Flere gymnasier indfører forbud mod snus

Flere og flere unge tager snus, og på flere gymnasier har det ført til et fuldstændigt forbud mod de små pakker tobak

Flere og flere unge får nikotinrus af de små pakker med snus. Foto: Polfoto
Flere og flere unge får nikotinrus af de små pakker med snus. Foto: Polfoto

Flere af landets gymnasier oplever problemer med udbredelsen af snus. Det sviner, når de klistrede små pakker smides alle vegne, og det kan være et forstyrrende element i undervisningen, når snuspakken under overlæben blokerer for udtalen af de franske verber.

I en rundspørge, som Ekstra Bladet har foretaget blandt 14 tilfældigt udvalgte gymnasier, svarer ni af gymnasierne, at de i løbet af de senere år har oplevet, at elever tager snus.

På Greve Gymnasium har både lærere og elever følt sig generede af den udbredte brug af snus.

- Vi har oplevet snus som meget udbredt blandt vores elever, og sådan tror jeg, det er på rigtig mange skoler, siger rektor på Greve Gymnasium, Mette Trangbæk Hammer.

Hun har valgt at tage hånd om sagen ved at indføre fuldstændigt forbud mod snus.

Flere gymnasier har indført forbud
På Frederiksberg Gymnasium har de lignende erfaringer med snus. Rektor Maja Bødtcher-Hansen fortæller, at brug af snus har været et stort problem, der dukkede op pludseligt.

- Vi har reageret ved at lave et forbud mod det på skolen, fordi det jo er en rigtig usund ting, som påvirker vores unges helbred. Og så er det også uhygiejnisk, at det ligger rundt omkring, siger Maja Bødtcher-Hansen.

Forbuddet på Frederiksberg Gymnasium blev indført for få måneder siden, så Maja Bødtcher-Hansen kan endnu ikke sige, om det har hjulpet.

På Sct. Knuds Gymnasium i Odense har de også valgt at forbyde snus, og det har ifølge rektor Susan Mose haft den ønskede effekt. Selvom de stadig oplever, at elever bruger snus, vurderer hun, at antallet ikke er eskaleret siden forbudet.

Se også: Appel til de unges forældre: Lugter forfærdeligt

Rektor på Greve Gymnasium, Mette Trangbæk Hammer, går til problemet med hård hånd.

- Vi sanktionerer eleverne, hvis vi ser det, siger Mette Trangbæk Hammer.

Sanktionerne for at bruge snus har indtil videre været skriftlige advarsler til eleverne, og ifølge Mette Trangbæk Hammer har det haft den ønskede effekt.

- Nogle elever var sure, da vi lavede forbuddet, men lærerne oplever, at det i høj grad har begrænset brugen. Jeg er selvfølgelig klar over, at vi ikke har fået bugt med det hele, men der er rigtig mange tegn på, at det er blevet bedre, siger hun.

Ikke meget forskning på området
Brug af snus blandt unge er et område, der ikke er blevet forsket meget i, men Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, mener ikke, at der er tvivl om, at der er en tendens.

- Vi har ikke nogle gode studier, som har undersøgt brug og udbredelse af snus blandt unge, men vi ved fra mange af dem, der arbejder med unge på skoler og i idrætsforeninger, og fra de unge selv, at snus er utrolig udbredt, siger Charlotta Pisinger.

Se også: Danmark skuffer fælt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Professor: Snus forringer unges koncentrationsevne

Charlotta Pisinger er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet. Hun er ikke i tvivl om, at snus er meget udbredt blandt unge. Foto: Privat
Charlotta Pisinger er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet. Hun er ikke i tvivl om, at snus er meget udbredt blandt unge. Foto: Privat
 

Professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, Charlotta Pisinger, understreger, at nikotin bestemt ikke er et ufarligt stof, og at det har en særligt skadelig effekt på unge hjerner.

- Vi har set i dyrestudier, at unge dyr, der udsættes for nikotin, får sværere ved at koncentrere sig. De kan ikke løse simple opgaver, de bliver stillet over for. Der er også en klar sammenhæng, når vi ser på unge mennesker, der begynder at ryge i en ung alder, at de klarer sig dårligere fagligt end andre unge, siger Charlotta Pisinger.

Usikkert hvor tidligt skaden opstår
Charlotta Pisinger kan ikke sige med sikkerhed, hvor længe man skal bruge snus, før skaden opstår, men udenlandske undersøgelser og undersøgelser med dyr taler sit tydelige sprog.

- Den umodne hjerne tåler ikke nikotin, og ud over koncentrationsbesvær kan det forårsage adfærdsforstyrrelser. Børn, der bruger nikotinholdige produkter, især cigaretter, har i højere grad adfærdsforstyrrelser, som f.eks. ADHD. Og man har set ved dyreforsøg, at hvis man udsætter unge dyr for nikotin, så får de svært ved at socialisere og bliver urolige, siger Charlotta Pisinger.

Se også: Region kræver højere tobakspriser: Cigaretter skal koste 100 kroner

Charlotta Pisinger påpeger desuden, at der kan være store individuelle forskelle på, hvordan man påvirkes.

- Undersøgelser har vist, at der er meget store forskelle i forhold til, hvor hurtigt man bliver afhængig. Der er selvfølgelig også den risiko, at de børn, der i forvejen har adfærdsforstyrrelser og klarer sig dårligere fagligt, de vil også i højere grad opsøge nikotin. Men selv når man prøver at korrigere for det, ser man stadig virkningerne, siger Charlotte Pisinger.

Foruden de negative effekter på koncentration og adfærd indeholder snus kræftfremkaldende stoffer. Ifølge Kræftens Bekæmpelse øger brug af snus og andet røgfri tobak risikoen for kræft i bugspytkirtlen, spiserøret og mundhulen.

Salg og markedsføring af snus er ulovligt i Danmark

Fakta om snus

Snus hører under gruppen røgfri tobak, som også omfatter tyggetobak, tobakpastiller og skrå.

Snus indeholder nikotin og en lang række andre stoffer. Der er identificeret op til 28 kræftfremkaldende stoffer i snus.

Salg og markedsføring af snus er ulovligt i Danmark og hele resten af EU.

Sverige har som det eneste EU-land ret til at sælge og markedsføre snus grundet en undtagelse i Tobaksdirektivet. Det gælder dog ikke salg til eller i Danmark.

Ifølge en undersøgelse fra 2015 bruger ca. 0,4 procent af den danske befolkning snus på daglig basis

Kilde: Sundhedsstyrelsen

71 kommentarer
Vis kommentarer