Ferie i Sverige ser sort ud

Kun en enkelt svensk region overholder lige nu kravet for, at danskerne kan rejse rejse der til  

Med det aktuelle smittetryk kan danskerne ikke rejse til Astrid Lindgrens Verden i Kalmar län uden at skulle i 14 dages karantæne bagefter. Foto: Thomas Borberg
Med det aktuelle smittetryk kan danskerne ikke rejse til Astrid Lindgrens Verden i Kalmar län uden at skulle i 14 dages karantæne bagefter. Foto: Thomas Borberg

I torsdags kunne Udenrigsministeriet melde ud, at der blødes op for rejserestriktionerne efter 27. juni. Det gælder også for Sverige.

Landet er ellers bandlyst på grund af det høje smittetryk, men fremover kan man rejse ind, hvis smittetrykket regionalt er lavt nok. Det vil sige under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge.

I den forbindelse skrev Udenrigsministeriet:

'Åbne regioner vil aktuelt være Skåne, Sörmland  og Västerbotten.'

Men siden Udenrigsministeriets positive udmelding er der kommet nye tal for Sveriges 21 regioner. Ifølge data fra Folkhälsomyndigheten for uge 24 er det nu kun Västerbotten i det nordlige Sverige, der med et smittetryk på 15 pr. 100.000 indbyggere, kan opfylde kravet.

Skåne - som flest danskere besøger - er således gået fra 18 smittede per 100.000 indbygger i uge 23 til 22 i uge 24. Værre ser det ud i Sörmland der er gået fra til 12- til 41 smittede per 100.000 indbyggere.

Du kan se smittetrykket(antal smittede per 100.000 indbyggere) i de svenske regioner her for uge 24:

Fakta: Sådan er smittetrykket i Sverige

Jönköping = 175  

Västra Götaland = 153

Västmanland = 102

Gävleborg = 97

Norrbotten = 72

Uppsala = 64

Östergötland = 60

Jämtland Härjedalen = 57

Stockholm = 55

Blekinge = 51

Västernorrland = 48

Halland = 46

Örebro = 44

Sörmland = 41

Värmland = 40

Kronoberg = 37

Gotland = 35

Kalmar = 29

Dalarna = 26

Skåne = 22

Västerbotten = 15

Når et land eller region først er 'åbent', vil det kritiske niveau for, hvornår der ændres status til karantæneområde være ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det sker ifølge Udenrigsministeriet for at undgå at skulle åbne og lukke på grund af mindre udsving fra uge til uge.

Ødegård går

I følge Udenrigsministeriet så kan man godt rejse ind i en ikke åben region i Sverige, hvis der er tale om ophold i egen ødegård eller lignende.

Ekstra Bladet har spurgt Udenrigsministeriet om, hvilke forholdsregler man skal tage sig, hvis man opholder sig i en ødegård i et karantæneramt område. Herfra lyder svaret:

- Åbningen i rejsevejledningen for rejser til svenske ødegårde har til formål at give danskere med egen afsidesliggende bolig i Sverige mulighed for at rejse dertil. Formålet er ikke at åbne for turisme generelt, såfremt regionen i øvrigt er karantæneramt pga. højt smittetryk. Derfor bør man i det tilfælde så vidt muligt undgå ophold i tætbefolkede områder.

- Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og der er ikke tale om, at Udenrigsministeriet skal give tilladelse, dispensation eller lignende i forbindelse med en udlandsrejse. I sidste ende er det op til en selv, om man vælger at rejse og hvordan man begår sig på rejsen.

Det bliver Statens Serum Institut, der ugentligt vil udarbejde en tabel med lande og regioner, der klassificeres som henholdsvis 'åbne' eller 'karantæne'.

I morgen, torsdag, vil den første liste blive offentliggjort, der vil gælde fra på lørdag 27. juni. Du kan se Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

De svenske tal for uge 25 kommer også i morgen, torsdag, klokken 14 på Folkhälsomyndighetens hjemmeside. Dem kan du se her.

I sidste uge var det kun Sverige og Portugal i Europa, der havde et samlet smittetryk på over 20 smittede pr. 100.000 indbyggere.  

Fra gul til orange

Hvis du opholder dig i et 'åbent' land eller region, der ændrer status fra gul til orange, oplyser Udenrigsministeriet, at du kan blive indtil din ferie er slut. Du bør samtidig være ekstra opmærksom på at følge Udenrigsministeriets rejseråd.

Udenrigsministeriet oplyser også, at opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst ikke vil være gældende - men man opfordres til at lade sig teste.