Et kryds hver morgen skal mindske fravær i folkeskolen

Alle folkeskoler skal nu registrere elevernes fravær på samme måde for at nedbringe og forebygge fravær

De danske folkeskoler skal fra årsskiftet registrere skoleelevers fravær på den helt samme måde.

Det betyder, at eleverne i de små klasser skal have et kryds hver morgen, når de er til stede i undervisningen.

De store elever i 7. til 10. klasse skal både have et kryds om morgenen og i skoledagens sidste time.

Det står i en ny fraværsbekendtgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, der træder i kraft den 1. januar.

De nye regler skal præcisere og ensrette, hvornår fraværet er enten lovligt eller ulovligt.

Reglerne bliver indført for at få fraværet nedbragt og sikre hjælp til de børn, der har et højt fravær, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Fraværsregistrering kan bruges til at spotte, om der er nogen børn, der har det skidt. Det er et af de bedste punkter til at fange og hjælpe de børn, der har det skidt - enten derhjemme eller i skolen, siger hun.

I dag er det forskelligt fra kommune til kommune og fra skole til skole, hvordan skoleelevers fravær bliver registreret.

Det betyder, at der indtil nu har været meget forskellige forståelser af, hvad højt fravær er - og dermed stor forskel på, hvornår det bliver opdaget.

I landsorganisationen Skole og Forældre er landsformand Rasmus Edelberg ikke optimistisk om de nye, ensrettede regler for fraværsregistreringen.

- At lave en ensrettet metode er ikke ensbetydende med, at det vil nedbringe fraværet. For nogen kan det godt have en positiv effekt.

- Men vi mener i højere grad, at det er skole-hjem-samarbejdet, der skal styrkes i stedet for at bruge lovgivningen som en hammer, der sammenblander socialpolitik og skolepolitik på en uheldig måde, siger han.

Siden august har landets 98 kommuner haft mulighed for at trække forældre i børne- og ungeydelsen, som også kaldes børnecheck.

Det sker, hvis børnene har mere end 15 procent ulovligt fravær fra skolen inden for ét kvartal.

I skoleåret 2017/18 havde omkring 15.300 elever et ulovligt fravær på 15 procent eller mere.

Den nye fraværsbekendtgørelse blev udstedt i oktober og skal være implementeret den 1. januar 2020.

15 kommentarer
Vis kommentarer