Er din patientjournal korrekt?

Retssikkerheden forsvinder for patienter, der ønsker at klage over dårlige sygdomsforløb, når journalerne ikke fortæller sandheden - Patientforeningen Danmark og forbrugerrådet er gået sammen om en løsning

Den sidste uge har Ekstra Bladet sat fokus på dårlig kommunikation i sundhedssektoren, og personale der ikke lytter til patienterne. Ekstra Bladet har belyst sager, som er gået grueligt galt. Malthe mistede sit øje til kræften, efter forældrene desperat prøvede at råbe lægerne op.

  Sådan ser Malthe ud i dag efter han fik opereret sit øje ud. Han har fået en lille akrylprotese i, hvor det venstre øje sad. Foto: Ditte Lysgaard Holm Samfund Malthes øje var fuld af kræft: Lægerne lyttede ikke

Oliver græd i 47 timer over en for stram gips, som gav ham trykmærker på benet. Imens havde moderen prøvet at få personalet til at fjerne det.

Olivers fod efter gipsen kom af. (Privatfoto) Samfund Lægerne ville ikke lytte til Nathasja: Min søn græd i 47 timer

Ekstra Bladet har siden fået mange henvendelser fra borgere, som også oplever, at sundhedsvæsnet ikke lytter. Og hos Patientforeningen Danmark får de også mange klager fra patienter med samme problem. Mangel på information, dårlig kommunikation og læger som i det hele taget ikke lytter.

Patientjournaler gengiver ikke virkeligheden, oplever Patientforeningen Danmark. Patienterne kan ikke genkende forløbet, der står beskrevet i deres journaler. Og når de vil klage over dårlig behandling, kan de ikke bevise forholdene, da lægerne ikke har dokumenteret det skriftligt.

- Det er et kæmpe problem. Mange patienter kan ikke genkende, det der står i journalen. Det er problematisk, hvis patienterne vil klage over deres forløb på sygehusene, siger Anette Ulstrup, formand for Patientforeningen Danmark.

Bliver der klaget over et sygdomsforløb, tager myndighederne udgangspunkt i patientens journal. Fortæller den ikke om dårlig kommunikation, mangel på information eller fejl i behandlingen, har patienten kun sit eget ord som bevis.

Derfor er Patientforeningen Danmark gået sammen med Forbrugerrådet i et projekt for at komme problemet til livs.

- Altså vi er lige startet på det, så det er meget nyt. Men vi skal finde problemet, se hvor og hvornår det opstår, siger Anette Ulstrup til Ekstra Bladet.

Det er ofte, at patienter klager over dårlig kommunikation med lægen, og at lægen ikke lytter til dem. Og det bliver sjældent beskrevet i patienternes journaler.

- Det er ofte, at der i journalen står, at patienten er blevet informeret om forløbet. Men når vi taler med patienterne, er det ikke sådan, de har oplevet det, siger hun.

Det er derfor vigtigt, at patienterne holder øje med deres journaler, når de er igennem et længere forløb på sygehuset. Patientforeningen Danmark anbefaler således, at patienterne enten søger om fuld aktindsigt i deres sag eller holder øje med journalen på sundhed.dk.

Er der noget i journalen, som ikke stemmer overens med virkeligheden, skal patienterne gøre opmærksom på det.

- Det bedste er, at de sender en skriftlig kommentar om forholdet og beder om at få det tilføjet i journalen. således at alt er dokumenteret, hvis der skulle opstå en klagesag, siger formanden.

***

Lægeforeningen: Journalen er et arbejdsredskab
- Tal viser, at hovedparten af klagerne mod sundhedspersonalet handler om dårlig kommunikation og manglende information, når det ikke er dokumenteret i journalen, er det svært for patienterne at klage over det.

- Ja det må man sige, siger formand for lægeforeningen, Andreas Rudkøbing. 

- Hvorfor skriver I det så ikke ind?

- Journalen er dokument, hvor der kun skal stå informationer, der er relevante for forløbet.

- Er det ikke relevant at dokumentere patienters klager over manglende information?

- Jo det kan sagtens være relevant, men det er en konkret vurdering. Primært er journalen til helbredsoplysninger.

- Mange patienter klager over, de ikke kan genkende, det der står i journalen. Eksempelvis står der, at de er informeret om forløbet, men det føler de ikke selv, hvorfor skriver lægerne det så?

- Som læge skal vi informere patienterne grundigt, før vi må starte en behandling. Vi skal grundigt forklare, hvad behandlingstilbuddet går ud på, og hvilke bivirkninger de kan forvente. Det er vigtigt at patienten forstår, hvad det går ud på. Så læser patienten noget i journalen, de er uenige i, er det problematisk. Så skal de tage fat i lægen.

Samfund Børnelæge-formand: Forældrene har ofte ret

1 af 2 
2 af 2 
17 kommentarer
Vis kommentarer