DSB nedskriver værdien af tog for over halvanden milliard

På grund af nedskrivninger har DSB et milliardunderskud. Korrigeret for nedskrivningerne er der dog overskud

Det lavere resultat skyldes primært faldende passageromsætning, lavere trafikkontraktbetaling, øgede omkostninger til reservedele til de aldrende toge og stigende energipriser. Foto: Olivia Loftlund
Det lavere resultat skyldes primært faldende passageromsætning, lavere trafikkontraktbetaling, øgede omkostninger til reservedele til de aldrende toge og stigende energipriser. Foto: Olivia Loftlund

Store nedskrivninger af DSB's fjern- og regionaltog giver i 2019 selskabet et underskud på 1,6 milliarder kroner.

Korrigeret for nedskrivningerne og andre poster af engangskarakter har DSB et overskud på 84 millioner kroner. Det fremgår af DSB's seneste årsregnskab.

Togenes værdi vurderes på grundlag af den forventede fremtidige indtjening.

De vækstprognoser, der lå til grund for DSB's trafikkontrakt med staten, har dog ikke kunnet indfries. Der er derfor foretaget en revurdering af værdien af togene, der er nedskrevet med lidt over 1,5 milliarder kroner.

- Der er endvidere foretaget en vurdering af, hvor mange IC4-togsæt der er behov for frem til nye el-tog indfases.

- Dette har givet anledning til, at 11 IC4-togsæt er taget helt ud af drift og i konsekvens heraf er nedskrevet med 151 millioner kroner, oplyser DSB.

Banedanmark mangler milliarder, hvis banenettet fortsat skal vedligeholdes, afslører udkast til ny rapport. Pr-foto/Banedanmark Samfund Udkast til chokrapport: Banedanmark mangler 15,5 milliarder

Samlet set er DSB's fjern- og regionaltog således nedskrevet med knap 1,7 milliarder kroner.

De 84 millioner kroner, som DSB har tjent korrigeret for de ekstraordinære forhold, svarer til cirka en tredjedel af overskuddet på 247 millioner kroner året før.

Det lavere resultat skyldes primært faldende passageromsætning, lavere trafikkontraktbetaling, øgede omkostninger til reservedele til de aldrende toge og stigende energipriser.

259 kommentarer
Vis kommentarer