DI vil hæve pensionsalderen fra 2025

Danmarks Industri mener, at der er gode grunde til at hæve pensionsalderen til 68 fem år tidligere end aftalt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at middellevealderen faldt en smule sidste år.

Alligevel mener Dansk Industri (DI), at man bør hæve pensionsalderen fra de nuværende 67 år til 68 allerede fra 2025 og ikke 2030, som Folketinget ellers vedtog sidste år.

- Dagens tal viser, at der har været et lille fald i middellevealderen for kvinderne, men det kommer oven i en stor stigning sidste år og en periode med generel fremgang i levealder.

- Ser man over de seneste 20 år, er gennemsnitslevealderen steget med mere end fem år, men man har ikke justeret pensionsalderen tilsvarende, siger Morten Granzau, der er erhvervsøkonomisk chef hos DI.

Her ser man store samfundsøkonomiske gevinster i at arbejde længere.

- Vi mener ikke, at der er råd til at have den luksus, og det er også derfor, at man har lavet tilbagetrækningsaftalen, der regulerer efterløn og pension.

- Vi mener bare, at den skal gennemføres i et hurtigere tempo, end der er lagt op til. Det vil give de offentlige finanser et løft, og det vil øge beskæftigelsen og væksten, siger Morten Granzau.

Han bruger efterlønnen som eksempel på, at der er gode argumenter for at fremskynde processen med at få folk til at forblive erhvervsaktive noget længere.

- Vi er lige nu i gang med at hæve efterlønsalderen. Det, vi kan se, er, at folk ikke trækker sig tilbage, men derimod arbejder længere og øger væksten og velstanden i samfundet.

I 2004, hvor pensionsalderen som en konsekvens af efterlønsreformen i 1999 blev sænket til 65 år, var middellevealderen for mænd 75,6 år, og for kvinder var den 80,2 år.

I mellemtiden er den steget 3 år for mændenes vedkommende og 2,3 år for kvindernes vedkommende.