Fagforeninger: Smid uansvarlige arbejdsgivere i fængsel

Grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven kan straffes med op til to års fængsel, men ifølge Arbejdstilsynet har ingen danske arbejdsgivere nogensinde fået en fængselsstraf - betinget eller ubetinget. Det vil flere fagforeninger nu have ændret.

(Foto: Thomas Borberg)
(Foto: Thomas Borberg)

Hvis en medarbejder kommer alvorligt til skade eller dør på jobbet, fordi hans arbejdsgiver har overtrådt arbejdsmiljøloven, kan arbejdsgiveren straffes med op til to års fængsel.

Hvis en arbejdsgiver ikke har beskyttet en medarbejder mod farlige maskiner eller materialer, er strafferammen op til et års fængsel.

Sådan er lovgivningen i Danmark. Men ifølge Arbejdstilsynet er hammeren aldrig faldet. Ingen danske arbejdsgivere har nogensinde fået en fængselsstraf - betinget eller ubetinget. Overtrædelser straffes i stedet med bøder.

Læs også: Metroarbejder: Helt normalt at få bank af byggelederen

Men når der sker grove og gentagne overtrædelser af arbejdsmiljøloven, er bødesmæk langt fra nok, mener 3F og Dansk Metal. De to fagforeninger, der tilsammen har over 400.000 medlemmer, efterlyser nu flere fængselsstraffe til de værste lovovertrædere.

- Noget tyder på, at større bøder ikke gør det alene. Det virker præventivt på nogle, men hos andre vil det i højere grad være truslen om en fængselsstraf - betinget eller ubetinget afhængigt af, hvor alvorlig overtrædelsen er - der ville virke. Heldigvis er hovedparten af de danske arbejdsgivere ansvarlige, men der skal være stivere børster i kosten over for de bevidst uansvarlige, siger hovedkasserer Ulla Sørensen, der er ansvarlig for 3F's arbejdsmiljøpolitiske arbejde.

- Det er vigtigt at straffe med både bøde og fængsel. Det ville have en afskrækkende virkning, hvis loven blev brugt mere offensivt. Når der ikke er givet en eneste fængselsstraf, så fungerer loven jo ikke, som den er tænkt, siger forbundssekretær Steffen Hansen, der er chef for Dansk Metals arbejdsmiljøsekretariat.

Ikke for at bure folk inde
3F og Dansk Metal vil ikke straffe for straffens skyld, men for at forebygge.

- Det helt centrale er ikke at få arbejdsgivere fængslet, men at få dem til at tage arbejdsmiljøloven langt mere alvorligt, så de alt for høje kurver for arbejdsulykker og erhvervssygdomme knækkes. Selvom antallet af dødsulykker viser en faldende tendens over de seneste år, er der stadigvæk for mange arbejdspladser, der har ondt i arbejdsmiljøet, siger hovedkasserer Ulla Sørensen fra 3F.

I Sverige er det også muligt at straffe arbejdsgivere med fængsel, hvis de overtræder arbejdsmiljøloven, og her bliver muligheden rent faktisk brugt.

Læs også: Chef på metroen: ”Jeg får ham der til at kneppe dig i røven”

For lidt under et år siden fik to chefer i en svensk kommune betingede fængselsstraffe og bøder på henholdsvis 23.000 og 50.000 svenske kroner, fordi retten vurderede, at de ikke reagerede rigtigt, da en 53-årig medarbejder klagede over grov mobning.

Medarbejderen, der led af en svær depression, som ifølge flere læger og en psykolog skyldtes mobningen på arbejdspladsen, endte med at tage sit eget liv.

- Sagen fra Sverige viser, at det er muligt at straffe arbejdsgivere med både betinget fængsel og bødestraf, når myndighederne har mulighed for at løfte bevisbyrden. Det ville forebygge alvorlige fysiske og psykiske arbejdsskader, hvis det samme skete herhjemme, siger hovedkasserer Ulla Sørensen fra 3F.

Læs også: Rekordår: Så få har mistet livet på arbejde

Dansk Metal håber, at et flertal i Folketinget nu vil undersøge sagen nærmere.

- Politikerne må se på, hvorfor muligheden aldrig bliver brugt. Det kan være, at lovgiverne skal stramme op på lovgivningen. Det skal i hvert fald afdækkes, hvorfor ingen straffes med fængsel, når strafferammen tillader det, siger forbundssekretær Steffen Hansen.

DA: Arbejdsgivere er ikke forbrydere
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener kun, at der kan være én forklaring på de manglende fængselsstraffe.

- Der er ingen sager, der har været så alvorlige, at en fængselsstraf har kunnet retfærdiggøres. At strafferammen er op til to år er jo for at signalere, at arbejdsmiljøet skal tages alvorligt, og for at kunne bruge bestemmelsen i helt ekstraordinære tilfælde, siger Karoline Klaksvig, der er arbejdsmiljøchef i DA.

Læs også: Metro-entreprenør: Vi har nultolerance over for vold

Hun erkender, at der sker "utilsigtede ting" på landets arbejdspladser, men afviser, at nogle arbejdsmiljøsyndere slipper for billigt.

- Når der er tale om alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, oplyser Arbejdstilsynet sagerne, hvorefter politiet vurderer bevisernes tyngde. Jeg går ud fra, at sagerne bliver behandlet professionelt, siger arbejdsmiljøchef Karoline Klaksvig fra DA.

0 kommentarer
Vis kommentarer