Enke får erstatning efter forsinket diagnose om mand

Afgørelse i Østre Landsret kan få betydning for mange andre mennesker, mener advokat. Dom gør op med praksis.

En kvinde har krav på fuld erstatning for tabet af sin kræftsyge mand, der fik forkortet livet på grund af en forsinket diagnose.

Østre Landsret har i en dom givet kvinden medhold i striden med Ankenævnet for Patienterstatningen. Afgørelsen ændrer en tidligere afgørelse fra byretten i Odense.

Dommen kan få betydning mange andre mennesker, mener kvindens advokat.

- Landsretten gør op med en fast praksis, som myndighederne har anvendt i mange år, siger advokat Søren Kroer.

- Hidtil har man sagt, at der ikke skal gives erstatning i sager om fremrykket død. Altså hvor en korrekt behandling ville have gjort, at man kunne have levet lidt længere, siger han.

Manden døde i 2010 af sin grundsygdom, som var kræft. Undervejs i et langvarigt sygdomsforløb kiksede det imidlertid på Odense Universitetshospital.

Her reagerede man i februar 2009 ikke korrekt på symptomer på en ny kræftform. Diagnosen blev fire måneder forsinket, er det blevet slået fast.

I det efterfølgende forløb har både ankenævnet og byretten lagt stor vægt på, at den forsinkede diagnose ikke var årsag til mandens død. Han døde af sin oprindelige kræftsygdom. Af den grund var enken ikke berettiget til erstatning for tab af forsørger, har man vurderet.

Men i Østre Landsret er to ud af tre dommere uenige.

Loven må forstås sådan, at der ikke skal ske en reduktion af erstatningen alene begrundet i, at manden måtte forventes at dø af sin grundlidelse kort tid efter tidspunktet for skaden, skriver de.

Forinden noterer de, at "det fremrykkede dødstidspunkt og den heraf følgende forkortede levetid" i sig selv er en skade i lovens forstand.

Undervejs har de sagkyndige i Retslægerådet sagt, at der er størst sandsynlighed for, at han ville have levet længere, hvis diagnosen på den nye kræftform var stillet i rette tid.

En tredje dommer i landsretten mener dog, at enken ikke har krav på erstatning, men er altså i mindretal.

Hidtil har myndighedernes kurs som nævnt været at sige nej til erstatning for tab af forsøger, når patienten er død af sin oprindelige lidelse, og hvor fejlen ikke har ført til dødsfaldet.

Dommen giver ifølge advokat Søren Kroer mulighed for, at en lang række sager kan søges genoptaget, således at de efterladte kan søge om forsørgertabs-erstatning for fremrykket død.

Om landsretten har sat det endelige punktum, vides ikke. Ankenævnet har mulighed for at søge Procesbevillingsnævnet om at få adgang til Højesteret.