Domstol: Fedme beskytter ikke mod fyring

Svært overvægtige, som den danske dagplejer Karsten Kaltoft, er ikke særligt beskyttet mod fyring af EU-retten

(Foto: Mads Winther)
(Foto: Mads Winther)

EU-Domstolen har afgjort, at overvægtige ikke er særligt beskyttet mod at blive fyret fra deres job. Kun hvis fedmen er så udtalt, at det er et handicap.

Sagen er taget op på baggrund af en dansk sag, om en dagplejer, der hævder, at han blev fyret på grund af svær overvægt.

Domstolen konkluderer, at 'EU-retten ikke fastsætter et generelt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme i sig selv med hensyn til beskæftigelse og erhverv'.

Domstolen konkluderer samtidig, at fedme er omfattet af begrebet handicap, når 'fedmen på visse betingelser hindrer den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere'.

EU-Domstolen har taget sagen op på baggrund af en sag om den danske dagplejer Karsten Kaltoft, som i næsten 15 år var ansat som dagplejer i Billund Kommune, men hævder, at hans overvægt fik ham fyret.

Kommunen hævder derimod, at det var faldende børnetal, der var årsag til fyringen.

Karsten Kaltoft er 172 cm høj, og da han arbejdede som dagplejer, havde han en kampvægt på 160 kilo. Det giver ham et BMI på 54, og dermed kan han betegnes som "svært fed" ifølge de officielle standarder.

Det er ifølge EU-retten forbudt at forskelsbehandle på arbejdsmarkedet på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Men fedme giver altså ikke grundlag for særlig beskyttelse, lyder afgørelsen.

Ifølge kommunernes forening, KL, som fører sagen for Billund Kommune, får afgørelsen ikke umiddelbart betydning i Danmark.

Danske lønmodtagere er i forvejen beskyttet mod usaglige fyringer, og arbejdsgivere kan altså ikke fyre overvægtige, hvis de kan passe deres arbejde.

0 kommentarer
Vis kommentarer