke Alpacino væk fra Danmark. I september 2017 bliver han anholdt i Jylland efter et tyveri mod en 76-årig mand, som han blandt andet begår med sin faster Monika og fætter Santino.

Under grundlovsforhøret kommer det frem, at det ikke er første gang, Alpacino har krydset grænsen ulovligt.

Han bosætter sig efter udvisningen fra Danmark i Helsingborg i Sverige, hvorfra han nemt har kunnet krydse grænsen til Danmark.

Det vidner flere billeder fra Facebook også om.

Blandt andet poserer han med sin onkel Django, der også er udvist, og sine fætre på et billede hjemme hos bossen Gimi i december 2016.

Alpacino er ifølge Ekstra Bladets oplysninger gift og har som minimum et barn.

Gimi Levakovic

Foto: Jakob Jørgensen

Gimi Levakovic

Født 1969
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Grov vold, vold, trusler, tyveri og våbenbesiddelse

Han ligner ikke kun en sigøjnerboss. Ifølge ham selv er han også familien Levakovics nuværende overhoved.

Da Ekstra Bladet møder Gimi for første gang ansigt til ansigt i sommeren 2014, sker det i familiens daværende hus på Amager. Gimi Levakovic er næsten lige så bred, som han er høj, og han viser han stolt sin samling af Boss-T-shirts frem i alverdens farver - og understreger: - I’m the Boss.

KASTRUP: Interview med Gimi Levakovic

Foto: Jakob Jørgensen

Han understreger også flere gange, at det er helt slut med kriminalitet, men bossen holder ikke ord.

To år senere er han landets mest omdiskuteret mand, da Højesteret bestemmer, at han ikke kan udvises til Kroatien. Det sker i forbindelse med en sag om ulovlig våbenbesiddelse og trusler på livet mod en anden sigøjner-familie i Korsør.

I retten kommer det også frem, at Gimi har 28 domme på samvittigheden og sammenlagt har siddet bag tremmer i godt syv år og to måneder for blandt andet vold, våbenbesiddelse, trusler og tyverier.

Men i modsætning til sine brødre Django og Stefano, der blev udvist, vurderer Højesteret i Gimis sag, at en udvisning vil stride imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Tilknytningen til Kroatien er for lille, og han har to mindreårige børn i Danmark.

Da Højesterets dom bliver afsagt i maj 2016, er Gimis søn Santino og nevøen Jimmi til stede. Da pressen efterfølgende møder dem uden for retsbygningen, lyder det Jimmi:

- Vi elsker Danmark.

Og Santino supplerer:

- Nu skal vi integreres.

Sådan går det dog langtfra. Både Jimmi og Santino bliver senere dømt for adskillige lovovertrædelser.

Gimi Levakovic har ellers også bedyret i 2015, da han deltager TV2-dokumentaren ’Sigøjnerbossen - og hans berygtede familie', og flere gange til Ekstra Bladet, at hans egne børn var helt færdige med kriminalitet.

Se Gimi Levakovic love at hans børn ikke begår mere kriminalitet i 2015:


Gimi Levakovic blev løsladt fra fængslet i januar 2017. Ekstra Bladet var senest i kontakt med Gimi i december 2017. Her understregede han, at han ikke gad komme pressen i møde mere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har han ikke siden været på kant med loven.

Foto: Privatfoto

Santino Levakovic

Født 1994
Dansk statsborger
Kriminalitet: tyverier, vold, tricktyverier

Santino Levakovics skæbne var nærmest allerede beseglet, inden han blev født. Han er vokset op med alle faresignalerne for at gentage negativ social arv: skiftende adresser, problemer i skolen, konflikter og vold i hjemmet, misbrug og kriminelle forældre.

Som ni- og tiårig i 2003 og 2004 bliver Santino anmeldt for flere tyverier og tricktyverier, og i 2006 bliver han 12 år gammel anbragt på en sikret afdeling på et opholdssted. Det sker, efter at han har lavet butikstyverier med sin far, Gimi Levakovic, og grove gaderøverier med sin kusine Pepelka.

Kriminaliteten fortsætter i Santinos teenageår, men i 2010 ser det ud til, at han får en ny chance, da et kommunalt tilbud prøver at finde et virksomhedspraktikophold. Det bliver dog hurtigt sat i bero, da Santino sammen med sin far varetægtsfængsles for bevidst at påkøre sin mor.

Seks sigøjner-banditter anholdt

Foto: Privatfoto

I en fortrolig skrivelse fra 2011 erkender Københavns Kommunes socialforvaltning, at indsatsen ikke har været god nok for at få Santino på rette spor i livet:

’Det er Socialforvaltningens vurdering, at indsatsen i denne sag ikke har været tilstrækkelig og insisterende nok, trods forskellige forsøg på at dæmme op for familiens problemer.’

Og det ændrer sig ikke.

I januar 2015 optræder Santino i en TV2-dokumentar om familien, hvor han understreger:

– Kriminaliteten skal stoppe.

– Jeg vil tjene mine penge lovligt.

Men Ekstra Bladet afslører dengang, at allerede under optagelserne til dokumentaren ser Santinos kriminelle løbebane kommet helt ud af kontrol.

I sommeren 2014 begår han grov vold mod en mand, der senere koster ham 60 dages ubetinget fængsel. Nogle måneder efter, i september 2014, begår han tyveri med sin lillebror, da de stjæler et stort parti cigaretter i Kødbyen i København, hvilket senere takseres til 20 dages betinget fængsel.

