Flere indvandrere tager voksenuddannelse

På voksenuddannelserne oplever de et stigende antal indvandrere blandt de studerende

Klasselokalerne på diverse VUC-centre fyldes i stadig højere grad med indvandrere. Det afslører nye tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af indvandrere på voksenuddannelserne er støt stigende, og indvandrere udgør nu hver fjerde af deltagerne på VUC-uddannelserne. 

Stigningen betyder, at der over de sidste 10 år er kommet næsten dobbelt så mange indvandrere på kurserne, der underviser i basale færdigheder i dansk og matematik.

I skoleåret 2004/2005 var 12.615 af deltagerne på voksenuddannelserne indvandrere. I dette skoleår er det tal 24.049.

Specielt på de forberedende voksenuddannelser (FVU) er antallet af indvandrere eksploderet - fra 5357 i 2004/2005 til 14.678 i dag. Det betyder, at mere end halvdelen af deltagerne på FVU er indvandrere.

Væksten betyder også, at der aldrig før har været så mange, der har søgt en opkvalificering gennem FVU-kurser.

FVU er en forberedende eller støttende uddannelse, så man bliver bedre rustet til at tage enten en voksenerhvervsuddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse eller en almen voksenuddannelse.

De almene voksenuddannelse svarer til en uddannelse, der dækker undervisning fra 9. klasse og 10. klasse, og også her er antallet af indvandrere steget.

Den tidligere formand for VK-regeringens tænketank om integration, Erik Bonnerup, mener, at opkvalificering af indvandrere vil hjælpe med at komme på arbejdsmarkedet og dermed blive integreret.

- Det er oplagt, at de med bedst kvalifikationer har nemmere ved at få et arbejde, siger han.

- Man har drøftet, hvordan man kunne få dem i arbejde. På mange af de punkter er problemet ikke meget anderledes, end det er for de danskere, der også har svært ved at få et arbejde og derfor også har brug for at få en opkvalificering.

0 kommentarer
Vis kommentarer