Forældre: Flyt fokus fra inklusionsmål til børnene

Inklusion er godt, når skolerne har ressourcer og personale nok, siger foreningen Skole og Forældre

I folkeskolerne er der sommetider større fokus på inklusionstallet end på det enkelte barn.

Derfor er det også fornuftigt, at regeringen nu vil sløjfe målsætningen om, at 96 procent af alle børn, skal gå i en almindelig folkeskoleklasse, siger formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

- Det har handlet rigtig meget om, at man opfylder tallene i stedet for, at man kigger på børnene. Det skal ikke være en succes, at man når 96 procent, det skal være en succes, når man laver god inklusion, hvor alle børn lærer noget, siger hun.

Mette With Hagensen påpeger, at inklusion er godt, hvis skolerne har det fornødne ressourcer og personale, som kan hjælpe børnene med særlige behov ind i folkeskolens fællesskab.

- Det fungerer steder, hvor skolen har nogle sikre retningslinjer, hvor der er fokus på skolehjemsamarbejdet, og hvor der er ressourcerne og personalet til det, siger Mette With Hagensen.

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen kommer onsdag med en rapport, som angiveligt rummer mere end 100 anbefalinger til en succesfuld inklusion.

Regeringen dropper målet om, at 96 procent af alle børn skal gå i en almindelig folkeskoleklasse

Målsætningen er, at 96 procent af alle skolebørn skal gå i en almindelig folkeskole.

Men nu vil undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) sløjfe målsætningen, efter en ekspertgruppe har undersøgt inklusionen i folkeskolen.

Men hvad betyder inklusion?

- Inklusionsloven er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 24. april 2012.

- Inklusionstanken handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.

- Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles, hvor alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge.

- Der er blevet stræbt efter, at kun 4 procent af børnene får specialundervisning i specialklasser og på specialskoler.

- Før loven om inklusion trådte i kraft modtog 5,6 procent af alle børn i folkeskolen specialundervisning i specialklasser og på specialskole.

- Ifølge lov om 'inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning', skal elever, der har behov for mindre end ni timers ugentlig støtte, have støtten i en almindelig folkeskoleklasse.

(Kilde: Undervisningsministeriet)

4 kommentarer
Vis kommentarer