Måneden efter begynder Santino på en vanvittig togt af tricktyverier.

3. oktober opsøger Santino sammen med en ukendt gerningskvinde en 73-årig kvinde i Valby. Kvinden hævder, at hun er kusine til en ny beboer i opgangen, som hun vil byde på kage.

Hun får lokket den 73-årige ud i køkkenet og holder hende hen, mens Santino Levakovic roder lejligheden igennem og stjæler 3000 kr. i kontanter og to hævekort.

Ti minutter efter hæver han 15.000 kr. i Nordeas automat på Valby Langgade på de to stjålne kort. Det er uvist, hvordan han får fat i pinkoderne.

6. december begår Santino Levakovic sammen med tre ukendte medgerningsmænd endnu et tricktyveri i Lundtoftegade på Nørrebro, hvor de skaffer sig adgang til en lejlighed under påskud af, at de kommer fra kommunen.

I lejligheden er en 68-årig mand og en 84-årig kvinde, der fik stjålet henholdsvis 1700 og 500 kroner i kontanter.

Santino forsøger igen et tricktyveri 16. december 2014 på Sundbyvester Plads, hvor han optræder som elektriker og vil tjekke stikkontakter hos en ældre kvinde, men det mislykkes.

14. januar 2015 slår Santino og flere ukendte medgerningsmænd til på Vagtelvej, Frederiksberg, hvor Santino får adgang til en 84-årig kvindes lejlighed under påskud af, at han skal tjekke hendes radiatorer.

Han får lokket kvinden ud på badeværelset i fem minutter, mens hans kumpaner gennemroder lejligheden og stjæler en diamantring og to perleøreringe.

20. januar i år er Santino Levakovic med sin onkel Giovanni Levakovic og fastre Diana Petrovic og Monika Petrovic, 43, da han bluffer sig ind hos en 93-årig kvinde på Smyrnavej i København.

Foto: Privatfoto

Her påstår han, at han er taxachauffør, og at overboen har glemt en taske i hans taxa, så han vil lige låne en kuglepen og et stykke papir til en besked.

Diana og Monika Petrovic venter på trappen sammen med Giovanni Levakovic, men tricktyveriet mislykkedes, fordi den 93-årige får mistanke og smækker døren i.

Santino Petrovic tiltalt for et forsøg på tricktyveri 16. december 2014 på Sundbyvester Plads, hvor han optræder som elektriker og vil tjekke stikkontakter hos en ældre kvinde.

Ved Retten på Frederiksberg i juni samme år får Santino et år og tre måneders fængsel for togten.

Og den kriminelle løbebane fortsætter. Den 20. september 2017 var Santino på togt med sin fætter Alpacino og moster Monika i Jylland, hvor de er tiltalt for at stjæle et pengeskab fra en ældre mand.

På privatfronten er Santinos liv også et kaos. Hans tidligere hustru Claudia Jansen, der kommer fra en norsk sigøjnerfamilie, er stået frem i Ekstra Bladet og BT og fortalt om, hvordan hun i 2012 som blot 15-årig gifter sig med Santino.

Lykken varer dog kort, og ifølge Claudia gennemlever hun et mareridt på to år fyldt med vold og konflikter.

Foto: Privatfoto

Politiet bekræftede i 2016, at Santino var sigtet for vold mod sin tidligere hustru, men det er uvist, hvad udfaldet af sagen har været.

I dag bor Claudia Jansen med parrets to børn på en hemmelig adresse i Norge.

Gennem de seneste år er Santino den i familien, der suverænt har været mest på de sociale medier. Her kan man tydeligt konstatere fascinationen af mafia-verdenen og ikke mindst Godfather-filmene.

Santino er selv opkaldt efter en af karaktererne i filmen, og på Facebook ynder Santino, der hele sit liv har været på kontanthjælp, at vise dyre biler og smykker frem.

Foto: Privatfoto

Romano Levakovic

Født 1997
Dansk statsborger
Kriminalitet: Tyveri og butikstyveri

Sigøjnerbossens næstældste søn har hidtil holdt sig fra grov kriminalitet.

I september 2014 bliver han idømt 30 dages betinget fængsel for tyveri af cigaretter i Inco i Kødbyen i København, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er han i slutningen af november 2017 taget af politiet for butikstyveri.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Romano stadig ugift og har ingen børn.

Foto: Privatfoto

Monika Maria Petrovic

Født 1972
Dansk statsborger
Kriminalitet: Tricktyveri, indbrud, tyveri og vold

Selv om Monika er blevet bedstemor, så afholder det hende bestemt ikke fra at være en af de mest aktive kriminelle i familien.

I september 2017 bliver hun taget med blandt andet sine to nevøer efter et tyveri af et pengeskab hos en ældre mand i Nordjylland.

Det sker, kort tid efter at et anklageskrift fra Københavns Byret afslører, at hun er tiltalt for adskillige andre lovovertrædelser begået over nogle måneder i 2016 - herunder butikstyverier og to indbrud.

I det ene tilfælde bryder hun sammen tre ukendte medgerningsmænd ind hos et offer, der ligger og sover.

Og det er langtfra første gang, at Monika går målrettet mod ældre og svage ofre. Hun er de sidste mange år røget ind og ud af fængslet for tricktyverier.

