Elevloft i byer skal modvirke gymnasiedød på landet

Ansøgningstallet til gymnasier daler. Loft skal få unge til at droppe bygymnasier og søge mod lokalområdet

Færre unge går efter studenterhuen og søger ind på gymnasierne.

Det viser den seneste opgørelse fra Danske Regioner.

Her frygter man, at udviklingen kan ramme små ydergymnasier og i sidste ende elever i landområder, hvor de får længere til skole, hvis lokalgymnasiet lukker og slukker på grund af svigtende økonomi.

I 2019 er antallet af ansøgere til STX på landsplan faldet til cirka 29.500 ansøgere. Det er omtrent 500 færre end året før eller et fald på 1,7 procent.

Og i forhold til 2017 er faldet endnu mere markant - nemlig cirka seks procent.

- Nogle af de gymnasier, der ligger i yderområderne, vil måske ikke have unge nok til at opretholde et godt gymnasietilbud, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

Hos regionernes interesseorganisation forventer man, at udviklingen fortsætter.

Flere små ungdomsårgange er på vej, hvilket med stor sandsynlighed vil føre til færre ansøgere, viser regionernes prognose.

Derfor har regionsrådene indstillet 17 gymnasier til et kapacitetsloft, der skal lægge låg på elevoptaget og tvinge nogle af eleverne tilbage til yderområderne.

Stephanie Lose understreger, at kapacitetsloftet skal bruges "med omtanke".

Men i sidste ende er det en prioriteringssag, medgiver hun.

- Vi vil gerne give så mange unge som muligt deres frie valg, siger hun.

- Men hvis alle gør det, og rigtig mange søger mod de store byer, så risikerer vi simpelthen, at vi fratager nogle muligheden helt for at få en uddannelse i deres nærområde.

Endnu er de endelige tal for årets optag for hele ungdomsårgangen ikke på plads.

Derfor kan Danske Regioner ikke oplyse, om en del af faldet også skyldes, at en mindre andel af hele ungdomsårgangen simpelthen vælger gymnasiet, og at en større andel i stedet søger mod erhvervsuddannelserne.

Er det tilfældet, er det til dels en glædelig nyhed, mener Stephanie Lose.

Men faldet bør mødes med politiske tiltag - for eksempel ændringer i taxametersystemet, foreslår V-politikeren.

- Jeg tror ikke, at vi kan vende udviklingen, så flere søger gymnasierne. Det synes jeg heller ikke nødvendigvis, at vi skal, for vi skal også have flere til at søge erhvervsuddannelserne, siger hun.

Dette års opgørelse af ansøgningstal medtager i år ansøgere, som er erklæret ikke-uddannelsesparate.

Derfor forventer Danske Regioner, at optagelsestallene vil dale yderligere i forhold til de seneste år.

Region Hovedstaden havde som den eneste region en mindre stigning i ansøgningstallet på 200 i forhold til 2018.