Elever: En del har fået det dårligt over brud på anonymitet

Eleverne skal kunne stole på, at deres anonyme svar forbliver anonyme, lyder det fra Danske Skoleelever

Det er forrykt, at flere kommuner har adgang til folkeskoleelevers svar i en trivselsmåling, der skulle være anonym.

Sådan lyder det fra formanden for Danske Skoleelever, Jakob Bonde Nielsen.

- Det kommer meget bag på os. Vi har talt med en del elever, som får det ubehageligt over, at de tror, at de har lavet anonyme trivselsmålinger. De finder nu ud af, at nogle kommuner har brugt eller kan bruge deres oplysninger, siger han.

Meldingen kommer efter, at Politiken afslørede, at elevernes anonyme svar kædes sammen med deres cpr-numre. Her har ti kommuner brugt de data til individuelt at sagsbehandle elever, som viser tegn på mistrivsel.

Danske Skoleelever mener, at trivselsmålingerne skal være anonyme, og at oplysningerne ikke kædes sammen med cpr-numre.

- Hvis det ikke er anonymt, kan vi have en gruppe elever, som har det dårligt og ikke svarer ærligt, fordi de er bange for, at nogen finder ud af det, siger Jakob Bonde Nielsen.

Landsorganisationen for forældre til folkeskolebørn, Skole og Forældre, sender også kritik mod håndteringen af trivselsmålingen.

Formand Mette With Hagensen pointerer, at tegn på mistrivsel hos en elev blot kan være forsaget af, at eleven har haft en dårlig dag eller uge.

- Svarene skal ikke sættes ind i et datasystem, hvor forvaltningen kan mæske sig i data om børn i kommunen, som kan bruges i en familiemæssig sag, eller når barnet er blevet voksen, siger hun.

Hun mener, at man skal gå væk fra det digitale, hvis man vil gøre det sikkert for børnene. I stedet kan man bruge samtaler med læreren eller et håndskrevet skema, der ikke kan flyttes rundt på.

Trods ønsket om anonyme trivselsmålinger fra organisationerne, ser Kommunernes Landsforening (KL) gerne, at man kan bruge elevernes svar til individuel sagsbehandling. Sådan siger Peter Pannula Toft, der er kontorchef for børn og folkeskole hos KL.

- Der er en værdi i at kunne bruge de her svar individuelt, siger han og fortsætter:

- Hvis der sidder en elev, som mistrives eller mobbes, er det afgørende, at vi fanger dem. Vi fejler, hvis ikke vi får fat i de elever.

KL har bedt Undervisningsministeriet om at klargøre, hvad kommunerne må og ikke må i forhold til trivselsmålingerne.