I 2015 får hun tre måneders fængsel for forsøg på tricktyveri mod en 93-årig kvinde på Amager. Medgerningsmændene er hendes nevø Santino og hendes søskende Diana og Giovanni.

I 2013 får Monika to domme for tricktyverier og tyveriforsøg. Et af ofrene er en 87-årig svagtseende kvinde i Ballerup, som Monika bilder ind, at hun er en overbo til.

Året forinden, i 2012, får Monika, også en længere fængselsdom for tricktyverier.

Ved tricktyveriet i 2015 mod den 93-årige kvinde udtaler offeret, Lilly Holst, efterfølgende:

- Når de har lavet så mange tricktyverier, kan jeg ikke forstå, at de stadig må være her i landet.

Men i modsætning til Diana og Giovanni, der har kroatisk statsborgerskab, så behøver Monika ikke at frygte en udvisning. Hun har nemlig dansk statsborgerskab.

Det er ikke kun tricktyveri, som Monika har stået bag. Hun er også den i familien, der nok står bag den mest usædvanlige forbrydelse.

Da Monika i 2005 bliver anholdt for en række tricktyverier, skal hun efterfølgende visiteres på Station Amager. Da en kvindelig betjent er i gang med visitationen, blotter Monika pludselig det ene bryst og sprøjter en tyk stråle modermælk mod betjenten, der får den i ansigtet og munden.

Episoden medfører en sigtelse for vold mod person i offentlig tjeneste.

Monika har fire børn og et barnebarn. Den ældste søn, Valentino, har ligesom hun en plettet straffeattest.

VALENTINO CIGANSKI VOJSKA

Foto: Privatfoto

Valentino Petrovic

Født 1994
Dansk statsborger
Kriminalitet: Overtrædelse af færdselsloven, tyveri og hærværk

Valentino er i modsætning til sin mor og andre familiemedlemmer en sjælden gæst i retten. Han blev i juni 2013 i idømt et års fængsel, heraf ti måneders betinget, en bøde på 36.500 kroner og 150 timers samfundstjeneste, fordi han talrige gange har kørt bil uden at have taget kørekort.

Valentino er ifølge Ekstra Bladets oplysninger gift og har to børn.

Gimi og Django Levakovic

Gimi til venstre, Django til højre. Privatfoto

Django Levakovic

Født 1973
Kroatisk statsborger
Udvist af Danmark for bestandigt i 2014
Kriminalitet: Hjemmerøveri, indbrud, tyveri, grov vold og vold mod tjenestemand.

- Udvisningen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, fordi kriminaliteten ofte er rettet mod ældre borgere i eget hjem.

Så kontant lyder det fra Højesteret i april 2015, da man stadfæster Østre Landsrets dom fra juni 2014, hvor Django ud over udvisningen får en fængselsdom på fem år for et groft hjemmerøveri i august 2012 mod en svagelig 77-årig.

Dermed modtager Django Levakovic den ultimative dom. Han må aldrig mere sætte sine ben i det land, som han er vokset op i, men som han aldrig bliver en del af.

Django starter sin kriminelle løbebane som 15-årig. Siden da inkasserer han 30 domme og er blevet idømt 20 års fængsel. Heraf har han afsonet omkring 12 år.

Og mens han bor i Danmark, har han aldrig haft et eneste job. Og da Djangos udvisningssag kører i Østre Landsret, bruger senioranklager Bo Bjerregaard meget tid på at forklare dommerne og nævningene, hvor dårligt integreret Django er i Danmark.

Han har aldrig været tilknyttet arbejdsmarkedet og har siden, han fyldte 18 år været på kontanthjælp.

- De er ekstremt dårligt integreret, og man fristes til at sige, at de har levet af kontanthjælp og kriminalitet. Derfor er der ingen tvivl om, at de skal udvises, siger Bo Bjerregaard.

Selvom Django har forbud mod at krydse grænsen til Danmark, så har han flere gange set stort på det.

På Facebook poserer han flere gange i Danmark efter udvisningen, blandt andet i december 2016 med andre medlemmer af Levakovic-familien hjemme hos sin bror, sigøjnerbossen Gimi, i København.

Alpacino og Django Levakovic

Django til højre. Privatfoto

16. februar 2017 bliver han tilmed anholdt af politiet for tyveri i en tøjforretning i København.

I domsudskriften og i retten kommer det frem, at Django efter udvisningen til Kroatien har bosat sig i Malmø, Sverige, hvor han har en kæreste og efter eget udsagn vil påbegynde en uddannelse.

I retten forklarer Django, at han var taget til Danmark for at besøge sin syge mor, Rubinka.

Diana Petrovic

Foto: TV2

Diana Petrovic

Født 1959
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Tricktyveri, tyveri, røveri, overfald på parkeringsvagt.

Da Ekstra Bladet i 2011 begynder at afsløre familien Levakovics kriminalitet, står det klart, at Diana Petrovic er et af de familiemedlemmer med flest lovovertrædelser – og det er specielt inden for tricktyveri, hvor ældre og svage borgere bliver ribbet i deres eget hjem.

Hun blev senest anholdt og senere dømt i 2016. Her havde hun sammen med to ukendte mandlige medløbere bluffet sig ind til en 90-årig under påskud af, at de skulle bruge en spand vand til at vaske trappen.

