EU ville dele 160.000 flygtninge mellem sig

En storstilet plan om omfordeling af flygtninge i EU har vist sig at være mindre påkrævet end antaget.

En omstridt plan om at fordele 160.000 flygtninge i EU har udviklet sig overraskende, da behovet tilsyneladende er langt mindre end ventet. Ikke desto mindre skal EU-Domstolen nu afgøre, om ordningen er ulovlig.

* Et flertal af EU-landene vedtog i september 2015 at omfordele først 40.000 og siden yderligere 120.000 flygtninge mellem sig over de følgende to år.

* Fire EU-lande stemte imod beslutningen, men bliver alligevel tvunget til at tage imod flygtninge. Landene er Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og Ungarn.

* Oprindeligt var idéen, at de 160.000 flygtninge skulle omfordeles fra tre grænselande, der var under særligt pres: Grækenland, Italien og Ungarn.

* Ungarn har dog sagt nej til den hjælpende hånd, fordi man er imod hele tanken om kvoter. Ungarns kvote på 54.000 flygtninge planlagde man i stedet at bruge til at hjælpe andre EU-lande. Siden valgte EU-landene dog at frigøre de 54.000 pladser for at give syrere adgang fra Tyrkiet til EU.

* Aftalen var herefter, at Grækenland kunne sende 63.302 flygtninge til andre EU-lande, mens Italien lagde billet ind på 34.953 pladser. De resterende 7745 pladser er aldrig blevet bragt i spil.

* I løbet af den seneste tid har det vist sig, at omfordelingen skrider ualmindeligt langsomt frem. Samlet set er godt 18.000 flygtninge blevet omfordelt fra Italien og Grækenland.

* Ungarn og Polen har endnu ikke modtaget én eneste omfordelt flygtning. Andre lande stritter imod ved kun at ville acceptere alenemødre med børn.

* Samtidig står det klart, at behovet for omfordeling er langt mindre end forventet. I Grækenland og Italien venter blot cirka 17.500 personer på at komme afsted. Dermed er der udsigt til, at blot en tredjedel af de to landes samlede 98.255 pladser bliver besat.

* Den markante nedjustering skyldes ikke alene, at presset fra flygtninge- og migranter er aftagende. En anden væsentlig faktor er, at langt fra alle er berettiget til at indgå i ordningen. Kun personer fra lande med mindst 75 procents sandsynlighed for at få asyl bliver sendt afsted.

* Aftalen udløber i september 2017. Personer, som når Europa inden da, vil dog også i de efterfølgende måneder have mulighed for at blive omfordelt.

* Grundet retsforbeholdet står Danmark uden for aftalen.