Et fragtskib under cypriotisk flag er stødt på grund i Kolding

Først ved højvande lørdag aften vil der blive gjort forsøg på at få det 90 meter lange fartøj bugseret fri.

Fragtskibet "Frakt Fjord" stødte fredag aften på grund i Kolding Fjord under indsejlingen til havnen i Kolding.

Et forsøg lørdag morgen på at bringe fartøjet flot mislykkedes. Der gøres et nyt forsøg ved højvande senere lørdag, oplyser vagtholdslederen hos Forsvarets Operationscenter.

- Rederiet er sandsynligvis nu ved at bestille en større slæbebåd, så der kan gøres et nyt forsøg ved højvande i aften (lørdag, red.), siger vagtholdslederen.

Forsvaret har haft patruljefartøjet "Nymfen" på stedet for at undersøge, om der er sket olieudslip, da skibet gik på grund. Men olietankene ser ikke ud til at have lidt skade ved fartøjets møde med sandbanken.

- Der er ikke sket olieudslip, og der er tilsyneladende heller ikke sket skader på skibet, da grundstødningen er sket på sandbund, siger vagtholdslederen.

"Frakt Fjord" er en såkaldt bulkcarrier, der sejler under cypriotisk flag. Fartøjet er 90 meter langt og 14 meter bredt. Det var på vej til Kolding med en last af grus og sand.

Grundstødningen skete fredag klokken 22.08, da styrmanden var ved at manøvrere fartøjet gennem den ret snævre sejlrende ind til Kolding Havn.

Når fragtskibet igen får vand under kølen, har kaptajn og rederi fået pålæg om at sejle ind til Kolding, hvor fartøjet vil blive undersøgt for skader, inden det får grønt lys til at sejle videre.