Mens den ene gerningsmand fik den 90-årige lokket ud på badeværelset, hvor han lukkede døren, sneg Diana og den anden mand sig ind i lejligheden, som de hurtigt gennemsøgte og stjal 5000 kroner fra.

På vej ud af opgangen bliver hun dog opdaget af et vidne og løber derfor hen til en flugtbil og stikker af i høj fart, mens hendes to medskyldige tager flugten til fods

Diana bliver dog kort tid efter anholdt i bilen af politiet, og senere samme år får hun tre måneders fængsel, heraf to betinget, for tricktyveriet mod den 90-årige samt forsøg på et andet mod en 78-årig kvinde i samme opgang.

Året før i 2015 bliver Diana dømt for forsøg på tricktyveri mod en 93-årig kvinde, og sådan kunne man blive ved. I en TV2-dokumentar om familien fra 2015 erkender Diana da også, at hun har fået 20 domme for tricktyveri.

Et af de mest yndede tricks, Diana har brugt, er at udgive sig for at være fra hjemmeplejen. Det gjorde hun blandt andet hos en 90-årig mand, der fik besøg af hende under påskud af, at hun kom for at hjælpe ham.

I stedet fik den ældre mand brudt en skrivebordsskuffe op og stjålet 100.000 kroner.

I en anden sag fra 2011 narrede Diana, hendes bror Giovanni og et yngre medlem af familien to ældre borgere på 97 år til at lukke dem ind ved at byde på romkugler, som skulle være fra en ny bager i kvarteret – herefter blev de ældre ribbet for værdier.

Resterne af romkuglerne blev et vigtigt bevis i sagen, fordi en æske med to og en halv romkugle blev fundet i bagagerummet på Giovanni Levakovics bil, da politiet stoppede ham.

Både den ældre mand og kvinde vidnede efterfølgende i Københavns Byret, og her lagde anklager Tine Rasmussen i sin procedure ikke skjul på sin foragt for Diana og broderens udåd:

– Jeg vil lade ’billederne’ af ofrene stå for sig selv. De udvalgte ældre og svage mennesker, der blev udnyttet på det groveste. Det er en adfærd, som er helt og aldeles uacceptabel.

Diana blev efterfølgende idømt ti måneders fængsel ved Københavns Byret.

Selv om Diana i årevis har været dybt kriminel, har Ekstra Bladet også afsløret, hvordan Københavns Kommune i to tilfælde har tilladt hende at være værge og plejemor for familiemedlemmer.

I et af tilfældene for sin nu udviste nevø Jura, og i februar 2011 bliver hendes toårige barnebarn placeret i pleje hos hende af kommunen, der samtidig betaler hende over 14.000 kroner om måneden for at tage sig af barnebarnet.

Ankestyrelsen griber dog senere ind og får trumfet igennem, at Diana Petrovic ikke er egnet som plejemor

Anklagemyndigheden har ved flere lejligheder forsøgt at få Diana Petrovic, der er kroatisk statsborger, dømt til udvisning, men hun er sluppet hver gang.

Leonardo Levakovic

Født 1983
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Overtrædelse af færdelsloven og registreringsafgiftsloven.

Hans fætre elsker at prale med luksus-biler og dyre ure på Facebook, men Leonardo Levakovic er en af de få fra familie-klanen, der altid har holdt lav profil på de sociale medier.

Leonardo er dog også tiltrukket af dyre biler. Han er tidligere idømt 60 dages ubetinget fængsel for at køre bil på svenske plader i Danmark og betalt en bøde på 165.000 kroner, fordi han kørte rundt i bl.a. en Mercedes CLK og en Chrysler Voyager, der ikke var betalt afgifter af i Danmark.

Senest, man hørte noget til Leonardo, var i 2016. Her bliver han idømt 20 dages betinget fængsel, 40 timers samfundstjeneste, to bøder på 4500 og 6500 kr. og frakendelse af førerretten i otte år.

Dommen kommer, efter han to gange har kørt bil påvirket af hash, hvilket han også tidligere er dømt for. Desuden bliver Leonardo dømt for at have råbt ’Sieg Heil’ mod politiet, mens han strækker højre arm til nazi-hilsen.

Da han bliver stoppet for hash-kørsel den ene gang, har politiet en tv-fotograf med på bagsædet, og da Leonardo Levakovic ikke vil optræde på tv, råber han ’bøssesvin’ og ’din søn af en luder’ til kameramanden. Det betragter retten som ’forstyrrelse af den offentlige orden’.

Leonardos ene barn er med ni år det ældste i Levakovic-familiens fjerde generation.

Angelo Levakovic

Født 1986
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Vold, gaderøverier, bankrøveri, tyveri, ulovlig tvang og voldtægt

I 2011 modtager Angelo Levakovic en af retssystemets hårdere straffe, da han bliver dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital på ubestemt tid af et nævningeting i Københavns Byret.

I modsætning til tidligere behandlingsophold på Sct. Hans er det denne gang alene retten, der træffer afgørelse om, hvornår Angelo kan blive udskrevet.

Den hårde dom kommer, efter han er kendt skyldig i et omfattende sagskompleks, der indeholder frihedsberøvelse, røveri og kørsel i hash- og medicin-påvirket tilstand.

Blandt forseelserne er en episode, hvor han har udstyret en 16-årig dreng med et støtteben fra en cykel og tvunget ham til at begå flere kioskrøverier.

