Folkeskolelever klarer sig dårligere uden uddannede lærere

I hver sjette time i folkeskolen står der en lærer bag kateteret, der ikke er uddannet i faget

Når eleverne bliver undervist i Anden Verdenskrig af en lærer, der ikke er uddannet historielærer, lærer de mindre, end de ville gøre med en uddannet lærer ved tavlen.

Undersøgelser har vist, at elevernes præstationer bliver påvirket af lærerens uddannelse, fortæller Jan Mejding, der er lektor ved Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

- Jo bedre uddannet en lærer er, jo bedre resultater får eleverne i gennemsnit, siger han og henviser blandt andet til en international læseundersøgelse af fjerde klasseelever, som viste en sammenhæng mellem lærerens uddannelse og elevernes resultater.

- Selvfølgelig findes der fremragende lærere, som selv har opsamlet den viden, de har brug for, og som i kraft af deres eget engagement er i stand til at engagere klassen. Men vi kan ikke bygge vores uddannelsessystem på, at alle lærere har den karakter.

I dette skoleår blev hver sjette time holdt af en lærer, der ikke er uddannet i faget. I fag som kristendomskundskab, natur/teknologi og historie er det i mindre end 65 procent af timerne, at en linjefagsuddannet lærer står for undervisningen.

Dermed er der langt igen, inden målene i folkeskolereformen er nået. Ambitionen er, at der i 2020 skal stå en lærer med den rette uddannelse bag kateteret i 95 procent af timerne.

Samfund I hver sjette skoletime er læreren ikke uddannet i faget

Det mål er urealistisk, vurderer Jan Mejding.

- Så skulle vi have mange lærere i overskud, siger han.

- Om man underviser i de fag, man har specialiseret sig i, afhænger af hvor mange andre lærere på skolen, der har specialiseret sig i de samme fag. Men som grundidé er det en rigtig god idé, at læreren har speciale i de fag, de underviser i, siger han.

Hvis flere elever skal undervises af specialuddannede lærere, skal der afsættes flere penge til efteruddannelse, mener Jan Mejding.

- Desværre er der de seneste år skåret ganske gevaldigt ned på efteruddannelse. Hvis man satte flere timer af til det, ville det på sigt helt sikkert øge kompetencerne - også hos de elever, lærerne har. På den måde kan man så godt komme op på de 95 procent, siger han.

1 kommentar
Vis kommentarer