Elever råber op: Vil flytte 10. klasse ud af skolens fysiske rammer

Flyt 10. klasse ud af folkeskolens fysiske rammer, så eleverne får det rette mind set, foreslår eleverne selv

Skal folkeskolens 10. klasse tjene sit formål og gøre eleverne uddannelsesparate, kræver det, at eleverne har det rette mind set - tankesæt og indstilling.

Og det kan være svært, hvis man hver dag møder ind til de samme bygninger, hvor man har haft sin daglige gang, siden man var seks år gammel.

Det vurderer foreningen Danske Skoleelever i kølvandet på en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der viser, at det kommunale 10. klassetilbud på en folkeskole ikke øger sandsynligheden for, eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse.

- 10. klasseeleverne skal sættes i et mind set, der handler om, at de skal videre. Det kan man gøre ved at lægge 10.-klasserne i samme bygninger som ungdomsuddannelserne, så eleverne kommer i det der campuslignende miljø, siger formand Jens Vase.

Han medgiver, at som folkeskolens 10. klasse er indrettet i dag, er der risiko for, at eleverne ikke får så meget ud af det sidste år - i hvert fald ikke på papiret. Han afviser dog at kalde folkeskolens 10. klasse spild af tid.

- Det kan godt være, at man ikke får fremmet nogle af de målbare kompetencer hos eleverne, men man skal nok få fremmet nogle andre, siger formanden for Danske Skoleelever.

Undersøgelsen måler udelukkende effekten af kommunale 10. klassetilbud og ikke 10. klasse på efterskoler og 10. klassecentre.

Men det ændrer ikke ved, at den ifølge EVA's direktør, Mikkel Haarder, bør få advarselslamperne til at blinke:

- Det må naturligvis mane til eftertanke og give anledning til, at man undersøger nærmere, hvilke typer af 10. klassetilbud der har en positiv effekt i forhold til at gøre eleverne klar til at tage en ungdomsuddannelse, siger han.

En mulig forklaring på de manglende positive effekter af det kommunale 10. klassetilbud kan ifølge Mikkel Haarder være sammensætningen af eleverne i en klasse.

Eftersom det kommunale 10. klassetilbud har en stor koncentration af elever, som er fagligt udfordrede, kommer fra uddannelsesfremmede hjem og er mindre afklarede og motiverede for en uddannelse, kan den såkaldte kammeratskabseffekt muligvis være en del af forklaringen, lyder det.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) siger til Politiken, at hun finder undersøgelsen "bekymrende", og at hun nu vil iværksætte en undersøgelse af de øvrige 10. klassetilbud.

0 kommentarer
Vis kommentarer