I lighed med sin fætter Jura får Angelo også tidligt sin kriminelle debut, og med årene bliver kriminaliteten grovere og grovere. Sammen med Jura begår Angelo i 2000 blandt andet grove gaderøverier og en gruppevoldtægt.

Siden ryger han fra 2006 til 2011 ind og ud af Psykiatrisk Center Sct. Hans, hvor han afsoner en række behandlingsdomme, før han som nævnt får en anbringelse på ubestemt tid.

Det er uvist, hvornår lægerne har vurderet, at Angelo kunne udskrives. Faktum er i hvert fald, at han dukker op i retten igen i september 2017.

Her bliver han kendt skyldig i hæleri og tyveri af tøj til en værdi af mere end 8000 kroner og for at have ' fremkaldt alvorlige trusler' mod sin fætter Jimmi.

Forud for retsmødet er Angelo blevet mentalundersøgt og erklæret uegnet til straf. Derfor kræver anklager Peter Messerschmidt Angelo Levakovic idømt en psykiatrisk behandlingsdom med tilsyn fra Kriminalforsorgen. Det krav imødekommer byretten.

Angelo har ifølge Ekstra Bladets oplysninger ét barn.

Cinoni Levakovic

Født 1991
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Tricktyveri og tyveri

– Det er så forfærdeligt, at jeg ikke ved, hvad der er sket med den. Jeg forstår ikke, hvordan de kan finde på at gøre sådan noget mod syge mennesker.

Sådan sagde den lungesyge Jeanette Birk fra Hvidovre til Ekstra Bladet i 2015, da hun skulle gengive sit møde med Cinoni Levakovic og hendes mor, Diana.

Mor og datter stjal i november 2010 Jeanettes kostbare hund, chihuahuaen Tarzan, som hun havde sat til salg, mens hun boede midlertidigt på plejehjemmet Svendbjerghave i Hvidovre.

Ligesom sin mor er Cinoni desuden også blevet dømt for tricktyverier. I september 2013 bliver hun idømt fem måneders fængsel for sammen med sin moster Monika og to andre at have begået tre tricktyverier og et tyveriforsøg mod svage, gamle pensionister.

Cinoni har som minimum ét barn. Det er uvist, hvor Cinoni i dag befinder sig.

Den myrdede sigøjner Julio Levakovic

Foto: Privatfoto

Giulio 'Jura' Levakovic

Født: 1965 - død 1983
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Ukendt

Et dødeligt stik i hjertet ender brutalt 18-årige Giulio Levakovics liv og skriver det sorteste kapitel i familien Levakovics tid i Danmark.

Året er 1983, og Dusi og Rubinkas Giulio – kaldet Jura – er kort tid forinden blevet gift efter sigøjnerskik med den 14-årige Marie fra en sigøjnerslægt i Sverige. Under en fest i Greve Strand går det galt.

Hvad der helt præcist skete, er stadig uvist, men drabet giver et indblik i en verden styret af værdier og traditioner, der ligger langt fra de danske.

I retten og i pressen forklarer familien Levakovic, at Jura bliver slået ihjel, fordi Marias familie på grund af gamle stridigheder var imod giftermålet og havde sendt en gruppe af sted for at tage hævn.

Myrdet i blodfejde


Politiet anholder efter drabet 28-årige Lacko Grullo, som dog har en anden forklaring på forløbet. På dødsnatten var der fest to steder i rækkehus-bebyggelsen bag statsgymnasiet i Greve.

Det ene sted fejrede familien Levakovic løsladelsen af en af deres sønner fra fængslet, mens der et andet sted var en fødselsdagsfest, Lacko Grullo deltager i.


Han forklarer, at flere medlemmer af Levakovic-familien pludselig dukker op og overfuser en kvindelig gæst.

– Jeg trak min lommekniv, fordi jeg frygtede for mit liv, da Levakovic-brødrene overfaldt mig og min bror.

Ved Retten i Roskilde ender dommeren med at idømme Lacko Grullo ni måneders fængsel for vold med døden til følge, og det får efterfølgende Dusi op i det røde felt:

– Ni måneders fængsel for at slå en mand ihjel. Det er jo ikke mere, end man giver en almindelig indbrudstyv.

– Det er en vanvittig dom. Lacko dræbte min søn, han burde have mindst ti års fængsel

Dommen ved den danske domstol er dog ikke den eneste, Lacko får. Hans sag ender også for sigøjnernes egen interne domstol, Kris, der består af ældre respekterede, som et par gange om året mødes for at afgøre de mest alvorlige tvister i miljøet. Her sidder Juras far, Dusi, selv frem til sin død.

14 år og enke


I en artikel 14 år senere, hvor Weekendavisen besøger Dusi, kommer det frem, at Lacko og hans familie, der boede i Danmark og havde dansk statsborgerskab, som straf blev forvist fra Danmark og måtte flytte til Sverige.

Jura ligger begravet ved siden af sin far på St. Barbara-kirkegården i Utrecht i Holland.

Foto: Privatfoto

Stefano Levakovic

Født 1963
Kroatisk statsborger
Udvist af Danmark for bestandigt i 2014
Kriminalitet: Hjemmerøveri, tyveri, indbrud.

