EU: Slut med at forskelsbehandle europæiske forbrugere

EU-Kommissionen fremlægger en ny strategi for at udløse det fulde potentiale i EU's indre marked

Det skal være slut med, at danske og andre europæiske forbrugere, der køber en vare eller en tjenesteydelse i et andet EU-land, bliver udsat for højere priser og dårligere salgs- eller leveringsbetingelser.

Sådan lyder et af forslagene i en ny strategi for videreudviklingen af det indre marked, som EU-Kommissionen netop har vedtaget.

Det vælter jævnligt ind med klager fra forbrugerne over urimelige prisforskelle på grundlag af nationalitet eller bopæl, selv om det efter EU-reglerne ikke er lovligt med sådan en forskelsbehandling.

Men nu bebuder EU-Kommissionen, at den både vil komme med nye lovforslag og slå hårdere til mod dem, der bryder reglerne, i sin kamp mod ubegrundet forskelsbehandling på det indre marked.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har som et af sine hovedmål "at udløse det indre markeds fulde potentiale", så det i endnu højere grad end i dag kan være med til at støtte den økonomiske vækst.

Elzbieta Bienkowska, der er EU-kommissær med ansvar for det indre marked, siger, at den nye strategi for det indre marked fokuserer på resultater.

- Europa har ingen tid at spilde, når det gælder om at finde løsninger på sine konkurrencemæssige udfordringer, siger hun.

4 kommentarer
Vis kommentarer