Dong afviser milliardgevinst: Blev solgt til rette pris

Ifølge beregninger blev Dongs værdi øget med 21 milliarder kroner umiddelbart efter salget. Dong afviser selv

Det er ikke sandt, at Danmark overså en milliardgevinst, da dele af Dong Energy blev solgt til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, skriver energiselskabet i en pressemeddelelse.

Beregninger, som Politiken har lavet, viser angiveligt, at Dongs værdi blev øget med 21 milliarder kroner som følge af tilskud til oprettelsen af tre britiske havvindmølleparker få måneder efter salget blev gennemført, men det afviser Dong.

- Det kan nok tillægges en vis værdi, men det ændrer ikke ved, at langt størstedelen af værdiskabelsen ved de nye projekter allerede var indregnet i den værdiansættelse af Dong Energy, som lå til grund for kapitaludvidelsen, skriver Dong.

Dong begrunder det med, at man forud for salget havde fremlagt en strategiplan for virksomheden, der tog højde for nye projekter.

- I strategien indgik udbygning af havvindmøller med en samlet kapacitet på 6,5 GW i perioden frem til 2020. Værdiansættelsen af Dong var baseret på denne strategiplan, skriver Dong således.

Efter salget i 2014 fik Dong tildelt de tre britiske havvindmølleparker med en samlet effekt på lidt mere end 2GW.

Politiken skriver videre, at man kunne have udarbejdet en prisreguleringsmekanisme, så køberen skulle betale mere, hvis det efterfølgende viste sig, at virksomheden steg i værdi.

Også det afviser Dong.

- En prisreguleringsmekanisme, som omtales i Politiken, giver ikke mening, eftersom værdien af den forestående udvikling af havvindmølleparker indgik i Dong Energys strategiplan og derved værdiansættelsen af virksomheden, skriver Dong.

Beregningerne er foretaget af adjunkt Thomas Borup Kristensen fra Aalborg Universitet.

2 kommentarer
Vis kommentarer