Flygtninges dokumenter forsvinder i Udlændingestyrelsen

Dokumenter til brug for asyl- og familiesammenføringssager er flere gange forsvundet i Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen har flere gange mistet flygtninges afgørende dokumenter.

Det viser akter fra flere syriske flygtninges sager, som Information er i besiddelse af.

Den 13. januar 2015 afleverede en syrisk mand sin vielsesattest og en familieregistreringsattest til styrelsen. Attester med dybt personfølsomme oplysninger, som manden gerne ville have tilbage. Men det får han ikke:

- Din vielsesattest og familieregistreringsattest er desværre bortkommet. Udlændingestyrelsen beklager dette, skriver styrelsens asylkontor i et brev den 12. oktober.

Eksemplet er ikke enestående. Den 27. september 2014 afleverede en anden syrisk mand sit id-kort. Men også dette, skriver styrelsen i et brev 12. oktober, "er desværre bortkommet."

- Hvis krigen i Syrien en dag er slut, og jeg kan vende hjem og skal gøre krav på min ejendom, kan jeg ikke bevise, hvem jeg er.

- Hvis den syriske regering finder ud af, at jeg har mistet mit id-kort, kan de beskylde mig for at have solgt det til terrorister, skriver manden i en desperat e-mail til Information.

Sten Bønsing, der er lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet og ekspert i forvaltningsret, understreger over for Information, at myndigheder har en forpligtelse til at håndtere folks dokumenter med stor omhyggelighed.

- En myndighed må selvfølgelig ikke smide et dokument i en sag væk.

- Blandt andet fordi det kan få konsekvenser for afgørelsen af en uafsluttet sag, og i særlig grad når det drejer sig om dokumenter, der er svære at rekonstruere eller skal fremskaffes fra et fremmed land, siger han til Information.

Kontorchef Merethe Nord Philip afviser i et skriftligt svar, at Udlændingestyrelsen har problemer med at håndtere vigtige dokumenter.

- De eksempler, Information fremlægger, er på ingen måde kendetegnende for vores administration. Vi har afgjort over 12.000 sager om familiesammenføring i år, og behandlingen af dokumenter foregår i vid udstrækning elektronisk.

- Det har vi fuldt ud styr på, men i helt enkeltstående tilfælde kan det beklageligvis ske, at indleverede dokumenter går tabt.

7 kommentarer
Vis kommentarer