Som 7-årig kommer Stefano med resten af sin familie til Danmark i 1970. Forinden lever familien en omtumlet tilværelse på farten rundt om på landevejene i Europa.

Men i Danmark får familien Levakovic et fast holdepunkt. Københavns Kommune sørger for, at Stefano sammen med resten af de skolepligtige Levakovic-børn hver dag bliver kørt i bus til Øresundsvejens Skole, hvor man har oprettet en specialklasse for i alt 40 sigøjnerbørn.

Skolegangen bærer dog aldrig frugt for Stefano. Han er på kontanthjælp hele sit voksenliv i Danmark, og ved siden af begynder han sin lange kriminelle løbebane.

Den bliver der sat en stopper for i 2014, hvor han efter et hjemmerøveri, begået sammen med sin bror Stefano, bliver udvist af Danmark for bestandigt.

På det tidspunkt har han tidligere samlet fået domme på over 10 års fængsel primært for tyveri og indbrud.

Selv om Stefano i 2014 modtager den ultimative straf i Østre Landsret, så modtager han dommen med et smil. Under sagen sidder han ulasteligt klædt i hvid skjorte og kongeblå cardigan. Hænderne er foldet foran ham, mens han til tider smiler til de ni nævninge.

Under sagen kommer det da også frem, at Stefano under en tidligere afhøring har givet udtryk for, at han faktisk gerne vil udvises, fordi han ikke føler sig velkommen i Danmark.

Stefano oplyser også, at han frygter for sit liv, fordi han angiveligt skylder den pakistanske mafia 100.000 kroner. Han fortæller yderligere, at han har mødt en kroatisk pige og har en onkel i Kroatien, som han har et godt forhold til.

Selvom Stefano ikke føler sig velkommen i Danmark, har han dog ikke kunne holde sig væk efter sin udvisningsdom.

I september 2017 optræder han på en Facebook-video med sin nevø Santino i København.

Stefano Levakovic sammen med Santino

Foto: Privatfoto


Og måneden før er han live igennem på Facebook fra Gammel Torv i København.

Stefano Levakovic

Foto: Privatfoto


Stefano har tre børn, der alle er rejst ud af Danmark.

EB SOLO FAMILIEN LEVAKOVIC

Foto: Privatfoto

Pepelka Markovic

Født 1990
Statsborgerskab: Ukendt
Kriminalitet: Gaderøverier

Som 16-årig begår Pepelka en række grove gaderøverier i København med blandt andet sin fætter Santino, men siden forsvinder hun fra de danske myndigheders registre.

Ekstra Bladet har dog fundet hende på de sociale medier. I dag bor hun i Tyskland, hvor hun er blevet gift og har fået et par børn.

Foto: Privatfoto

Giovanni Levakovic

Giovanni Levakovic
Født 1960
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Tricktyverier, røveri, bedrageri, vold, trusler, hensynsløs kørsel.

Jeg håber, du føder en satan og ikke en søn.

Sådan lyder forbandelsen fra Giovanni Levakovic mod den højgravide anklager Anne Sofie Brix i Københavns Byret i 2008, da hans søn Jura kort forinden er idømt to års fængsel og betinget udvisning for blandt andet to røverier og tre mindre tricktyverier.

Foto: Privatfoto

Giovanni, der selv har fået adskillige domme for blandt andet flere tricktyverier og røveri, kan dog om nogen takke sig selv for, at tre af hans sønner, Jura, Jimmi og Dollar er blevet bundkriminelle.

Dollar er eksempelvis kun fire år gammel, da Giovanni bliver taget i at proppe tyvekoster op under sønnens jakke, og Giovanni tager Jimmi med på tyvetogt, da han er syv år.

I løbet af deres opvækst når de tre sønner at bo på mere end 33 adresser, og de oplever også alle at blive tvangsfjernet fra hjemmet.

Den ultimative pris for sønnernes gentagne kriminalitet må Giovanni betale i december 2017, da Jura bliver udvist til Kroatien for bestandigt. Det sker blot to måneder efter, at Jimmi bliver varetægtsfængslet, sigtet for røveri.

Giovanni har også en fjerde handicappet søn, der er anbragt på en institution.

Dollar Levakovic

Foto: Privatfoto

Dollar Levakovic

Født 1990
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Tyveri, bankrøveri, røveri, indbrud, vold og brud på lov om euforiserende stoffer og færdselsloven

’Forvaltningen har dog ikke været i stand til at skærme Dollar fra en kriminel løbebane.’

Sådan lyder selverkendelsen fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune, når de skal beskrive indsatsen i Dollar Levakovics barndom for at få ham på rette spor.

Som mange andre børn i Levakovic-familien oplever Dollar en barndom fyldt med svigt, misbrug og ophold på flere institutioner.

Det negative resultat udebliver ikke som voksen, og det kulminerer i 2014, hvor Dollar idømmes et år og ni måneders fængsel for et groft overfald på en ældre mand på Frederiksberg.

Dollar Levakovic

Foto: Privatfoto


Dollar havde sammen med tre medgerningsmænd overværet, at offeret hævede penge i lufthavnen, hvorefter de fulgte efter ham til Platanvej på Frederiksberg.

Her slog Dollar den ældre mand i baghovedet, hvorefter han fik stød med en strømpistol og blev væltet omkuld. Efterfølgende fik han adskillige slag og spark.

