Ekspert i partnervold: - Tallet er ikke faldende - det er nærmere svagt stigende

Antallet af danske kvinder, der hvert år bliver udsat for fysisk eller psykisk vold, er ikke faldende - tværtimod stiger tallet en smule, fortæller ekspert

Danmarks ældste krisecenter for voldsramte kvinder, Danner, fylder 40 i år og sparker fødselsdagsåret i gang med kampagnen 'Sammen mod vold', som skal forsøge at sætte fokus på det faktum, at antallet af voldsramte kvinder ikke falder - tværtimod er det svagt stigende.

Ifølge leder af Kommunikation og Viden i Danner Mette Marie Yde er vi nødt til at anskue antallet af voldsramte kvinder som et strukturelt problem, selvom der flere forskellige årsager til, at vold mod kvinder stadig er et problem i det danske samfund.

Le Gammeltoft er blevet sminket, så det ser ud, som om hun er blevet banket. Det er en del af en kampagne, der skal være med til at sætte fokus på vold mod kvinder. Foto: MediaCom Beyond Advertising Samfund Fokus på vold mod kvinder: Kendte instagrammere får 'bank'

- Hvis vi indkapsler ansvaret for volden til kun at gælde på individ-niveau og siger, at det er noget, der udelukkende foregår mellem to mennesker, bliver det rigtig vanskeligt at forebygge.

- Hvis man ser på det globalt, så er en tredjedel af verdens kvinder, blevet udsat for vold på et tidspunkt i deres liv. Sådan er det jo ikke i Danmark, så der er et klart link til de normer, vi har i samfundet omkring ligeværd mellem køn og hvordan magtbalancerne er i parforholdet. Jo mere ligeværd mellem mænd og kvinder, jo mindre vold. Men den kommer bare ikke ned på nul. Der er også noget i vores forestillinger om, hvordan man er sammen som mand og kvinde, der er spiller ind, siger Mette Marie Yde.

Vold mod kvinder

Hvert år bliver 38.000 kvinder udsat for fysisk vold af deres partner. Omkring dobbelt så mange - 72.000 kvinder - udsættes for psykisk vold.

Den psykiske vold handler om, at man via trusler, handlinger og ydmygende adfærd kontrollerer og dominerer et andet menneske.

For vold mod mænd er tallene lavere. 19.000 mænd om året bliver udsat for fysisk vold og 22.000 udsættes for psykisk vold.

Mere end 9000 kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for fysisk vold fra deres partner.

Omkring 2000 kvinder og det tilsvarende antal børn bor hvert år på krisecenter på grund af vold fra en partner.

44 procent af kvinderne lider af ptsd-symptomer og har på et tidspunkt frygtet for deres liv, deres barns liv eller en person tæt på dem.

Kilde: Danner - Danmarks ældste krisecenter

Manden vil bestemme
Mette Marie Yde fortæller, at hun oplever kvinder, der kommer på krisecentret Danner, som beretter, at de har levet i et forhold, hvor manden skal bestemme og dominere over kvinden, af den simple årsag at han er manden.

- Det er jo ikke forklaringen på det hele. Men vi er nødt til at fokusere på, hvordan forholdet er mellem mænd og kvinder, som vi ikke har gjort op med. Ligeværdet. At man italesætter nogle forskelle mellem kønnene. Vi har nogle normative forestillinger om, hvordan man agerer som mand, og hvordan man agerer som kvinde, siger Mette Marie Yde.

Symptomer for voldsudsatte

 

  • Mavepine
  • Hårtab
  • Søvnløshed
  • Små fostre hos gravide
  • Forringet forældreevne
  • Nedsat arbejdsevne
  • Depression
  • Angst

Kilde: Danner - Danmarks ældste krisecenter

Tabubelagt
Mette Marie Yde peger også på, at partnervold er et enormt tabubelagt emne - både for pårørende og for ofrene.

- Det er enormt tabubelagt at blande sig i et forhold, hvor man fornemmer, at der er vold. Man føler, at man træder ind i en privatsfære. Det kan jo også være svært at vide, hvad der egentlig foregår bag hjemmets fire vægge. At man er bange for at blande sig i noget, eller tolke på noget, som det måske ikke er. Man kan risikere at blive afvist, fordi det er svært for den person, der er udsat for vold, at erkende.

- Der sker tit en proces for kvinden, hvor volden bliver normal i ens hverdag, og hvor man tager skylden på sig og føler, det er ens egen skyld. En del af volden og den mekanisme, der opstår, er at man kan miste fornemmelsen af, at man bliver udsat for vold, fortæller eksperten.

Hvordan kan du hjælpe en voldsramt?

Det kan være svært at række ud til en nær ven eller bekendt, som man tror bliver udsat for fysisk eller psykisk vold i et forhold.

Det er stadig meget tabubelagt, og tegnene kan være svære at identificere, fortæller Mette Marie Yde, der er Leder af Kommunikation og Viden i Danner.

- Man kan gøre mange ting for vedkommende. Mange af de kvinder, der kommer ind på vores krisecenter, har en fortælling om, hvem det var, som kiggede dem dybt i øjnene og spurgte ’er du helt okay?, fortæller Mette Marie Yde.

- Vælg timingen med omhu, hvis du vil snakke med vedkommende. Det dur ikke, at voldsmanden er til stede.

- Forhold dig oprigtigt og omsorgsfuldt til personen og spørg ind til, om der er noget, du kan hjælpe med. Udtryk din bekymring for vedkommende - i stedet for at sige 'jeg tror, du bliver banket'.

- Hav mod til at gøre det og ræk ud.

- Fortæl vedkommende, hvordan personen kan få hjælp - det kan være at anbefale et krisecenter.

6 kommentarer
Vis kommentarer