Efter fund i drikkevand: - Meget kritisabelt

Der er hejst et rødt flag, lyder det i kritikken

Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix
Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Det kan få betydning for menneskers liv og helbred, at Miljø- og fødevareministeriet ikke har styr på kontrollen af pesticidrester i grundvandet, siger statsrevisor Flemming Møller Mortensen (S):

- At ministeriet har så dårlig overvågning, at man ikke hejser det røde flag, når grænseværdierne er overskredet, er naturligvis meget, meget kritisabelt, siger Flemming Møller Mortensen.

Rigsrevisionen har ikke kunnet pege på, hvilke personer der har givet dispensationer, som har ført til pesticidrester i grundvandet, siger Britt Bager.

- Denne rapport har meget svært ved at placere et ansvar på embedsmands niveau. Man har ikke kunnet peget på præcist hvilket skrivebord, dispensationerne er givet på, siger Britt Bager.

Statsrevisor Frank Aaen siger, at skiftende miljøministre har påpeget, at der skulle rettes op, uden at der er sket noget. Nu bør Folketinget ifølge Frank Aaen gå ind i sagen for at sikre, at der nu bliver sat handling bag ordene. Folketinget kan blandt andet udtrykke mistillid til en minister, så vedkommende må gå af.