Efter løsladelsen har Dollar tilsyneladende holdt sig på dydens smalle sti. Der findes i hvert fald ingen efterretninger om, at han skulle have været for retten.

Dollar har ifølge Ekstra Bladets oplysninger to børn. Det ældste barn er otte år.

EB SOLO iw med Jimmi Levakovic

Foto: Kristian Linnemann

Jimmi Levakovic

Født 1988
Kroatisk statsborger
Kriminalitet: Hjemmerøveri, tricktyveri, tyveri, vold og ulovlig våbenbesiddelse

I marts 2002 bliver Jimmi Levakovic som bare 13-årig idømt en ungdomssanktion efter flere hjemmerøverier.

Men det er ikke første gang, han er i kontakt med politiet. Den kommer allerede i 1995, hvor Jimmi bare syv år gammel begår tyveri med sin far og andre medlemmer af familien.

Da Ekstra Bladet møder Jimmi Levakovic i 2011, fortæller han, at han bare vil have et job og leve et normalt liv.

- Jeg kunne pissegodt tænke mig et ganske almindeligt liv, hvor jeg kunne stå op hver dag og gå glad i bad. Have et godt job, tjene mange penge og virkelig knokle for det, men det kommer jeg jo aldrig til at få.

- Myndighederne og kommunen snakker så meget, men står man og mangler et job, så sker der ingenting.

Jimmi får aldrig et job efter Ekstra Bladets besøg. Senere samme år bliver han fængslet efter et indbrud i en lejlighed i Søborg lillejuleaften, der ender i en vild biljagt, hvor han sammen sin onkel Stefano påkører en mor, der havde fire børn i bilen.

Siden følger andre domme for indbrud og tyveri. Og senest er han i september 2017 sammen med tre andre fra en anden sigøjnerklan blevet varetægtsfængslet for røveri begået mod to ældre kvinder.

Ved begge episoder var fremgangsmåden ens. Ifølge sigtelsen ringede de på døren hos ofrene, og gerningsmændene udgav sig for at være vvs'ere. Når døren blev åbnet, blev kvinderne presset tilbage og fysisk holdt i skak, mens deres lejligheder blev gennemrodet.

Som alle andre i Levakovic-familien er Jimmi meget fascineret af Italien og ’Godfather’-filmene. Derfor bærer mange i familien også italienske navne og nogle endda med direkte reference til filmene. Temaet til serien blev også spillet til overhovedet Dusis begravelse i 2005.

Levakovic-brødrene

Foto: Privatfoto

- Vi er en Godfather-familie, men på en god måde. Vi er gentlemen, der godt kan lide at se godt ud. Vi har håret tilbage, og lige så snart vi har en hvid skjorte på, ligner vi mafiosi. Selvfølgelig er vi fascinerede af de italienere, men vi laver ikke det, de gør i filmene, har Jimmi udtalt ved en tidligere lejlighed.

Her lagde han heller ikke skjul på, at når den tredje generation af Levakovic-familien en dag skal overtage magten, så bliver det ham, der tager over.

- Når jeg kommer til ledelsen, så skal du se en forandring. Hvis bare kommunen og staten går med til at hjælpe mig, så skal jeg vise en forandring, jeg kan gøre for sigøjnerne i Danmark.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Jimmi gift og har i hvert fald to børn.

Den unge Jimmi Levakovic bliver 21. februar 2018 idømt et års fængsel for to tricktyverier mod ældre og en række forhold om ulovlig våbenbesiddelse og færdsel. Dommen blev hans 22. gang i retten på bare ti år.

Jura levakovic fra Facebook

Foto: Privatfoto

Jura Levakovic

Født 1983
Kroatisk statsborger
Udvist af Danmark for bestandigt i 2015
Kriminalitet: Bankrøverier, gaderøverier, tyveri, vold, hæleri, trusler, brud på våbenloven.

2. december 2017 er det slut for Jura Levakovic. Her bliver en af Danmarks mest omtalte kriminelle eskorteret til Kroatien og må aldrig mere sætte sine ben herhjemme efter en udvisningsdom i december 2012.

Kortlægningen af Juras tid i Danmark er skræklæsning og et brutalt vidnesbyrd om negativ social arv, myndighedssvigt og hensynsløs kriminalitet.

Han har stort set tilbragt lige så lang tid indespærret som i friheden, siden han som etårig kom til Danmark fra Holland, hvor hans forældre havde et kort ophold.

Jura vokser op i en familie, hvor kriminalitet er en lige så stor selvfølge som at gå på arbejde.

Hans far, Giovanni, bliver gentagne gange dømt for tyveri, og Jura er kun otte år, da han starter sin egen kriminelle løbebane, der aldrig siden er stoppet. Inden han fylder 15 år, har han flere end 200 forhold på samvittigheden.

Det starter i det små med rapserier i butikker, men bliver hurtigt afløst af langt mere alvorlig kriminalitet.

Som 12-årig bliver Jura landskendt, da han med sin 13-årige fætter Angelo i foråret 2000 bliver efterlyst i et TV3-program for groft gaderøveri mod to 16-årige drenge, der bliver gennembanket og truet med kniv. Et overvågningskamera har spottet de to fætre, og de bliver anholdt.

Trods de alvorlige forbrydelser bliver Jura ikke fjernet fra hjemmet af Københavns Kommune, og politiet må, hver gang de pågriber ham, lade ham gå igen, da han er under den kriminelle lavalder.

