Flest danskerne: Ja tak til privat hjemmehjælp

De private hjemmehjælpsfirmaer vil også ind på markedet for sygepleje og rehabilitering, men de har ikke de rette kompetencer, lyder det fra KL

Arkivfoto: POLFOTO
Arkivfoto: POLFOTO

Hvem skal hjælpe dig i tøjet og støtte dig i det daglige, når du bliver gammel? Vil du foretrække at få besøg af en hjemmehjælper fra en privat virksomhed fremfor det offentlige?

44 procent af danskerne siger ja til privat hjemmehjælp. 29 procent takker nej. Resten er i tvivl, viser en ny repræsentativ undersøgelse fortaget af Norstat for Dansk Erhverv. 

3.025 danskere i alle aldre er blevet spurgt.

Læs også: Danskernes dom: Mere tilfredse med privat end offentlig velfærd

I Dansk Erhverv ser de undersøgelsen som et udtryk for, at danskerne generelt er positivt stemt over for privat hjemmehjælp.

- De private virksomheder leverer en større kontinuitet og forudsigelighed, og det er vigtigt for borgerne at møde et kendt ansigt eller at vide, hvornår hjælpen præcis kommer, siger  Rasmus Lindblom, som er velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Læs også: Private firmaer tager over: Udliciterings-bølge ruller ind over ældrepleje

I dag kan de ældre frit vælge mellem offentlig og privat hjælp, når det kommer til den praktiske hjælp og den personlige pleje.

Men hvis det stod til Dansk Erhverv, som er brancheorganisation for de private hjemmehjælpsfirmaer, skal ældre også have mulighed for at vælge private firmaer til genoptræning, rehabilitering og sygepleje.

-  Mange kommuner samarbejder allerede i dag med private på det område, så det vil være helt oplagt at se på en række af de ydelser, hvor private allerede har stærke kompetencer. Et udvidet frit valg kan skabe større sammenhænge for den enkelte ældre, siger velfærdspolitisk chef Rasmus Lindblom fra Dansk Erhverv.

Private har ikke kompetencerne

Men Kommunernes Landsforening (KL) afviser at lade private firmaer komme ind på hjemmesygeplejen. Enkelte kommuner har allerede private leverandører af hjemmesygepleje, men generelt er det private marked ikke modent til at påtage sig den opgaver, mener man i KL.

- Der kommer flere borgere med komplekse, omskiftelige og omfattende behov, fordi de generelt udskrives hurtigere fra sygehusene. For at løse sygeplejeopgaven forsvarligt, skal man hele tiden kunne udvikle og tilpasse kompetencerne hos medarbejderne. Det har kommunerne et stort fokus på. Kommunerne har jo et ansvar for patientsikkerheden, også hvis det er private, der leverer sygepleje, siger Rikke Thorlund Haahr, der er chef for KL's udbudsportal.

Selvom de ældre er lidt mere tilfredse med den private hjemmehjælp end med den offentlige, ved vi reelt ikke, hvad der sker med kvaliteten af de offentlige velfærdsydelser, som bliver lagt ud til private firmaer, forklarer lektor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet.

Derfor er der nogle ting, man skal være opmærksom, inden kommunerne overlader flere opgaver til de private hjemmehjælpsfirmaer.

Private har nogle fordele

- Fordelen ved de private firmaer er, at de er mere effektive og konkurrencedygtige, og det kan både komme borgere til gode og sænke prisen. Men ulempen kan være, at de konkurrerer så hårdt på prisen, at de ikke har fokus på hele ydelsen, siger han.

En anden fordel for de private er, at de må sælge ekstra ydelser til de ældre som fx rengøring eller tøjvask, som de kan udføre udover de opgaver, som den ældre borger er visiteret til. Det offentlige må kun udføre de opgaver, som den ældre har fået bevilget.

Det offentlige har et stort fokus på rehabilitering i ældreplejen, der har til formål at gøre den ældre mindre afhængig af hjælp. De private har ikke det samme incitament til at gøre den ældre selvhjulpen.

- De private firmaer har som udgangspunkt incitament til at blive ved med at levere en ydelse til den ældre. Men hvis fru Hansen selv lærer at komme op om morgenen og få støttestrømper på, vil der ikke længere være den opgave at løse, forklarer Ole Helby Petersen.

Læs også: Dennis K: Det offentlige er bundet på hænder og fødder - derfor klarer de sig dårligere

 

5 kommentarer
Vis kommentarer