Flygtningehjælpen efterlyser fælles plan for asylsøgere

Kamm: Europa skal lave en fælles plan, så asylstrømmene ikke som nu styrer Europa i stedet for det omvendte

Der er ikke noget reelt alternativ til en fælles europæisk asylpolitik, og behovet understreges blot i disse dage, hvor vi ser ekstraordinært mange asylsøgere komme gennem Danmark, hvoraf mange søger mod vore nabolande.

Det siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

- Enten løser vi denne opgave i fællesskab, eller også bryder Schengen sammen, og vi får nationale grænser igen. Lige nu er Danmark uden for indflydelse på det, der foregår, fordi vi melder pas, siger han.

I stedet mener han, at der i EU skal laves nogle fordelingstal landene imellem, som vi kender det fra de danske kommuner, der fordeler flygtninge mellem sig, og som borgerne er trygge ved.

- Så kunne man i EU lave en asylprocedure i nogle store fælles modtagecentre, der kan ligge ved de ydre grænser.

- Her kan EU stå sammen om registrering af de tilkomne og finde ud af, hvem der er flygtninge og fordele dem så godt som muligt. Dem, der ikke er flygtninge, må EU så stå sammen om at få sendt hjem på den bedst tænkelige måde, siger Andreas Kamm.

Danmarks nabolande som især Tyskland, men også Sverige og Norge modtager i øjeblikket markant flere asylsøgere, og mange søger videre gennem Danmark.

- Vi minder lidt om Ungarn lige nu som transitland, der lader folk passere videre til for eksempel Sverige. Der er en trafik af folk, der ikke lader sig registrere, før de når hen, hvor deres familie bor, eller hvor de har venner, eller hvor de har et billede af, at de gerne vil være.

- Der er de her understrømme af transit i Europa. Havde man nogle rammer, kunne man bedre dirigere folk. Selvfølgelig kan man næppe opfylde alles ønsker, men komme et pænt stykke i forhold til at få tingene til at gå op. I øjeblikket lukker vi øjnene, men tingene sker alligevel.

Kamm mener, det er vigtigt at få skabt en plan, som borgerne i EU kan være trygge ved og har tillid til.

- Lige nu er det flygtningestrømmene, der planlægger os og ikke omvendt, siger Kamm.

0 kommentarer
Vis kommentarer