EU-lande stadig splittede over fordeling af flygtninge

Flere lande med Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet i spidsen er stadig imod at fordele flere flygtninge i EU

EU-landene er stadig dybt splittede over målet om at fordele 120.000 ud af i alt 160.000 flygtninge imellem medlemslandene.

Og de er endnu mere splittede over de kvoter, der efter planen skulle bruges til at fordele flygtninge ud over Europa.

Det står klart efter EU's ekstraordinære justits- og indenrigsministermøde mandag i Bruxelles.

Tysklands indenrigsminister, Thomas de Maizière, sagde ellers tidligere mandag, at der var nået principiel enighed om at fordele i alt 160.000 flygtninge, men at der ikke var enighed om, hvordan det skulle gøres og hvornår.

Efter mødet står det klart, at enigheden foreløbig kun gælder for de 40.000, der blev truffet principbeslutning om allerede i juni.

Flere lande med Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet i spidsen er stadig imod det mere omfattende forslag om at fordele ekstra 120.000 flygtninge, viser det sig efter mødet.

- Ja, det er ikke alle, der er om bord i øjeblikket, siger udenrigs- og immigrationsminister Jean Asselborn, der har ledet mødet på vegne af det luxembourgske EU-formandskab.

Asselborn understreger, at der er et stort flertal for at fordele flygtninge ud over medlemslandene, og at arbejdet med at blive enige om forslaget fortsætter.

Tysklands indenrigsminister fastholder efter mødet, at der er en politisk forståelse for at fordele flygtningene, og at forslaget kan vedtages med kvalificeret flertal.

- Nogle lande føler sig åbenbart endnu ikke forpligtet af et solidarisk ansvar over for denne store udfordring. Det må ændre sig. Ellers får vi et stort problem i Europa, siger Thomas de Maizière.

EU's migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos, siger på et pressemøde, at der var "en meget ophedet debat" på mødet.

- Vi har ikke fået den aftale, vi ønskede. Men kommissionen er fast besluttet på at handle, siger Avramopoulos og varsler et nyt møde i de kommende dage.

EU-landene er enige om at oprette registreringscentre, de såkaldte hotspots, for at hjælpe Grækenland og Italien med at modtage og registrere flygtninge og migranter, der kommer i land.

Samtidig vil de styrke Schengen-områdets ydre grænser og sikre en hurtigere hjemsendelse af økonomiske migranter, der ikke kan opnå flygtningestatus i EU.