DI: Manglende sprogkundskaber går ud over produktiviteten

Både undervisere, censorer og studerende advarer om fagligt dårligere studerende på sproguddannelserne

Når virksomhederne ikke kan ansætte medarbejdere, som er dygtige nok til fremmedsprog, går det ud over produktiviteten.

Sådan lyder advarslen fra Dansk Industri, efter at censorer fra erhvervskommunikation og -sprog har fortalt om dalende fagligt niveau blandt de studerende.

- Man skal kunne være sikker på, at der for eksempel bliver oversat korrekt, siger Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri.

- Hvis der er områder af et fremmedsprog, hvor du ikke klarer dig så godt, kan det jo ende med alvorlige fejl, hvis der bliver tolket og oversat forkert, siger hun.

I et brev til videnskabsminister Esben Lunde Larsen (V) advarer censorformandskabet for erhvervskommunikation- og sprog om, at de studerende laver meningsforstyrrende fejl og hverken formulerer sig godt skriftligt eller mundtligt.

Brevet har fået Dansk Industri til en gennemføre en stikprøve blandt sine medlemmer. Den viser, at virksomhederne også oplever at dalende niveau blandt de nyuddannede.

- Hvis en medarbejder ikke er så dygtig som forventet, kan det blive nødvendigt, at en anden tjekker vedkommendes arbejde, og det giver et produktivitetstab, som er tungt at arbejde med, siger Charlotte Rønhof.

Hun vil ikke oplyse, hvor mange virksomheder der har deltaget i stikprøven. Højere adgangskrav på sprogstudierne kan være med til at højne kvaliteten, mener hun.

- Og så ved vi, at der på mange sproguddannelser er meget få undervisningstimer. Der er blevet skåret på uddannelse, og hvis der ikke bliver leveret nok undervisning, så betyder det, at de studerende ikke lærer det, de skal, siger hun.

Også Danske Studerendes Fællesråd mener, at færre penge per elev har ført til dårligere undervisning.

Esben Lunde Larsen påpeger, at regeringen vil revidere taxametersystemet, som er blevet beskyldt for at tilskynde universiteterne til at presse studerende igennem.