Er kontanthjælpsloftet væk?

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Regeringen har vedtaget et midlertidigt tilskud til udvalgte børnefamilier, der har været ramt af kontanthjælpsloftet og fattigdom – herunder børnefamilier med enlige forsørgere og familier på integrationsydelse, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com
Regeringen har vedtaget et midlertidigt tilskud til udvalgte børnefamilier, der har været ramt af kontanthjælpsloftet og fattigdom – herunder børnefamilier med enlige forsørgere og familier på integrationsydelse, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Modelfoto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg er en enlig mor på 43 år med to børn, der bor hos mig.

Jeg har hørt, at der ikke længere er loft over kontanthjælpen. Men er det korrekt? Min sagsbehandler i kommunen har ikke nævnt det, og når jeg ringer til kommunen, siger de, at de ikke ved noget om det.

Ved du, hvad der er op og ned i den sag? Det har jo ret stor betydning – ikke bare for mig, men for rigtig mange børn og familier.

Siden loftet blev indført, har det været et helvede. Min økonomi har været slået helt ud af kurs. Det var slemt i forvejen, da jeg gik fra at være i arbejde til at være syg på kontanthjælp.

Med venlig hilsen

Anitta

 

Kære Anitta
Det er rigtigt, at regeringen har vedtaget et midlertidigt tilskud til udvalgte børnefamilier, der har været ramt af kontanthjælps loftet og fattigdom – herunder børnefamilier med enlige forsørgere og familier på integrationsydelse. Ydelsen iværksættes, indtil regeringen på et senere tidspunkt har besluttet sig for en varig løsning og model over udbetaling af sociale ydelser.

Der er i den forbindelse nedsat en ydelseskommission, der forventer at have det endelige arbejde er færdigt i midten af 2021. Men indtil da fik flere af støttepartierne gennemtrumfet nødvendigheden af, at der blev vedtaget en midlertidig ydelse, indtil kommissionen var færdig med sit arbejde.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Derfor indgik regeringen i september sidste år en aftale med Enhedslisten, SF og de radikale om et nyt, midlertidigt tilskud til børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet og den lave integrationsydelse. Indtil den endelige løsning ligger klar, gælder de midlertidige ekstra tilskud fra 2020, altså i år.

Familier får mellem 550 og 700 kroner pr. barn mellem nul og 14 år om måneden, afhængig af hvilken ydelse de er på. Enlige forsørgere får et supplerende tilskud på 650 kroner om måneden uafhængigt af antallet af børn.

Det vurderes, at omkring 27.900 børn vil få glæde af det økonomiske midlertidige tilskud.

Der har været rejst kritik af den midlertidige ydelse, da den ikke løfter samtlige de børn, der i 2014 blev ramt af kontanthjælpsloftet, ud af fattigdom. Men det er dog en start.

Lad os håbe, at de midlertidige ydelser ikke bliver permanente, og at kommissionen ikke ender som en død fisk, der driver til havs. Man kunne jo frygte, at politikerne nedsætter en arbejdsgruppe og lukker debatten ...

Men for enlige forsørgere som dig vil det have en stor betydning, det skal man ikke underkende! Og kontanthjælpsloftet burde aldrig have været indført.

De bedste hilsner Puk

Noter

Det midlertidige tilskud skønnes at løfte ca. 3800 børn ramt af kontanthjælpsloftet over fattigdomsgrænsen, mens tallet er knap 2400 for børn ramt af integrationsydelse.

64.000 børn skønnes i dag at leve under fattigdomsgrænsen i Danmark.

Alene fra 2016-2017 steg antallet af fattige børn i Danmark med 12.000 – blandt andet på grund af kontanthjælpsloft og integrationsydelsen.