Et ud af 20 dødsfald på verdensplan skyldes alkohol

En ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at et ud af 20 dødsfald på verdensplan skyldes alkohol. Værst står det til med verdens mænd, hvoraf 237 millioner er ramt af lidelser, der skyldes alkohol

Supermarkedernes hylder er fyldt med alkohol, men overforbrug har barske konsekvenser ifølge WHO. Foto: Nikolaj Svennevig/POLFOTO
Supermarkedernes hylder er fyldt med alkohol, men overforbrug har barske konsekvenser ifølge WHO. Foto: Nikolaj Svennevig/POLFOTO

Mere end tre millioner mennesker døde som følge af indtagelse af alkohol i 2016, hvilket svarer til fem procent af alle dødsfald på verdensplan.

Det fremgår af en ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO.

Rapporten oplyser desuden, at 75 procent af de alkohol-relaterede dødsfald på verdensplan rammer mænd.

Den hyppigste årsag til alkohol-relaterede dødsfald er ulykker, hvor folk har drukket. Den næstmest almindelige årsag er fordøjelsesproblemer, og de tredje mest almindelige dødsårsag er hjertekarsygdomme.

De øvrige mest hyppige årsager til alkohol-relaterede dødsfald er ifølge rapporten infektionssygdomme, kræft og psykiske sygdomme.

Fremkalder 200 sygdomme
Ifølge rapporten forårsager alkoholforbrug mere end fem procent af alle verdens sygdomme, og alkohol anslås at være en medvirkende faktor i udviklingen af mere end 200 sygdomme og lidelser.

Det anslås, at 237 millioner mænd og 46 millioner kvinder på verdensplan er ramt af lidelser, der skyldes alkohol. Det europæiske kontinent er hårdest ramt efterfulgt af Nord - og Sydamerika. 

Ifølge WHO drikker omkring 2,3 milliarder mennesker alkohol på verdensplan, og undersøgelser fra skoler peger på, at de fleste børn starter med at drikke alkohol, inden de fylder 15.

Forbruget stiger
Forskerne bag rapporten forudsiger, at alkoholforbruget per indbygger vil stige i løbet af de næste ti år, særligt i Sydøstasien, den vestlige Stillehavsregion og i Syd - og Nordamerika.

Selvom 95 procent af alle lande har afgifter på alkohol, så forventer WHO, at verdens lande vil iværksætte flere initiativer, der skal begrænse indbyggernes alkoholforbrug. WHO's medlemslande indgik i 2010 en aftale om 10 mål, der skulle reducere skadeligt forbrug af alkohol.

Se også: Konen anmeldte sin mand: Var kørt i Fakta efter øl

Sundhedsstyrelsen advarer mod lattergas

Sunhedsstyrelsen har lavet et notat om lattergas fra patroner, hvor de blandt andet advarsler om risici. Det lyder således:

'Indtagelse af gas fra gaspatroner, produceret og tiltænkt industrielle formål kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Idet patronerne indeholder ren gas, der ikke er opblandet med ilt, kan der ved vedvarende inhalation af gassen opstå iltmangel (hypoxi), fordi gassen fortrænger ilten i indåndingsluften. I yderste konsekvens, ved vedvarende inhalation og især ved blandingsbrug med andre rusmidler, kan ren lattergas være livsfarlig, idet kvælning kan indtræde på grund af iltmangel.

Hvis indtagelsen af gas fra gaspatroner sker samtidig med indtagelse af alkohol eller andre sløvende rusmidler som benzodiazepiner og opioider, resulterer det i en forøget risiko for iltmangel, fordi de nævnte rusmidler påvirker hjernens evne til at reagere på iltmangel.

Gassen påvirker endvidere balancen, hvilket giver risiko for svimmelhed og fald. Brug af lattergas har indvirkning på vitamin B12-omsætningen. Stort eller kontinuerligt brug af ren lattergas kan derfor forårsage neurologiske skader som følge af B12-mangel. Personer, som er fejlernærede, vil være mere udsatte for neurologiske skader på grund af vitamin B12-mangel.

Nedsat iltindhold i blodet og egentlig iltmangel, som kan opstå ved inhalation af lattergas, kan også medføre risiko for fosterskader hos gravide.'

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

78 kommentarer
Vis kommentarer