Et halvt år efter, 11. oktober 2000, kulminerer fætrenes hærgen. Her fører de an i en gruppevoldtægt mod en 30-årig, lettere retarderet kvinde på Gammel Torv i København. Episoden skaber massiv medieomtale, og Jura ryger på en institution i Helsinge.

Men det stopper ikke den 13-årige knægt. De næste to år ryger Jura ind og ud af institutioner, men ingen kan holde på ham.

Han smutter, når det passer ham, og begår gang på gang ny kriminalitet. Blandt andet i maj 2002, hvor han under en flugt begår bankrøveri mod Arbejdernes Landsbank i Mimersgade i København.

Jura røver også en videobutik og overfalder en 75-årig skleroseramt mand i kørestol.

Da Jura er 14 år, begår kommunen endnu en fejl: Den udpeger hans faster Diana Petrovic som værge, på trods af at hun er vanekriminel. Eksempelvis bliver hun i det år, hun udpeges som værge, sigtet for otte tricktyverier mod ældre i København.

17 dage før sin 15-års fødselsdag, stikker Jura igen af fra en institution og røver endnu en gang banken i Mimersgade. Han stikker udbyttet på 33.450 kroner i lommerne med ordene 'I fucking danskere'.

Jura Levakovic

Foto: Privatfoto

I en redegørelse om familien Levakovic skinner det tydeligt igennem, at socialforvaltningen i Københavns Kommune ikke har kunnet få Jura Levakovic på rette spor gennem hans barndom og tidlige teenageår.

Det til trods for, at kommunen, allerede da Jura er seks år, sætter ind med de første tiltag:

'Til trods for, at forvaltningen igennem hele Juras opvækst kontinuerligt har forsøgt at skærme og arbejde med Jura, er der meget lidt udbytte af indsatserne. Det skal understreges, at vurderingen af, at Jura som 15-årig er uden for pædagogisk rækkevidde og derfor ikke vil gavne af den massive helhedsorienterede og socialpædagogiske indsats som en ungdomssanktion tilbyder, udfordrer forvaltningens handlemuligheder. Forvaltningen må konstatere, at de socialpædagogiske metoder og indsatser ikke har afholdt Jura fra at fortsætte sin kriminelle løbebane.'

I sommeren 2003 får Jura så sin første fængselsstraf, da han som 15-årig begår et væbnet røveri mod et postkontor.

Siden følger adskillige fængselsdomme, der kulminerer med dommen i 2012, hvor han får fem års fængsel og en ubetinget udvisning for et bankrøveri og et hjemmerøveri.

Se Jura forklare til Ekstra Bladet i 2016, hvorfor han hører til i Danmark:

Video: Ekstra Bladet

Jura når kun at være udvist i mindre end to måneder, før han bryder sit indrejseforbud. Torsdag 1. februar 2018 bliver han anholdt af Københavns Politi i en campingvogn i Kastrup. I dommervagten fortæller Jura Levakovic, at han er vendt tilbage til Danmark for at besøge sin familie.

- Jeg har en sag kørende ved Menneskerettighedsdomstolen, og hvis jeg ikke får medhold i den, så vil jeg alligevel komme tilbage til Danmark for at besøge mine forældre og familie de næste 50 år, siger Jura Levakovic til dommeren. Jura Levakovic får en straksdom på 20 dage for at overtræde udlændingelovens paragraf 59b om ulovlig indrejse.

Juras synderegister:

8 år: Jura Levakovic begår sit første tyveri i 1995 sammen med nogle voksne familiemedlemmer.

10-15 år: Er indblandet i mere end 200 kriminelle forhold, bl.a. gruppevoldtægt, gaderøverier, bankrøverier, røverier mod diverse butikker, vold, hæleri og brud på våbenloven.

15-20 år: Får i alt seks domme – og over fire års fængsel for røverier, tyveri, vidnetrusler, hæleri og brud på våbenloven, hensynsløs kørsel.

20 år: Får sin syvende fængselsdom i juni 2008. Bliver idømt to års fængsel og betinget udvisning for to røverier, tre mindre tricktyverier, samt et par småting.

23 år: Inden prøvetiden for den betingede udvisning udløber, begår Jura tyveri og afpresning, som han i november 2010 får 15 måneders fængsel for.

Han slipper for udvisning, men får en ny betinget udvisning.

24 år: Anklaget for at begå bankrøveri og hjemmerøveri inden for prøvetiden på den seneste betingede udvisningsdom.

25 år: Idømmes fem års fængsel og ubetinget udvisning af Danmark i december 2012.

26 år: Udvisningen stadfæstes i landsretten i august 2013. Får i foråret 2014 afslag af Procesbevillingsnævnet til at køre sin sag for Højesteret.

27-28 år: Klager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Svar forventes i sommeren 2018, og får han medhold, må han flytte tilbage til Danmark.

29 år: Under sin afsoning fortsætter Jura Levakovic med kriminalitet. Han idømmes bl.a. en tillægsstraf på tre måneders fængsel for et overfald på en medfange i Nyborg Fængsel.

30 år: 2. december 2017 sendes Jura Levakovic til Kroatien. Det sker ved, at han overflyttes fra arresten i Aalborg til et udrejsecenter, hvorfra han ledsaget af betjente bliver sat på et fly til Kroatien.


Til stamtræ