Færre lommepenge = mindre druk, stoffer og teenagesex

Unges mere fornuftige adfærd kan hænge sammen med, at de ikke har samme mulighed for at skeje ud som tidligere

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Forklaringen på, at de danske unge ryger og drikker mindre og har udskudt deres seksuelle debut, er ikke nødvendigvis kun, at de unge er bedre opdraget eller er blevet mere fornuftige.

De har simpelthen ikke de samme muligheder for at opføre sig tosset og skeje ud som tidligere, forklarer en af forskerne bag SFI-undersøgelsen "Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014", som følger næsten 7700 børn og unge i alderen 3-19 år.

- De unges fællesskaber har forandret sig. De bruger mere tid på at chatte med hinanden i stedet for at være sammen fysisk.

- Desuden kan vi se, at de unge har fået færre penge mellem hænderne, fordi færre har fritidsjob, siger seniorforsker Mai Heide Ottosen fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, SFI.

- Når man er mindre sammen og har færre penge mellem hænderne, så har man ikke mulighed for at udsætte sig selv for de farer, der ligger i for eksempel at drikke sig stjernestiv og være ude i nattelivet som ung teenager, siger hun.

Undersøgelsen viser blandt andet, at de danske unge ryger mindre og debuterer senere som rygere i forhold til den seneste undersøgelse fra 2010. De drikker sig samtidig i mindre grad fulde, tager færre stoffer, og venter længere med deres seksuelle debut.

Og så bliver de unge i mindre grad udsat for kriminalitet og udøver også mindre kriminalitet. Det er særligt de 15-årige, der trækker denne udvikling.

- Faldet i risikoadfærden blandt de unge dækker mange forskellige fænomener - det dækker noget med sundhed, rusmidler, kriminalitet og udsathed i nattelivet.

- Der er tale om et relativt systematisk mønster, som har overrasket os. Der er tale om pæne forandringer på ganske kort tid, siger Mai Heide Ottosen.

Hun understreger dog, at der ikke kun er en enkelt forklaring på, at de danske unge opfører sig mere fornuftigt.

- Det er samtidig en del af en international og længerevarende trend. Det hænger blandt andet sammen med, at generationskløften er blevet mindre. Så de unge har mindre behov for at eksperimentere og gøre åndssvage ting for at sige det lige ud.

- Vi har også haft en del kampagner de senere år, som er gået på, at det er usundt at ryge og drikke. Man kan heller ikke afvise, at det har haft en effekt, tilføjer seniorforskeren.

0 kommentarer
Vis kommentarer