EU-borgere kan miste stemmeret - men ikke for evigt

EU-Domstolens rådgiver siger, at EU-borgere skal kunne få sagen revurderet, hvis de har mistet stemmeretten

EU's medlemslande må godt have love, der fratager en bestemt gruppe borgere deres stemmeret og retten til at stille op som kandidater.

Men EU-borgere må aldrig kunne miste deres demokratiske rettigheder for evigt, og de skal have rimelige muligheder for at få en så vidtgående beslutning revurderet.

Sådan foreslår EU-Domstolens generaladvokat, at Domstolens endelige afgørelse bør lyde i en sag fra Frankrig, hvor en dømt morder har mistet sin stemmeret på ubestemt tid.

I generaladvokatens indstilling til EU-Domstolen står der, at det ikke er i strid med EU's charter for grundlæggende rettigheder, at nogen kan miste stemmeretten, så længe der ikke er tale om en 'generel, tidsubestemt og automatisk fratagelse af retten til at stemme og stille op som kandidat uden en tilstrækkeligt tilgængelig mulighed for revurdering'.

Generaladvokatens indstilling, der bliver fulgt af EU-Domstolen i langt de fleste tilfælde, forholder sig dog ikke til, om Frankrig så har gjort noget forkert. Det må Frankrig nu selv undersøge, når den endelige afgørelse senere falder ved EU-Domstolen.

0 kommentarer
Vis kommentarer